Liander sluit fors meer zonnepanelen en laadpalen aan op het net

Liander sluit fors meer zonnepanelen en laadpalen aan op het net

De energietransitie zorgt voor steeds meer duurzame energie in onze elektriciteits- en gasnetten. Zo steeg het aantal zonnepanelen in ons gebied flink: 58% in het 3e kwartaal van 2019 in vergelijking met een jaar eerder. Ook namen we fors meer groen gas op in onze netten en groeide het aantal publieke laadpalen en windmolens.

In een toenemend tempo sluiten we laadpalen, windmolen- en zonneparken aan op het elektriciteitsnet. Ook producenten van groen gas kloppen steeds vaker bij ons aan voor aansluitingen om hun duurzame gas te kunnen invoeden op het aardgasnet. Dat betekent een enorme groei van ons werk, want door al die nieuwe aansluitingen moeten het achterliggende net en installaties worden uitgebreid.

 

  Q3 2018 Q3 2019  
Zonne-energie 1.314 MW 2.079 MW +58%
Groen gas 7,9 miljoen m3 11 miljoen m3 +39%
Windenergie 1.255 MW 1.320 MW +5%
Aantal laadpalen 4.085 5.463 +34%

Klik op de links voor toelichting op de cijfers.

Zonne-energie

We houden de capaciteit van zonnepanelen aangesloten op ons elektriciteitsnet bij. Zowel voor panelen bij consumenten en bedrijven op het dak als voor zonneparken. De groei van het aantal panelen is enorm. Dat laat onderstaande tabel wel zien. Uitschieters zijn de provincies Friesland en Noord-Holland.

 

Capaciteit zonnepanelen Opgesteld vermogen zonnepanelen Q3 2018 Opgesteld vermogen zonnepanelen Q3 2019 Toename Q3 2018 - Q3 2019 Toename in aantal voetbalvelden* Totaal aantal zonnepanelen omgerekend naar voetbalvelden
Flevoland 147 MW 205 MW +39% 82 292
Friesland 240 MW 408 MW +70% 240 582
Gelderland 476 MW 722 MW +51% 351 1.031
Noord-Holland (excl. A'dam) 323 MW 543 MW +68% 314 775
Gemeente A'dam 42 MW 68 MW +61% 37 97
Zuid-Holland 86 MW 133 MW +54% 67 95
Totaal 1.314 MW 2.079 MW +58% 1.091 2.970

* 1MW = 1 hectare zonnepanelen; 1 voetbalveld = 0,7 hectare.

Groen gas

Groen gas wordt geproduceerd uit onder meer slib, tuinafval en dierlijke restproducten zoals koeienmest en kan een alternatief zijn voor aardgas. Het afgelopen jaar namen we 3,1 miljoen m3 meer groen gas in ons net op: een stijging van 39%.


Laadpalen en windenergie

Er rijden steeds meer stekkerauto’s in Nederland. Tweer keer zoveel als een jaar eerder. De vraag naar laadpalen stijgt mee met deze groei. In ons gebied groeide het aantal publieke palen dat is aangesloten op ons net met 34% naar 5.462 stuks. Verder steeg het vermogen dat windmolens opwekken in ons gebied met 5% naar 1.320 MegaWatt.


Slimme oplossingen

Door de snel groeiende vraag raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Het Nederlandse systeem is niet op deze ontwikkelingen ingericht. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, wordt het net op veel plaatsen fors uitgebreid. Door onder meer lange vergunningstrajecten- en procedures kost dat veel tijd. Ook staat de uitvoering van ons werk onder druk door een chronisch tekort aan technici. Om onze kabels en installaties beter te benutten, onderzoeken we slimme oplossingen zoals de flexibiliteitsmarkt. Hier zijn wel wijzigingen van wet- en regelgeving nodig. 


Masterplan

Eerder al pleitte onze CEO Ingrid Thijssen voor de noodzaak van een nationaal masterplan voor de energie-infrastructuur. Daarbij benadrukt ze het belang van een gezamenlijke aanpak. Zo kunnen betrokken partijen tot veel meer coördinatie en regie op de energietransitie komen. En kunnen keuzes worden gemaakt op basis van prioriteiten en volgordelijkheid van het werk en worden schaarse technici daar ingezet waar ze het hardst nodig zijn. 
 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Trend: huishoudens verzwaren elektriciteitsaansluiting

Trend: huishoudens verzwaren elektriciteitsaansluiting

Steeds meer consumenten laten hun elektriciteitsaansluiting in huis verzwaren. Cijfers van netbeheerders Liander, Enexis ...

Lees artikel

Werkt de straatverlichting niet? Meld het bij de gemeente

Werkt de straatverlichting niet? Meld het bij de gemeente

Dit weekend gaat de wintertijd in. Dat betekent korte, donkere dagen. Goed werkende openbare verlichting is daarom belan ...

Lees artikel