grootzakelijk netcapaciteit

Update knelpunten elektriciteitsnet

Update knelpunten elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt onder meer door de toenemende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere snel ontwikkelende energie-intensieve sectoren zoals glastuinbouw. In deze update publiceren we nieuwe knelpunten op het elektriciteitsnet in de provincies Gelderland, Flevoland, Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Het kan voorkomen dat grootzakelijke klanten, bijvoorbeeld ontwikkelaars van zon- of windparken, langer moeten wachten op extra capaciteit. Dat speelt in gebieden waar het elektriciteitsnet de grenzen heeft bereikt. Op deze pagina leest u daar meer over.

Onderstaand de plekken waar sprake is van een beperkte netcapaciteit. Om de knelpunten op te lossen investeert Liander fors in uitbreiding van het net. In 2020 investeert het bedrijf 882 miljoen euro in de energienetten. 

Oranje schaarstegebieden

In (delen van) onderstaande plaatsen is geen extra netcapaciteit meer beschikbaar. We doen hier onderzoek naar mogelijke oplossingen. Op onze landkaarten over beschikbare netcapaciteit zijn deze gebieden met de kleur oranje aangeduid. Deze kaarten zijn te vinden door onderstaand op de provincienaam te klikken. Overigens geldt de beperkte netcapaciteit niet voor de gehele plaats, maar voor een gedeelte ervan.

Friesland
Makkum (levering en teruglevering), Marnezijl - 110kV-Station Marnezijl (teruglevering), Herbayum - 110kV-Station Herbayum (levering en teruglevering), Oldeberkoop - SS Oldeberkoop teruglevering), Heerenveen - 110kV-Station Heerenveen (teruglevering), Akkrum - RS Akkrum (teruglevering), Joure SS Joure (teruglevering), Dronrijp (levering en teruglevering)

Gelderland
Dale (levering en teruglevering), Lochem (levering en teruglevering), Harderwijk (levering)

Noord-Holland
Hoorn (levering en teruglevering), Warmenhuizen (levering en teruglevering), Texel (levering en teruglevering), Enkhuizen (levering en teruglevering)

Rode schaarstegebieden

In onderstaande gebieden is geen extra netcapaciteit beschikbaar en is congestiemanagement – het afstemmen van vraag en aanbod tussen bedrijven en instellingen - niet mogelijk. Klanten die extra netcapaciteit wensen, zullen hier moeten wachten totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid. Op de landkaarten over beschikbare netcapaciteit zijn deze gebieden aangeduid met de kleur rood. Ook hier geldt dat de beperkte netcapaciteit niet geldt voor de gehele plaats, maar een deel ervan.

Flevoland
Zeewolde (teruglevering), Luttelgeest (teruglevering)

Friesland
Rauwerd (teruglevering), Balk (teruglevering), Spannenburg - RS Spannenburg (teruglevering), Lemmer (teruglevering), Sneek (teruglevering), IJlst (levering), Workum (teruglevering), Franeker - SS Franeker (teruglevering), Minnertsga (levering en teruglevering), Midlum - SS Midlum (teruglevering), Hallum - RS Hallum (teruglevering), Bergum (teruglevering), Kootsterstille - SS Kootstertille (teruglevering), Surhuisterveen (teruglevering), Noordbergum (teruglevering), Dokkum (teruglevering), Damwoude - SS Damwoude (teruglevering), Drachten (teruglevering), Gorredijk (teruglevering), Ureterp (teruglevering), Leeuwarden - verdeelstation Grovestiens (levering en teruglevering)

Gelderland
Eibergen (teruglevering), Wehl (teruglevering), Ermelo (teruglevering), Vorden (levering en teruglevering), Harderwijk - verdeelstation Lorentz (levering), Ede - verdeelstation Frankeneng (levering)

Noord-Holland
Schagen (levering)

Zuid-Holland
Zevenhuizen (levering en teruglevering)

Melden

Bent u ondernemer en heeft u plannen om grootschalig wind- of zonnestroom terug te leveren, wilt u zich vestigen rond knelpunten of verwacht u meer stroom te gaan gebruiken? Meld u zich dan bij ons. Zo kunnen we samen de situatie beoordelen en kijken wat mogelijk is.

Bekijk gerelateerd nieuws: