grootzakelijk netcapaciteit energietransitie

Liander vraagt klanten om vermogensprognose voor komende 10 jaar

Liander vraagt klanten om vermogensprognose voor komende 10 jaar

Door de voortdurende economische groei en versnelling van de energietransitie neemt de afname en opwek van elektriciteit op het energienet snel toe. Dit heeft forse impact op de energienetten van Liander. Om een goede inschatting te maken van de in de toekomst benodigde netcapaciteit vraagt Liander zijn grootzakelijke klanten om voor 1 april 2020 een prognose van het benodigde transportvermogen voor de komende 10 jaar op te geven.

De Nederlandse economie groeit en de energietransitie versnelt. Door de toename van vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie wordt het steeds drukker op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar grote bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren. Extra of nieuwe capaciteit op het elektriciteitsnet aanvragen is geen vanzelfsprekendheid meer. In gebieden waar de capaciteit van het net zijn grenzen heeft bereikt, kan het gebeuren dat ondernemingen die elektriciteit afnemen of opwekken langer moeten wachten op extra netcapaciteit.

Verwachte transportvermogen

Om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen vraagt Liander zijn grootzakelijke klanten een inschatting te maken van het verwachte transportvermogen voor zowel afname als opwek van elektriciteit voor de komende 10 jaar. Deze prognose is een wettelijke verplichting en geldt voor klanten met een gecontracteerd transportvermogen van meer dan 1.000 kW per aansluiting en/of aansluiting groter dan 2MVA.

Inzicht

Aan de hand van de 10-jaarprognoses krijgt Liander een zo accuraat mogelijk inzicht van de totale belasting op het elektriciteitsnet. Zo kunnen we het energienetwerk optimaal inrichten voor de toekomst. Knelpunten op het net kunnen zo worden voorkomen en initiatieven om het net uit te breiden tijdig in gang worden gezet.

Toekomstige ontwikkelingen

Bij het opgeven van de 10-jaarsprognose adviseert Liander klanten om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen, zoals uitbreiding of verduurzaming van de bedrijfsvoering. Deze ontwikkelingen hebben impact op het verwachte transportvermogen. Het prognoseformulier kan het hele jaar door worden aangepast. Door het doorgeven van de wijzigingen kan Liander nog beter anticiperen op eventuele knelpunten op het elektriciteitsnet.

Contact

Grootzakelijke klanten kunnen hun 10-jaarsprognose invullen op hun Mijn Liander-account. Klanten die nog niet over een account beschikken kunnen dit makkelijk aanmaken op de website Liander.nl. Ga er niet zonder meer vanuit dat u extra of nieuwe capaciteit binnen de gewenste termijn kunt krijgen. Liander adviseert grootzakelijke klanten daarom om zich goed te laten informeren via zijn kanalen. Voor vragen kunnen klanten contact opnemen met hun vaste contactpersoon of onze klantenservice. Wij denken graag met u mee.

Betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld. Liander heeft als netbeheerder de taak om het net te onderhouden en te ontwikkelen. Dit doen we vanuit maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

Bekijk gerelateerd nieuws: