Handhaving transportbeperkingen niet wenselijk, wel noodzakelijk

Handhaving transportbeperkingen niet wenselijk, wel noodzakelijk

Handhaving transportbeperkingen

Grootverbruikers mogen in gebieden waar het elektriciteitsnet de maximale capaciteit heeft bereikt niet meer elektriciteit van het net afnemen dan waarvoor ze een contract hebben. Netbeheerder Liander is in een geschil hierover met een klant door de rechtbank Amsterdam in het gelijk gesteld. Overschrijden grootverbruikers van elektriciteit toch hun gecontracteerd vermogen? Dan kan de betrouwbaarheid van de energielevering van alle andere op het elektriciteitsnet aangesloten partijen onder druk komen te staan.

Het is voor het eerst dat Liander bij een klant binnen een congestiegebied het nakomen van het gecontracteerd transportvermogen heeft afgedwongen via een rechter. Reden hiervoor was dat een ondernemer in Noord-Holland zijn gecontracteerd transportvermogen herhaaldelijk overschreed. Het gecontracteerd transportvermogen is een afgesproken piekbelasting die een ondernemer maximaal mag afnemen om zo overbelasting op het net te voorkomen. De betreffende ondernemer wil meer elektriciteit verbruiken en staat hiervoor op een wachtlijst. Liander kan in dit gebied namelijk geen klanten meer toelaten, omdat het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Om deze en andere ondernemers meer elektriciteit te kunnen geven, moet Liander het elektriciteitsnet eerst uitbreiden. Door de historisch grote vraag naar aansluitingen op het elektriciteitsnet en de vraag naar extra elektriciteit lopen de wachttijden op. Daardoor ontstaan er plaatselijk wachtlijsten voor grootverbruikers van elektriciteit. Liander heeft begrip voor klanten die in staat willen zijn hun bedrijfsvoering te continueren, maar dat mag niet ten koste gaan van andere klanten en de veiligheid van het elektriciteitsnet.

Uitbreiding van het elektriciteitsnet

Gilbert de Graaf, directeur Marktdiensten: “Wij betreuren het dat wij niet meer alle klanten op ieder moment kunnen voorzien van de door hen gewenste transportcapaciteit. Wij doen ons uiterste best. We werken hard aan uitbreiding van het elektriciteitsnet en aan innovatieve oplossingen. Helaas zien we ook steeds vaker dat klanten in congestiegebieden zich niet aan het maximum van het gecontracteerde transportvermogen houden. Daarmee brengen zij de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet en daarmee de dienstverlening van Liander aan andere klanten in gevaar. Daarom zagen wij geen andere mogelijkheid dan deze ongebruikelijke gang naar de rechter. Deze uitspraak biedt duidelijkheid dat Liander op correcte gronden klanten aan het overeengekomen maximum transportvermogen houdt.”

Belangrijke uitspraak op nationale problematiek

Gezien het groeiend aantal congestiegebieden en het groeiend aantal klanten dat het gecontracteerd vermogen overschrijdt, is dit een belangrijke uitspraak voor alle netbeheerders. Op steeds meer plekken in Nederland bereikt het elektriciteitsnet de maximale capaciteit. De netbeheerders hebben te maken met een historisch grote opgave en werken hard aan uitbreiding van het energienet. Ze hebben tegelijkertijd te maken met een chronisch tekort aan technici en lange doorlooptijden.

Betrouwbaarste elektriciteitsnetten

De Graaf: “Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit, waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet. “

Bekijk gerelateerd nieuws:

Elektriciteitsnet verder onder druk door afname potentiële nieuwe windparken

Elektriciteitsnet verder onder druk door afname potentiële nieuwe windparken

Partijen die grootschalig duurzame energie produceren konden van 5 oktober tot en met 11 november SDE++-subsidie aanvrag ...

Lees artikel

Flinke transformator geplaatst in transformatorstation Oosterhout

Flinke transformator geplaatst in transformatorstation Oosterhout

Woensdag 24 november is de eerste van drie flinke transformatoren geplaatst in het transformatorstation Oosterhout. Deze ...

Lees artikel