Taskforce Nood-Holland netuitbreiding samenwerken schaarste versnellen slimme oplossingen

Taskforce Noord-Holland versnelt aanleg transformatorstations en elektriciteitskabels

Taskforce Noord-Holland versnelt aanleg transformatorstations en elektriciteitskabels

Taskforce

De provincie Noord-Holland, gemeenten en netbeheerders Liander en TenneT hebben een taskforce opgericht en gaan samen aan de slag om in Noord-Holland transformatorstations en elektriciteitskabels zo snel mogelijk te verzwaren. Het elektriciteitsnetwerk heeft op verschillende plekken in de provincie zijn maximale capaciteit bereikt. Gisteren kwamen bestuursleden van de netbeheerders, gedeputeerden van de provincie en meer dan 100 wethouders en ambtenaren virtueel bijeen, om gezamenlijk over het versnellen van de uitbreiding van het net te spreken.

De taskforce zet zich in om zo snel mogelijk netuitbreidingen te realiseren. In de tussentijd wordt gewerkt aan het vinden van slimme oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. In Noord-Holland lopen er talloze projecten om het elektriciteitsnet te versterken. De uitbreidingen omvatten nieuwe masten en hoogspanningslijnen, transformatorstations, elektriciteitsverdeelstations, kabels, transformatorhuisjes etc. Zo bouwen de netbeheerders minimaal 27 nieuwe stations en breiden ze minimaal 38 bestaande stations uit. Daarnaast worden grote delen van het hoog- en middenspanningsnet aangepakt. De werkzaamheden hebben een enorme omvang: alleen al in regio Noord-Holland Noord gaat het om zo’n 3.000 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabels en honderden extra transformatorhuisjes.

Overheden en netbeheerders hebben beiden een rol

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie van de provincie Noord-Holland: “Ik ben trots dat we in zulke grote getalen laten zien dat we dit probleem serieus nemen. En vooral dat we het aanpakken. Overheden en netbeheerders hebben hier beiden een rol in. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat de elektriciteitsnetwerken in Noord-Holland weer toekomstbestendig worden en blijven. Daarvoor zetten wij ons graag in.”

Belangrijke stap naar een toekomstbestendig elektriciteitsnet

Daan Schut, lid van de Raad van Bestuur van Alliander (de holding waar netbeheerder Liander onder valt): “Wij werken hard aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dat kost veel tijd. Ondertussen moeten we de schaarse capaciteit zo goed mogelijk verdelen. Om deze opgave te versnellen, is het cruciaal dat we de volgende stap zetten in de samenwerking. Door samen de taskforce in te richten, geven we daar invulling aan. Het overleg van vandaag is een belangrijke stap naar een toekomstbestendig elektriciteitsnet.”

Samen creatief en juiste keuzes maken

Robert Kuik, manager grid planning bij TenneT: “We bevinden ons in een uitdagend tijdperk, waarin de klimaatambities groot zijn en er steeds meer behoefte is aan elektriciteit. Dit heeft grote impact op het elektriciteitsnet en dit zien we ook in Noord-Holland waar veel plannen zijn voor het  verduurzamen van de industrie, datacenters en duurzame productie. De aanpassing van de netten vraagt daarbij om brede samenwerking. In de nieuwe taskforce zijn we samen creatief én kunnen we de juiste keuzes maken om de verduurzaming in Noord-Holland tijdig, veilig en tegen de laagste maatschappelijke kosten te realiseren.”

Schaarste

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het elektriciteitsnet is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, woningbouw en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit, waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet. Daardoor kunnen grootverbruikers van stroom - zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken - in grote delen van de provincie geen nieuwe aansluiting of extra elektriciteit meer krijgen, totdat het net uitgebreid is. En met name in het noorden van Noord-Holland heeft het elektriciteitsnet door de grote populariteit van zonnedaken, zonnevelden en windmolens zijn maximale capaciteit bereikt voor wat betreft de transport van duurzame wind- en zonnestroom. Hier hebben de netbeheerders ook wachtlijsten moeten instellen voor nieuwe windparken, zonneparken en zonnedaken.

Maatwerk

De provincie en gemeenten gaan samen met de netbeheerders kijken hoe zij het beste kunnen bepalen welke netuitbreidingen het belangrijkste zijn. De partijen hebben in beeld gebracht welke netuitbreidingen de meeste knelpunten op het net oplossen. Daarnaast kan worden afgewogen of prioriteit gegeven moet worden aan verschillende typen ontwikkelingen, bijvoorbeeld woningbouw, industrie, elektrificatie van vervoer of teruglevering (opwek). De aanpak kan per knelpunt verschillen.

In vroeg stadium in gesprek

Daarnaast gaan provincie en gemeenten in een vroeg stadium met de netbeheerders in gesprek over locaties voor netuitbreidingen. Ook kijken zij hoe zij samenwerking tussen bedrijven kunnen organiseren in gebieden waar op dit moment elektriciteitstekorten bestaan, zoals HoogTij of Schiphol Trade Park/SADC. De provincie Noord-Holland gaat dit soort slimme netoplossingen financieel ondersteunen en trekt daarvoor ruim 2 miljoen euro uit.

Proces versnellen

Het oplossen van de problemen op het elektriciteitsnet vraagt extra inzet van gemeenten in verband met onderzoek, aanpassing van ruimtelijk beleid en vergunningen om de kabels en stations in de omgeving in te passen. Gemeenten kunnen met steun van de provincie menskracht inhuren om sneller de procedures te doorlopen. Uitgangspunt is om met elkaar het proces, om het elektriciteitsnetwerk te versterken, te versnellen. 

Bekijk gerelateerd nieuws: