Aardgasloze nieuwbouw in 2021 groeit naar 89%

Aardgasloze nieuwbouw in 2021 groeit naar 89%

In 2021 liep het percentage nieuwbouw zonder aardgasaansluiting op tot 89% voor het hele verzorgingsgebied van Liander. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2020 (87%). De volgende stap in het verduurzamen van woningen is het aardgasloos maken van bestaande woningen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Dat geldt voor zowel bestaande woningen (die op een alternatief zullen moeten overstappen) als voor nieuwbouwwoningen (die zonder aardgasaansluiting worden opgeleverd). Sinds 1 juli 2018 worden nieuwbouwprojecten in principe niet meer op aardgas aangesloten. Inmiddels is in het verzorgingsgebied van Liander 89% van de nieuwbouwwoningen aardgasloos opgeleverd.

Ondertussen neemt ook het aantal aanvragen om bestaande woningen van het aardgas te halen toe. Huishoudens kunnen als duurzaam alternatief overstappen op bijvoorbeeld all electric. Het gevolg hiervan is dat het elektriciteitsverbruik toeneemt en er daardoor steeds vaker knelpunten ontstaan op het elektriciteitsnet. Liander werkt hard aan het uitbreiden van het net. Daarnaast bedenken we innovaties om het net slimmer en efficiënter te gebruiken. Ook kijkt Liander naar andere warmte-oplossingen voor de toekomst, zoals een systeem waarin naast elektriciteit ook warmtenetten en andere energiedragers (als groen gas en waterstof) een rol spelen.

Grote uitdagingen, samenwerking essentieel

Elke gemeente heeft voor het  einde van 2021 een Transitievisie Warmte moeten vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk tot aan 2050: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld? Voor wijken of buurten die al vóór 2030 gepland staan, maken gemeenten ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten voor 2030 bijna 3.000 huizen per week verduurzaamd worden. Dit is een enorme opgave, zeker ook door het chronisch tekort aan technisch personeel. Het is dan ook belangrijk dat netbeheerders, gemeenten, projectontwikkelaars etc. goed samenwerken en frequent overleggen. Het vroegtijdig inzicht geven in plannen voor gewenste locaties en de gewenste planning is essentieel om een kettingreactie aan knelpunten te voorkomen. Door in een vroeg stadium samen na te denken over locatie, planning en het ontwerp van de energievoorziening en -infrastructuur voor (nieuwe) wijken kunnen de netbeheerders bepalen of het elektriciteitsnet tijdig kan worden uitgebreid of verzwaard.

Bijna 100%

Waarom worden niet alle nieuwbouwwoningen al standaard zonder aardgasaansluiting opgeleverd? Ten eerste omdat nieuwbouwprojecten waarvoor vóór 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd nog wel op het gasnet worden aangesloten, want eenmaal aangevraagd, is de vergunning onbeperkt geldig. Daarnaast hebben gemeenten nog steeds de mogelijkheid een ontheffing te verlenen voor nieuwbouwprojecten van ná 1 juli 2018, bijvoorbeeld wanneer andere oplossingen dan aardgas technisch onmogelijk zijn.

Tabel: aanvragen aardgasloze nieuwbouw / renovaties per provincie in het verzorgingsgebied van Liander. Aantallen geheel 2021 vs. 2020

Zonder kosten

Liander ziet het als haar maatschappelijke taak om te helpen bij het uitfaseren van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties die vóór 1 juli 2018 aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, krijgen de mogelijkheid om daar zonder kosten van af te zien. Daarnaast denkt de netbeheerder vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject toch zonder aardgas te realiseren. Het is een gemiste kans én niet duurzaam om nu nog nieuwbouwwoningen op aardgas aan te sluiten en ze voor 2050 weer om te bouwen naar een andere warmtevoorziening.  

 

Bekijk het complete overzicht aardgasloze aanvragen per gemeente.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Amsterdam, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maxima ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maxima ...

Lees artikel