Voorbereiden in de praktijk met nieuwe Netcode elektriciteit

Voorbereiden in de praktijk met nieuwe Netcode elektriciteit

Naar verwachting zal begin 2022 een nieuwe Netcode elektriciteit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingaan. Liander gaat hiervoor al in vier pilotgebieden congestiemanagementonderzoek doen op basis van die nieuw netcode. Zo kunnen we ons goed voorbereiden en ervaring opdoen.

Door de pilots kan Liander zich alvast goed voorbereiden om de congestiemanagementonderzoeken volgens de nieuwe code uit te voeren zodra deze van kracht is. Liander verwacht dat de nieuwe code meer mogelijkheden biedt in congestiegebieden en congestiemanagement vaker toegepast gaat worden. Hierdoor kan de beschikbare transportcapaciteit eerlijk en zo efficiënt mogelijk worden verdeeld zodat we klanten in het gebied sneller van transport kunnen voorzien. De verwachting is dat begin 2022 het definitieve codebesluit door de ACM wordt gepubliceerd. Tot die tijd voert Liander haar congestiemanagementonderzoeken uit op basis van de huidige geldende code.

Positief over nieuwe netcode

De huidige regels geven beperkt ruimte om congestiemanagement toe te passen. Ze sluiten niet meer aan bij de uitdagingen van de energietransitie en zijn daarom aan vernieuwing toe. De contouren van de nieuwe netcode zijn in augustus jl. gepubliceerd door de toezichthouder (ACM). Liander is positief dat de spelregels voor congestiemanagement gewijzigd gaan worden. De nieuwe codewijziging in de Netcode zorgt er namelijk voor dat het in de toekomst mogelijk is om, onder andere, verschillende type klanten volwaardig mee te laten doen. Dus óók klanten met duurzame opwek (uit zon en wind). Anders gezegd: dankzij de nieuwe Netcode zullen meer klanten aangesloten kunnen worden op het net.

Ook kunnen netbeheerders naast dagbiedingen straks ook langetermijncontracten afsluiten. Dit biedt meer zekerheid dat er voldoende flexibiliteit tegen redelijke prijzen beschikbaar is en blijft, ook als er weinig aanbod aan flexibiliteit is in een bepaald congestiegebied. Voor klanten met kleinere aansluitingen wordt het mogelijk zich te groeperen via een zogenoemde CSP (congestie service provider).

Een goede voorbereiding is het halve werk

Zoals gezegd, verwachten we dat het definitieve (nieuwe) codebesluit begin 2022 wordt gepubliceerd. Om alvast ervaring op te doen, voert Liander tot die tijd de congestiemanagementonderzoeken uit op basis van de nieuwe code. Dat gebeurt in vier pilotgebieden: Westhaven (Amsterdam), Ulft, Schenkenschans (Leeuwarden) en een nog nader te bepalen gebied. We hebben voor deze gebieden gekozen, omdat elk gebied specifieke kenmerken en uitdagingen heeft. Zo hebben de gebieden Westhaven en Schenkenschans te maken met congestie voor afname. Hier zoeken we de oplossing in het aanbieden van langetermijncontracten en het inrichten van een aanbestedingsproces. Ulft kenmerkt zich juist door congestie door duurzame opwek. Hier onderzoeken we of we congestiemanagement in kunnen zetten door het aanbieden van langetermijncontracten of door te werken met een biedladder, waarbij partijen gevraagd worden een bieding te doen. De nader te bepalen vierde pilotlocatie gaan we ook uitvoeren in een gebied waar opwek de oorzaak is van congestie.

Uitkomsten pilot

We verwachten de congestieonderzoeken voor Ulft en Schenkenschans in het eerste kwartaal van 2022 te publiceren, net als de aanbesteding voor Westhaven. We streven ernaar om in de pilotgebieden vanaf het tweede kwartaal van 2022 congestiemanagement toe te kunnen gaan passen. Dit zullen we blijven doen, totdat de noodzakelijke netverzwaring gerealiseerd is. 
 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Amsterdam, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maxima ...

Lees artikel

Gemeente Amsterdam, Liander en Tennet gaan samen elektriciteitsprobleem aanpakken

Gemeente Amsterdam, Liander en Tennet gaan samen elektriciteitsprobleem aanpakken

Gemeente Amsterdam en netbeheerders Liander en Tennet vormen een gezamenlijk taskforce om de gevolgen van het volgelopen ...

Lees artikel