aardgasloos nieuwbouw warmte

Aardgasvrije nieuwbouw neemt verder toe

Aardgasvrije nieuwbouw neemt verder toe

In het tweede kwartaal van 2020 werden 8.019 (84%) nieuwbouwwoningen in het verzorgingsgebied van Liander zonder aardgas-aansluiting aangevraagd. In dezelfde periode vorig jaar was dit 65%. Een forse stijging dus.

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Een aansluiting op nieuwe warmte is niet vanzelfsprekend. Bouwprojecten hebben een doorlooptijd van jaren. De nieuwbouw die nu wordt opgeleverd, is vaak jaren geleden op de tekentafel ontworpen. Een aansluiting op het aardgasnet was toen heel gewoon. Vandaag de dag zijn er goede, duurzame alternatieven om zonder aardgas te verwarmen en koken.
 

Provincie

% aardgasloos Q1 2020

% aardgasloos Q2 2020

Zuid- Holland 91% 95%
Noord - Holland 84% 79%
Gelderland 77% 87%
Friesland 71% 83%
Flevoland 90% 97%
Totaal  82% 84%

Klik hier voor het overzicht per gemeente

Energiesysteem optimaal gebruiken

Als netbeheerder hebben wij een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet. Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden, moeten we het energiesysteem zo optimaal mogelijk gebruiken. Zo krijgen projectontwikkelaars en woningcorporaties die voor 1 juli 2018 aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, de mogelijkheid om zonder kosten daarvan af te zien. Daarnaast denken we vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren.

Bestaande bouw

Niet alleen nieuwbouwwoningen worden aardgasloos. Steeds meer gemeenten denken na over een tijdspad waarmee duidelijk wordt wanneer welke bestaande wijk aardgasvrij gemaakt wordt. In 2021 moet elke gemeente daarvoor een transitievisie warmte hebben vastgesteld. Liander helpt gemeenten graag bij het maken van de inventarisatie van de gebouwde omgeving, de globale mogelijkheden van de warmteoplossingen en ondergrondse energie-infrastructuur. De transitievisie Warmte van de gemeente Amsterdam is daar een mooi voorbeeld van. Zo ontwerpen we samen een nieuwe duurzame energievoorziening voor de toekomst.

Bekijk gerelateerd nieuws: