aardgasloos nieuwbouw

Ruim 80% nieuwe huizen aardgasloos gebouwd

Ruim 80% nieuwe huizen aardgasloos gebouwd

In het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander komen steeds meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas. In het eerste kwartaal van 2020 is 82% van de nieuw te bouwen huizen, zonder aardgas-aansluiting aangevraagd.

In de zomer van 2018 is een grote stap gezet richting aardgasvrij wonen. Gemeenten mogen sinds juli van dat jaar nog maar bij hoge uitzondering nieuwbouw mét gasaansluiting toestaan. Dit wordt geregeld via de omgevingsvergunning. De gemeente moet goede redenen hebben om niet te kiezen voor aardgasvrij. Nieuwe gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018, vallen nog onder de oude regels. Voor deze woningen en gebouwen geldt nog wel de aansluitplicht.
 

Percentage aardgasloze nieuwbouw per provincie

Benieuwd naar de percentages per gemeente? Bekijk hier het overzicht van alle gemeenten in het verzorgingsgebied van Liander.

Zonder kosten

Liander ziet het als haar maatschappelijke taak om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen. Zo krijgen projectontwikkelaars en woningcorporaties die voor 1 juli 2018 aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, de mogelijkheid om zonder kosten daarvan af te zien. Daarnaast denken we vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren.

Toekomstige warmte-oplossingen

Liander krijgt ook aanvragen om bestaande woningen van het aardgas te halen. Deze verzoeken komen van zowel woningbouwcorporaties, als ook individuele woningeigenaren. Doordat steeds meer huishoudens en bedrijven van aardgas overstappen op een duurzaam alternatief, neemt het elektriciteitsverbruik toe. We breiden daarom het elektriciteitsnetwerk uit en passen slimme oplossingen toe. Ook kijken we naar andere warmte-oplossingen voor de toekomst. Zoals een systeem waarin naast elektriciteit, ook energiedragers als groen gas en waterstof een rol spelen.

Bekijk gerelateerd nieuws: