Liander ontvangt minder aanvragen voor transportindicatie

Liander ontvangt minder aanvragen voor transportindicatie

Producenten die grootschalig groene stroom produceren konden van 24 november tot en met 17 december SDE++-subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om in aanmerking te komen voor subsidie hebben zij een transportindicatie van hun netbeheerder nodig. Liander ontving voor deze subsidieronde 2.411 aanvragen, waarvan ze er 1.877 goedkeurde.

Een transportindicatie geeft aan dat op het moment van aanvragen er transportcapaciteit beschikbaar is of komt binnen de realisatietermijn die daarvoor in de SDE++-regeling staat. Het document biedt echter geen garantie dat het gevraagde transportvermogen in de toekomst daadwerkelijk beschikbaar is. Met deze ingebouwde netcheck wordt voorkomen dat projecten die niet realiseerbaar zijn vanwege netcongestie subsidie toegekend krijgen. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat subsidiegeld vast komt te zitten in projecten die uiteindelijk geen bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Minder aanvragen en toekenningen

Via het online loket van Liander kwamen de afgelopen periode 2.411 aanvragen voor een transportindicatie binnen. Dat is 31% minder dan bij de laatste subsidieronde. In totaal werd er voor 2.200 Megawatt aan vermogen aangevraagd.

Bij 78% van de aanvragen gaf Liander een transportindicatie af. Het gaat hier om een vermogen van 1.634 Megawatt. Het aantal afgegeven indicaties is ten opzichte van de vorige subsidieronde met 5% gedaald. Het merendeel van de aangevraagde indicaties gaf Liander af aan ontwikkelaars van zonneweiden- en daken. In 13 gevallen werd een indicatie gegeven voor een aanvraag voor windproductie.

Meer congestiegebieden

De afname van het aantal afgegeven transportindicaties laat zich verklaren doordat Liander in vergelijking met de vorige subsidieronde te maken heeft met meer gebieden waar de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet is bereikt. Op onze website staat een overzicht van deze gebieden. Daarnaast valt de toename van het aantal aanvragen voor Zon op Dak op. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de stimulans voor deze projecten in de SDE++-regeling. Verder valt de sterke afname van het aantal grondgebonden zonneparken op. Zowel in aantal als vermogen.

Investeren in netten

Het elektriciteitsnet van Liander raakt door de snelgroeiende vraag om groene stroom terug te leveren op steeds meer plekken vol. Om aan deze vraag te voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet op veel plaatsen uit. In 2020 investeerde Liander ruim 800 miljoen euro in zijn netten. Waar een zonneweide echter binnen een jaar operationeel kan zijn, kan de uitbreiding van het elektriciteitsnet door onder meer lange vergunningstrajecten vijf tot acht jaar duren. Daarnaast werkt Liander aan slimme oplossingen om de bestaande infrastructuur beter te benutten.

5 miljard euro subsidie

Sinds 2016 geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee keer per jaar subsidie aan producenten die grootschalig duurzame energie willen opwekken. In de voorjaarsronde van 2020 was er 4 miljard euro beschikbaar. Voor deze najaarsronde was dat 5 miljard euro. In 2021 stelt de RVO de subsidieronde nog maar één keer open.

Bekijk gerelateerd nieuws:

TenneT, Liander en Stedin breiden elektriciteitsnet Zuidplaspolder uit

TenneT, Liander en Stedin breiden elektriciteitsnet Zuidplaspolder uit

Netbeheerders TenneT, Stedin en Liander breiden samen het elektriciteitsnet in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder uit. De ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capacitei ...

Lees artikel