Sluit zonneparken aan op 75% van hun piekcapaciteit

Sluit zonneparken aan op 75% van hun piekcapaciteit

Liander pleit ervoor om zonneweides aan te sluiten op 75% van hun piekcapaciteit. Zo kunnen we meer producenten van groene stroom aansluiten en in ons verzorgingsgebied tot 400 miljoen euro aan maatschappelijke kosten besparen.

Zonneparken die hierom vragen sluiten wij als netbeheerder aan op basis van hun piekcapaciteit. Zo is de aansluiting en kabel midden op een zonnige dag groot genoeg om alle opgewekte elektriciteit van het park door te laten. Een groot deel van de tijd worden de kabels nauwelijks benut. Door zonneparken aan te sluiten op 75% van hun piekcapaciteit kunnen we het elektriciteitsnet veel efficiënter benutten.

Flink investeren

Aanleiding voor de oproep zijn de plannen van de Regionale Energiestrategieën. De plannen laten zien dat er volop wordt ingezet op zonne-energie en veel minder op windenergie. Een windpark met hetzelfde vermogen als een zonneweide kan veel meer stroom produceren. Het waait in Nederland immers veel meer dan dat de zon schijnt. Het betekent dat we 1,4 tot 1,8 miljard euro moeten investeren in uitbreiding van het elektriciteitsnet om de pieken van zonneparken op te vangen. We zijn dus verplicht om met maatschappelijk geld hoge investeringen te doen die relatief weinig opleveren.

Besparing van bijna 400 miljoen euro

Wanneer zonneparken worden aangesloten op 75% van de piekbelasting, dan hoeven ze de hoogste pieken niet meer op te vangen. Dat is een besparing van 270 tot 390 miljoen euro. Bekeken vanuit het Nederlandse energiesysteem is het dus verstandig om zonneparken niet op piekvermogen aan te sluiten. Het nadeel komt voor rekening van de parken. Per jaar zou maximaal 3% van hun stroomproductie verloren gaan. Hoe deze kosten worden verdeeld, daar gaat politiek Den Haag over. Het zou bijvoorbeeld opgelost kunnen worden via de SDE++ subsidieregeling. De plannen voor de RES laten echter zien dat flink meer wordt opgewekt gaat worden dan de 35 terrawattuur die het Klimaatakkoord als doel heeft gesteld. Die 3% kunnen we dus prima missen.

50/50 verhouding

Liander herhaalt verder de oproep aan de energieregio’s om kritisch naar de verhouding zon/wind te kijken. Die is nu 80/20. Een 50/50 verhouding is veel optimaler. De piek aan belasting op het net is dan 20% lager, een besparing van 300 tot 400 miljoen euro.

Wetgeving

Vooralsnog verplicht wetgeving Liander om zonneparken aan te sluiten op de capaciteit die ze vragen. We zijn in gesprek met parken over het op 75% van de piekcapaciteit opwekken. De gesprekken zorgen voor bewustwording bij de parken en we denken zo samen na over oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update knelpunten op elektriciteitsnet Liander

Update knelpunten op elektriciteitsnet Liander

Op het elektriciteitsnet van Liander in Friesland en Noord-Holland zijn vier nieuwe knelpunten ontstaan. De capaciteit v ...

Lees artikel

Liander maakt elektriciteitsnet in Haarlem klaar voor de toekomst

Liander maakt elektriciteitsnet in Haarlem klaar voor de toekomst

Netbeheerder Liander breidt de komende jaren het elektriciteitsnet in de gemeente Haarlem uit. Hiermee is het net straks ...

Lees artikel