Oproep aan nieuwe colleges: reserveer zo vroeg mogelijk ruimte infrastructuur

Oproep aan nieuwe colleges: reserveer zo vroeg mogelijk ruimte infrastructuur

liander gemeenteraad

Om te zorgen dat gemeenten hun ambities op het gebied van klimaat, economie en woningbouw waar kunnen maken is het een noodzakelijke voorwaarde dat zij Liander zo vroeg mogelijk bij hun plannen betrekken.

Infrastructuur die nodig is voor het elektriciteitsnet, zoals kabels, transformatorhuisjes en verdeelstations, krijgt alleen dan vanaf het prille begin de benodigde ruimte in omgevingsplannen. Dit schrijven onze relatiemanagers in een brief aan de onderhandelende partijen die de coalitieakkoorden opstellen voor de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders en hun gemeenteraden. 

Deze oproep is nog belangrijker geworden door de aankondiging van onze grootste investeringspakket ooit deze week. Tot en met 2024 investeren we €3,5 miljard in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland. Die enorme uitbreiding van het elektriciteitsnet is nodig om tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de grootschalige teruglevering van groen stroom aan het net.

Het is dan ook duidelijk dat de nieuwe colleges van B&W en hun gemeenteraden voor grote uitdagingen staan. Er is een forse opgave om tijdig ruimte te realiseren voor die snel groeiende vraag en aanbod van elektriciteit. Dit geldt voor alle onderdelen van de elektrische infrastructuur, de ondergrondse en vooral de bovengrondse energie-infrastructuur.

Waarborgen

Onze meeste recente prognoses laten zien dat met name de woningbouw, de industrie en datacenters op korte termijn al veel meer van het elektriciteitsnet vragen dan eerder voor 2030 was voorzien. Er is daarom qua planning voor de benodigde extra ruimte dringend actie nodig. Alleen dan kunnen gemeenten de gevolgen voor de economie, bijvoorbeeld vertraging bij aansluitingen van woningen en bedrijven, en de energietransitie aanpakken en het tempo er in houden.

Onze relatiemanagers zitten met gemeenten aan tafel over de coalitieakkoorden: “Gezien alle ontwikkelingen is het dus logisch dat we aangeven dat vanaf het begin van de plannenmakerij ruimte voor energie-infrastructuur een absolute voorwaarde moet zijn. Alleen dan kan het energiesysteem van de toekomst op tijd klaar zijn.”

Bekijk gerelateerd nieuws:

Vernieuwen onderstation Uilenburg

Vernieuwen onderstation Uilenburg

De komende jaren hebben steeds meer inwoners en bedrijven in Amsterdam elektriciteit nodig, onder andere door de versnel ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De max ...

Lees artikel