Flinke transformator geplaatst in transformatorstation Oosterhout

Flinke transformator geplaatst in transformatorstation Oosterhout

Woensdag 24 november is de eerste van drie flinke transformatoren geplaatst in het transformatorstation Oosterhout. Deze transformatoren zijn goed voor een vermogen van 160 mega voltampère (MVA), waarmee 50.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Nijmegen Noord is een gebied dat volop in ontwikkeling is. In korte tijd zijn er veel woningen en andere voorzieningen gebouwd. Hierdoor is de vraag naar elektriciteit flink gestegen. Het huidige transformatorstation, dat aan Nijmegen-Noord elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken wij samen met TenneT aan een nieuw transformatorstation. Het station zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 klaar zijn.

De vermogenstransformatoren behoren tot de grootste die we in ons assortiment hebben. Deze transformatoren zetten hoogspanning om in middenspanning. Ze zijn ruim 7 meter lang en bijna 5 meter breed, volledig opgebouwd en met olie afgevuld wegen ze bijna 100 ton per stuk. De ruim 20.000 liter olie in de transformator zorgt voor koeling. Bij een hoog elektriciteitsverbruik ontstaat hitte, zonder koeling beschadigt de transformator. Elke transformator is goed voor een vermogen van 80 MVA. In totaal worden er drie geplaatst, omdat er altijd één uit moet kunnen bij storingen of voor onderhoud. Er zijn dus altijd twee transformatoren gelijktijdig in bedrijf. De tweede en derde transformator worden komende week geplaatst.

Precisiewerk

Projectmanager Mark Walhof: “Het plaatsen is precisiewerk, de transformator moet exact op de juiste plek komen. Na het plaatsen zijn monteurs nog ruim twee weken bezig om alles te installeren en aan te sluiten en vervolgens worden uitgebreide testen uitgevoerd. Deze zijn nodig om zeker te weten of alle beveiliging en de besturing op afstand goed werkt. Daarna kan de transformator met dikke kabels worden aangesloten op het hoogspanningsnetwerk van TenneT (150kV) aan de ene kant en op ons het middenspanningsnetwerk (20kV) aan de andere kant”.

Na het plaatsen van de transformatoren worden medio 2022 de twee middenspanningsinstallaties geïnstalleerd. Daarmee is het Liander-deel van het station klaar. TenneT is tot eerste kwartaal 2023 nog druk met het aanleggen van de schakeltuin en het verkabelen en afspannen van de lijnen.

Werken aan het energienet van de toekomst

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet.

Netbeheerders zijn daarom volop bezig met de verbouwing van het elektriciteitsnet naar het net van de toekomst. Tijdens deze transitie moet het net op de schop, naar verwachting 1 op de 3 straten moet open. De netbeheerders bouwen tienduizenden nieuwe transformatorhuisjes, honderden nieuwe transformatorstations en leggen tienduizenden kilometers extra kabel.

Als het transformatorstation in 2023 gereed is, is er weer voldoende capaciteit om alle ontwikkelingen in het gebied te faciliteren. Niet alleen woningbouw, maar ook de daarmee gepaard gaande scholen, sporthallen, supermarkten en zorgcentra. Daarnaast zijn alle uitbreidingen op bedrijventerrein Park 15 dan ook weer mogelijk.