Gelderland koploper met aanvragen voor zonprojecten

Gelderland koploper met aanvragen voor zonprojecten

De afgelopen periode vroegen duizenden producenten van zonnestroom ons om een plek op het elektriciteitsnet. De meeste aanvragen kwamen uit de provincie Gelderland. Op gepaste afstand volgen Noord-Holland, Friesland, Zuid-Holland en Flevoland. De producenten dienden de aanvragen in om in aanmerking te komen voor een deel van de 4 miljard euro die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar heeft gesteld in de voorjaarssubsidieronde.

Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plaatsen vol, met name door de snelle en grootschalige opkomst van zonneparken. Als het elektriciteitsnet vol is moeten producenten wachten met teruglevering van zonnestroom tot het net is uitgebreid. Dat kan soms enkele jaren duren. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat subsidiegeld vast komt te zitten in projecten die uiteindelijk geen bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen hebben ondernemers sinds het najaar een verklaring van de netbeheerder nodig om SDE+-subsidie aan te vragen. De verklaring geeft aan dat het elektriciteitsnet op het moment van de aanvraag voldoende ruimte biedt om de binnen een project opgewekte elektriciteit te transporteren. Het kan zijn dat ondernemers nu te horen krijgen dat er plek op het net is voor hun zonnestroom, maar dat het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt tegen de tijd dat zij hun zonnepanelen geïnstalleerd hebben. Dan moeten zij wachten op de uitbreiding van het net.

Voetbalvelden  

Vanuit Gelderland kwamen er 1.347 aanvragen voor ruimte op het net binnen. Daarmee is de provincie koploper. Noord-Holland, Friesland, Flevoland en Zuid-Holland volgen op gepaste afstand, met respectievelijk 985, 671, 215 en 178 aanvragen. In Gelderland hebben we 1.267 van de 1.347 van de aanvragers laten weten dat er op dit moment voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is om hun opgewekte stroom te kunnen vervoeren. Goed voor 1.300 voetbalvelden vol zonnepanelen. In Noord-Holland geldt dat voor 843 van de 985 aanvragen, in Friesland voor 454 van de 671 aanvragen en in Flevoland voor 81 van de 215 aanvragen. Alle ondernemers uit Zuid-Holland die een verklaring aanvroegen kregen deze toegewezen. Deze provincies zijn nog eens goed voor respectievelijk 570, 1.030, 88 en 77 voetbalvelden vol zonnepanelen. 

Zonnepanelen op daken en grond

De aanvragen komen onder meer van ondernemers met plannen voor meer dan zo’n 50 zonnepanelen op daken of grond. Denk hierbij aan agrariërs. Ook vroegen ondernemers ons naar mogelijkheden om stroom uit een nieuw grondgebonden zonnepark terug te leveren aan het elektriciteitsnet. In Gelderland waren dat er 83, in Friesland 77, in Noord-Holland 35 en in Zuid-Holland 5.

Forse uitbreiding elektriciteitsnet

Kanttekening bij deze cijfers is dat door de snelle en grootschalige opkomst van zonneparken het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol raakt. Nederland is niet op deze ontwikkelingen ingericht. Extra of nieuwe capaciteit van het elektriciteitsnet aanvragen, is geen vanzelfsprekendheid meer. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, breiden we het net op veel plaatsen fors uit. Door onder meer lange vergunningstrajecten- en procedures kost uitbreiding veel tijd. Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste van de wereld. Dat willen we zo houden en overbelasting en storingen voorkomen. Daarom laten we nieuwe producenten van duurzame stroom pas weer toe op een vol net als dit uitgebreid is.

Voetbalvelden vol zonnepanelen erbij

Zonnestroom is hot. De afgelopen periode hebben we enorm veel zonnepanelen op onze netten aangesloten. In de eerste drie maanden van 2020 is de hoeveelheid zonnepanelen ten opzichte van vorig jaar fors toegenomen; in Gelderland met 41% (348 voetbalvelden met zonnepanelen), in Friesland met 32% (159 voetbalvelden), in Flevoland met 25% (64 voetbalvelden), in Noord-Holland met 44% (308 voetbalvelden) en in Zuid-Holland met 44% (68 voetbalvelden) . De ontwikkelingen van zonnepanelen is vanaf 2011 in een overzichtelijke grafiek terug te vinden op onze website.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Windpark Friesland ‘helpt’ om overbelasting te voorkomen

Windpark Friesland ‘helpt’ om overbelasting te voorkomen

Wynmolepark Nijkerkerpolder gaat komende periode op sommige momenten de productie van elektriciteit terugschroeven om ov ...

Lees artikel

Liander zet videobellen in voor klantvragen

Liander zet videobellen in voor klantvragen

Liander maakt sinds kort gebruik van videobellen om klanten met technische vragen of storingen te helpen. Klanten zijn e ...

Lees artikel