Regio Holland Rijnland gaat voor aardgasvrij

Regio Holland Rijnland gaat voor aardgasvrij

Vandaag tekende Liander samen met andere partijen het convenant Aardgasvrij Holland Rijnland. Met de ondertekening hebben de partijen bepaald dat nieuwbouw in de regio niet meer wordt aangesloten op aardgas. En dat in 2050 in de gebouwde omgeving geen aardgas meer wordt gebruikt voor de verwarming van gebouwen.

De handtekening onder het convenant is gezet door de provincie Zuid Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland, Holland Rijnland en alle behorende gemeenten in de regio.

Cruciaal

Mascha van Vuuren, directeur Klant & Markt van Liander: “Als netbeheerder plannen we altijd ver vooruit. Voor Liander is dit convenant dus enorm belangrijk. Het afstemmen van planningen is cruciaal, om overlast bij inwoners te voorkomen en de kosten van de overstap naar nieuwe warmtevoorzieningen zo laag mogelijk te houden. We kunnen trots zijn dat we onze intenties voor een hele regio zo concreet maken. Dat is nog eens extra belangrijk, in een regio waar zo ontzettend veel gebouwd wordt”.

In uitvoering

Dat het convenant meer is dan een intentie, blijkt uit projecten die nu al in uitvoering zijn. “In onze bestaande woningvoorraad maken we al concrete stappen’, illustreert de Leidse wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen). “In Leiden Zuidwest hebben we concrete plannen voor de toepassing van een nieuw warmtenet in plaats van een aardgasnet. Je ziet steeds meer bouwprojecten waar aardgasvrij bouwen de norm is. Denk bijvoorbeeld aan de aardgasvrije en energieleverende woningen van Hooghkamer in Voorhout. Goed om te zien dat aardgasvrij de norm wordt”.

Samenwerking

Liander werkt nauw samen met alle gemeenten in de regio. We delen onze kennis over de huidige gas- en elektriciteitsnetten en maken dat inzichtelijk aan de hand van bijvoorbeeld online gaskaarten. Deze gaskaarten laten de ouderdom van het gasnet zien. Ouderdom van de gasnetten is één van de factoren om rekening mee te houden, willen we de maatschappelijke kosten zo laag als mogelijk houden. Daarnaast delen we onze kennis over de technische en financiële consequenties van de gewenste duurzame energievoorziening.

Wilt u ook een duurzame warmteoplossing voor uw gemeente? Kijk hier welke stappen u kunt zetten om tot weloverwogen keuzes te komen. En wat Liander hierin voor u kan betekenen.