Nieuwbouwwoningen zorgen voor groeiende vraag naar elektriciteit

Nieuwbouwwoningen zorgen voor groeiende vraag naar elektriciteit

In het tweede kwartaal van 2021 was 87% van de aanvragen voor een aansluiting bij Liander voor een nieuwbouwwoning aardgasloos. Nieuwbouwwijken die niet meer op het aardgasnet zijn aangesloten, verbruiken drie à vier keer meer elektriciteit dan ouderwetse wijken. De beschikbaarheid van die grote hoeveelheden stroom is niet langer vanzelfsprekend. Het is daarom belangrijk dat de netbeheerders alle nieuwbouwwijken vroegtijdig in beeld hebben.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders - om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet - vervallen. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting. Het aandeel aardgasloos opgeleverde nieuwbouw stijgt sindsdien gestaag. Op dit moment wordt ongeveer de helft van de nieuwbouw aangesloten op een warmtenet en een derde op een all electric variant.

Stroom niet langer vanzelfsprekend

Ondertussen is het leveren van grote hoeveelheden stroom niet langer vanzelfsprekend. Dat komt door de zeer snel aangetrokken vraag naar elektriciteit en lange doorlooptijden voor uitbreidingen van het net. Daarom is het van essentieel belang dat we samen met gemeenten en projectontwikkelaars in een vroeg stadium nadenken over de locatie, planning en het ontwerp van de energievoorziening voor een nieuwe wijk, zodat we het elektriciteitsnet tijdig kunnen uitbreiden of verzwaren.

Tabel: aanvragen aardgasloze nieuwbouw / renovaties per provincie in het verzorgingsgebied van Liander over het tweede kwartaal van 2021

Grote impact op net

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan knelpunten op het elektriciteitsnet. De aanhoudende economische groei, de enorme woningbouwopgave en snelle digitalisering van de maatschappij leidt in combinatie met de energietransitie - en in het bijzonder de inpassing van zonneweiden in landelijke gebieden - tot steeds meer knelpunten. Alle ontwikkelingen samen hebben een enorme impact op het elektriciteitsnet. We hebben te maken met een historisch grote opgave en werken hard aan het energienet van de toekomst. Tegelijkertijd hebben we te maken met een chronisch tekort aan technici, bouwmaterialen en lange doorlooptijden.

De impact is zo groot dat we met alle betrokken partijen, van overheid tot projectontwikkelaars, grote veranderingen moeten doorvoeren om een kettingreactie aan knelpunten te voorkomen. Dus is het van essentieel belang om bij nieuwbouwwijken heel vroeg de energie-infrastructuur mee te nemen. Daarmee voorkomen we in de toekomst dat we met het elektriciteitsnet achter de feiten aan blijven lopen.

We houden in de prognoses voor uitbreidingen van het net rekening met (all electric) nieuwbouwwoningen en doen er alles aan om hiermee woningbouw in ieder geval doorgang te laten geven en kleinverbruikersaansluiting van capaciteit te blijven voorzien. Goede samenwerking met gemeenten voor vroegtijdig beeld van nieuwbouwlocaties en realisatie van nieuwe infrastructuur blijft hiervoor wel noodzakelijk.

Bekijk het complete overzicht aardgasloze aanvragen per gemeente.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Bouw elektriciteitsverdeelstation op Strandeiland van start

Bouw elektriciteitsverdeelstation op Strandeiland van start

Vandaag hebben de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) en Daan Schut, ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capacite ...

Lees artikel