Oproep vanuit netbeheerders: snel aanpassingen nodig voor efficiënter net

Oproep vanuit netbeheerders: snel aanpassingen nodig voor efficiënter net

Liander roept, samen met de andere netbeheerders, de rijksoverheid en toezichthouders op om versneld nieuwe spelregels te introduceren om zo het elektriciteitsnet slimmer en dus efficiënter te gebruiken. Zo kunnen we meer bedrijven aansluiten en meer groene stroom transporteren.

Op dit moment staan er namelijk enkele duizenden producenten van groene stroom en bedrijven op de wachtlijsten van netbeheerders. Onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van Netbeheer Nederland mogelijke beleidsmaatregelen op een rij gezet.

Snel knelpunten aanpakken zeer belangrijk

Het elektriciteitsnet vormt de basis voor de verduurzaming en economische ontwikkeling van Nederland. Maar door de in korte tijd zeer snel toegenomen vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonneparken raakt het net op steeds meer plekken vol. Samen met de andere netbeheerders werken we hard aan de verzwaring en uitbreiding van het net. Het gaat alleen niet snel genoeg om alle ontwikkelingen bij te houden. Het is zeer belangrijk – zowel in economisch opzicht als voor de verdere verduurzaming van onze energiehuishouding – om op korte termijn de grootste knelpunten aan te pakken. Door snelle herziening van verouderde wet- & regelgeving en tariefstelsels en subsidies zien we mogelijkheden om ook op de korte termijn de schaarste op het net te verminderen en te bouwen aan het energiesysteem van de toekomst. CE Delft heeft in haar rapport voor de netbeheerders een breed scala aan beleidsmaatregelen met impact op een rij gezet.

Benieuwd naar het rapport van CE Delft? Lees hier verder.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Ruim 600 hennepkwekerijen opgerold in 2021

Ruim 600 hennepkwekerijen opgerold in 2021

In 2021 hebben we samen met de politie 633 hennepkwekerijen ontdekt waarbij sprake was van energiediefstal. Daarbij is 3 ...

Lees artikel

RES Fryslân geeft afwegingskader prioritering NuLelie projecten

RES Fryslân geeft afwegingskader prioritering NuLelie projecten

Netbeheerder Liander heeft de Friese overheden gevraagd om een advies te geven over de volgorde van de uitvoering van 22 ...

Lees artikel