Liander pakt eerste knelpunten in Noordoostpolder en Urk aan

Liander pakt eerste knelpunten in Noordoostpolder en Urk aan

Detail zonnepanelen

Om de eerste knelpunten in het net van de Noordoostpolder en Urk aan te pakken, verzwaart Liander het net in onder meer Ens, Urk, Emmeloord en Espel. Op verschillende locaties in deze gemeentes gaat Liander de komende jaren dikkere kabels leggen, elektrische installaties versterken en nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen.

Toenemende opwek van en vraag naar energie

Dit zijn de eerste grote stappen om dit net te laten meegroeien met de snel stijgende vraag van bedrijven en particulieren naar elektrisch vermogen en de wens om meer zonnestroom terug te kunnen leveren aan het net. De groeiende opwek van energie door windmolens en zonneparken heeft een grote impact op het energienet. Het elektriciteitsnetwerk in Noordoostpolder en op Urk is oorspronkelijk ontworpen om alle gebruikers van elektriciteit in de stad, de dorpen en in het landelijk gebied van elektriciteit te voorzien, zoals dat bij de ontwikkeling van de Noordoostpolder ontworpen is. De kabels zijn vroeger niet ontworpen voor de levering én teruglevering van energie in landelijke gebieden. De kabels zijn hier namelijk doorgaans lang en ‘dun’.

Uitbreiding elektriciteitsnet Noordoostpolder en Urk

Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Noordoostpolder mogelijk te maken is Liander met de gemeente Noordoostpolder in gesprek om plannen, mogelijkheden en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Om te zorgen dat het elektriciteitsnet in Noordoostpolder betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we de capaciteit van het stroomnet uitbreiden. Dit betekent meer en dikkere elektriciteitskabels in de grond en/of extra verdeelstations voor elektriciteit. Het duurt vaak een aantal jaar voor dit is gerealiseerd. Daarnaast onderzoekt Liander de mogelijkheden om haar innovaties en slimme oplossingen om netverzwaringen te voorkomen ook in de Noordoostpolder in te zetten. Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Noordoostpolder mogelijk te maken, verzwaart de netbeheerder het net in onder meer Ens, Urk, Emmeloord en Espel.

Ens

Om Ens van meer elektriciteit te kunnen voorzien is in 2018 een nieuwe elektriciteitskabel van Emmeloord naar Ens gelegd. Daarnaast bereiden we de bouw van een nieuw elektriciteitsverdeelstation voor.

Urk en Emmeloord

Om Urk van meer elektrisch vermogen te kunnen voorzien gaat Liander extra installaties bouwen in Emmeloord en Urk. De planning is om de uitbreiding van elektriciteitsverdeelstation Emmeloord in 2022 af te ronden en in 2023 de bouw te starten van en nieuw elektriciteitsverdeelstation op Urk.

Espel

Om de kwaliteit van het elektriciteitsnet rond Espel te verbeteren herstructureert Liander het transportnetwerk en bouwt de netbeheerder een nieuw elektriciteitsverdeelstation bij Tollebeek.

Noorden van Noordoostpolder

In het noorden van de Noordoostpolder liggen uitzonderlijk lange elektriciteitskabels die minder geschikt zijn voor teruglevering van grote hoeveelheden zonnestroom en de toenemende vraag naar elektrisch vermogen. Om meer klanten zonne-energie te kunnen laten terugleveren legt Liander een extra elektriciteitsnet aan dat gevoed wordt vanuit het onderstation in Lemmer.

Marknesse/Vollenhove

Ook voor Marknesse/Vollenhove is Liander bezig met het uitwerken van plannen om de netcapaciteit te versterken.

Wat betekent dit voor klanten?

Op sommige locaties in de Noordoostpolder en op Urk groeit de vraag naar en het aanbod van elektriciteit sneller dan dat Liander de elektriciteitsnetten kan aanpassen. Voor bestaande klanten in de Noordoostpolder en op Urk zijn er geen consequenties, zij kunnen elektriciteit blijven afnemen zoals ze gewend zijn. Liander vraagt klanten die grote, zakelijke zonne-energieinstallaties willen realiseren of die hun bestaande energievraag sterk willen uitbreiden om zo vroeg mogelijk contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. 

Particuliere klanten die energie met zonnepanelen terugleveren of dit van plan zijn kunnen dit gewoon doen. Wel dienen zij deze opwekinstallaties aan te melden via www.energieleveren.nl. Op deze manier blijven wij zicht houden op de groei van zonne-energie in de Noordoostpolder en kunnen tijdig maatregelen nemen om de netten te versterken, zodat teruglevering mogelijk blijft. 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Extra elektriciteitskabels voor verduurzaming Ameland

Extra elektriciteitskabels voor verduurzaming Ameland

Er komen twee extra elektriciteitskabels tussen het vasteland en Ameland. De uitbreiding van het net is nodig om invulli ...

Lees artikel

Liander... gek op bloemen!

Liander... gek op bloemen!

Ieder jaar maakt imker Kees zich hard voor prachtige ingezaaide bloemen in de bermen van Poederoijen. De ruim 2,5 kilome ...

Lees artikel