Valse mail van Liander over energiebelasting in omloop

Valse mail van Liander over energiebelasting in omloop

Op dit moment worden valse mails uit naam van Liander verstuurd. De mails gaan over de energiebelasting en klanten wordt gevraagd om geld over te maken.

De oplichters gaan in de mail in op de grote stijging van de gas- en energierekening. Er wordt geschreven over maatregelen vanuit de overheid, die met terugwerkende kracht zouden gelden. Mits daarvoor een eigen risico wordt betaald. In werkelijkheid is dit niet het geval.

Klanten die de mail hebben ontvangen, worden opgeroepen het bedrag niet over te maken. Deze mail is niet afkomstig van Liander.

Meld fraude bij de politie 

Heeft u geld overgemaakt naar aanleiding van de valse mail? Dan adviseren wij u om direct aangifte te doen bij de politie. Ook kunt u melding maken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Meer informatie 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Grootschalige uitbreiding van het elektricteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder

Grootschalige uitbreiding van het elektricteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder

De vraag naar elektriciteit blijft snel groeien, net als het aanbod van zonne-energie. Daardoor is het extreem druk op h ...

Lees artikel

Nieuw knelpunt op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Nieuw knelpunt op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Liander publiceert elke 2-weken een update van de knelpunten op het elektriciteitsnet. In navolging van andere gebieden ...

Lees artikel