Liander geeft 2.910 transportindicaties af voor SDE+-subsidie

Liander geeft 2.910 transportindicaties af voor SDE+-subsidie

Liander heeft 2.910 transportindicaties afgegeven voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Producenten van duurzame energie konden van 17 maart tot en met 2 april SDE+-subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Om hiervoor in aanmerking te komen hebben de producenten een transportindicatie van de netbeheerder nodig. In het verzorgingsgebied van Liander werden in de provincie Gelderland de meeste aanvragen gedaan, producenten van zonnestroom waren goed voor nagenoeg alle aanvragen.

Transportindicatie

Een transportindicatie geeft een positieve indicatie van de beschikbare netcapaciteit op de door de aanvrager aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE+-regeling. Het document biedt echter geen garantie dat het gevraagde transportvermogen in de toekomst daadwerkelijk beschikbaar is. Met de ingebouwde netcheck wordt de slagingskans van projecten met afgegeven SDE+ verbeterd. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat subsidiegeld vast komt te zitten in projecten die uiteindelijk geen bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen.

2.910 transportindicaties

De afgelopen maanden ontving Liander via zijn online loket 3.505 aanvragen voor een transportindicatie. Dat is 9% minder dan voor de subsidieronde van najaar 2019. In 83% van de aanvragen verstrekte Liander een transportindicatie, in de najaarsronde van 2019 was dat 87%. De afname komt doordat het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol is en geen ruimte biedt voor extra producenten van stroom. Van alle toegekende transportindicaties waren er 6 voor windprojecten en 1 voor biomassa. De rest van de transportindicaties gaat naar de producenten van zonnestroom.

Snelle regionale ontwikkelingen

Omdat er geruime tijd zit tussen de aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de opdrachtverstrekking aan Liander kan het gebeuren dat er in de tussentijd andere duurzame opwek-initiatieven op het betreffende deel van het elektriciteitsnet zijn bijgekomen. Dat kan er toe leiden dat alle beschikbare transportcapaciteit van het betreffende elektriciteitsnet is gecontracteerd op het moment dat de subsidie wordt toegekend. In dat geval moet ook de producent met een transportindicatie wachten met terugleveren van elektriciteit totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid of er andere oplossingen beschikbaar zijn. 


Bij aanvragen in gebieden waar het net vol is toetst Liander of het knelpunt is opgelost binnen de termijn waarop de SDE+-subsidie kan worden besteed. Is dat het geval, dan wordt alsnog een transportindicatie afgegeven. 

€882 miljoen voor uitbreiding van de netten

Met name door de snelgroeiende vraag van zonneparken om groene stroom terug te leveren raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Vrijwel overal in het verzorgingsgebied van Liander verdubbelde het aantal zonnepanelen in 2019 ten opzicht van het jaar ervoor. Waar een zonneweide met een jaar operationeel kan zijn, kan de uitbreiding van een groot elektriciteitsverdeelstation dat de stroom verwerkt vijf tot acht jaar in beslag nemen, met name door lange vergunningstrajecten en procedures. Daarnaast hebben de netbeheerders, net als veel andere partijen in Nederland, last van een chronisch tekort aan technici. Om aan de vraag te kunnen voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit, werkt het aan innovaties en vraagt het om aanpassingen van wet- en regelgeving om het net efficiënter te gebruiken. In 2020 investeert het bedrijf 882 miljoen euro in de energienetten.

4 miljard euro subsidie

 inds 2016 geeft RVO twee keer per jaar subsidie aan producenten die grootschalig duurzame energie willen opwekken. In de voorjaarsronde van 2020 is er 4 miljard euro beschikbaar. Voor de najaarsronde van 2019 was dat 5 miljard euro. 

Op de website van Liander staat een actueel overzicht van de knelpunten op het elektriciteitsnet.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Nieuwe update knelpunten op elektriciteitsnet

Nieuwe update knelpunten op elektriciteitsnet

De afgelopen twee weken zijn er een paar knelpunten op het elektriciteitsnet in Flevoland en Gelderland bijgekomen. In d ...

Lees artikel

Werkzaamheden ‘achter de voordeur’ hervat

Werkzaamheden ‘achter de voordeur’ hervat

Liander gaat vanaf maandag 6 april werkzaamheden achter de voordeur bij klanten thuis weer hervatten. Het werk werd eerd ...

Lees artikel