netcapaciteit Bommelerwaard Betuwe

Liander breidt elektriciteitsnet uit in Bommelerwaard en West-Betuwe

Liander breidt elektriciteitsnet uit in Bommelerwaard en West-Betuwe

Liander gaat het elektriciteitsnet in de Bommelerwaard en West-Betuwe (Gelderland) de komende vijf tot tien jaar uitbreiden. Met deze uitbreiding kunnen we de toenemende vraag naar elektriciteit van onder andere tuinders in deze regio straks realiseren. De werkzaamheden voor de uitbreidingen zijn in volle gang.

De Bommelerwaard en West-Betuwe zijn erg in trek bij tuinders, omdat dit gebied door de provincie is aangewezen als groeigebied voor de glastuinbouw. Tuinders gaan door bedrijfsuitbreiding of innovaties extra vermogen vragen. Zo is de gasprijs gestegen, waardoor tuinders zelf minder stroom opwekken met hun warmtekrachtkoppeling. Daarnaast is er door verduurzaming meer elektriciteit nodig. Ook zijn tuinders meer gaan belichten, onder andere met LED verlichting.

 

Snel stijgende vraag

Door de snelgroeiende vraag van energie-intensieve sectoren zoals glastuinbouw, raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. De vraag naar elektriciteit neemt zeer snel toe, sneller dan we het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Ook in de Bommelerwaard lopen we tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. In Neerijnen en Velddriel heeft het verdeelstation de maximale capaciteit bereikt, wat leidt tot leveringsproblemen voor nieuwe grootzakelijke klanten of grootzakelijke klanten die meer vermogen willen.


Samenwerking met tuinders

De afgelopen maanden heeft Liander samen met het Glastuinbouwpact, Glastuinbouw Nederland en kennisinstituut Delphy met zo’n zeventig tuinders in dit gebied gesproken. Doel was om inzichtelijk te maken wat de plannen zijn de komende jaren en bewustwording creëren dat de capaciteit van ons net zijn grenzen kent. Daarom is het belangrijk dat ondernemers hun plannen tijdig bij ons kenbaar maken. Henk van Wijk, voorzitter van de werkgroep Elektriciteit: “Wij zijn positief over de samenwerking met Liander tijdens deze inventarisatie-fase en hopen deze lijn door te trekken tijdens de uitvoeringsfase”.


Uitbreiding elektriciteitsnet

Op basis van de verkregen informatie, is een analyse gemaakt. Daarbij zijn verschillende perioden in kaart gebracht, opgesplitst in 1-5 jaar, 5-10 jaar en 10-20 jaar en is een aantal scenario’s uitgewerkt. Dat heeft geleid tot keuzes welke investeringen in het elektriciteitsnet waar en wanneer nodig zijn, zodat onze klanten ook in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar hebben.

 

Werkzaamheden

In de Bommelerwaard staan, in samenwerking met Tennet, de volgende werkzaamheden gepland:

  1. het realiseren van een nieuw transformatorstation (150kV-station) in Zuilichem (eind 2023 gereed);
  2. het leggen van een dubbele 150kV-kabelverbinding tussen transformatorstation Zaltbommel en toekomstig transformatorstation Zuilichem (gereed 2023);
  3. uitbreiding van transformatorstation Zaltbommel (eind 2023 gereed).

Daarnaast worden diverse elektriciteitsverdeelstations de komende vier tot tien jaar uitgebreid. Op meerdere plekken wordt al gewerkt aan uitbreiding van het net. Zo is op maandag 28 oktober j.l. een transformator geplaatst bij het elektriciteitsverdeelstation in Poederoijen. Hiermee wordt het netwerk geschikt gemaakt voor de ontwikkelingen die we de komende tien jaar in beeld hebben.

Bekijk gerelateerd nieuws:

jaarbericht financieel

Jaarbericht van Liander over 2020 gepubliceerd

Jaarbericht van Liander over 2020 gepubliceerd

Liander heeft vandaag het jaarbericht over 2020 gepubliceerd. Deze separate publicatie van de netbeheerder is verplicht ...

Lees artikel
verdeelstation

Vermogen van verdeelstation in Amsterdam-Zuid verdubbeld

Vermogen van verdeelstation in Amsterdam-Zuid verdubbeld

Technici van Liander werkten in de avond van 13 januari aan een bijzondere klus in Amsterdam-Zuid. Ze plaatsten drie joe ...

Lees artikel