Congestie Zuidplaspolder

Congestie Zuidplaspolder

In Zuidplaspolder, in Zuid-Holland, is in het net van Liander, achter onderstation ‘Zevenhuizen’ sprake van congestie. Dat betekent dat de maximale transportcapaciteit van het netgedeelte niet voldoende is om te voorzien in alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit.

We zijn momenteel met ons huidige onderstation Zevenhuizen niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Onderstation Zevenhuizen voedt de volgende gebieden: Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop en een industrieterrein in gemeente Hazerswoude-dorp. Het gaat om de volgende postcodegebieden:

postcodes congestiegebied zuidplaspolder                             congestie zuidplaspolder

 

Wanneer wordt congestie verwacht?

Liander verwacht dat de congestie zich vooral in winterperiode zal voordoen, met ingang van komende winter.

Oorzaak van de congestie

Sinds 2017 hebben wij in de regio Zuidplaspolder te maken met een sterk groeiende vraag naar transportcapaciteit voor elektriciteit. De onverwacht grote vraag komt door economische opleving, de energietransitie en reguliere groei.

Beschikbare en gevraagde capaciteit

Liander hanteert in dit gebied vrijwillig de norm dat de gevraagde transportcapaciteit ook geleverd kan worden als er sprake is van een enkelvoudige storing. Uitgaande van deze norm is de totaal beschikbare capaciteit van 60 MVA nu inmiddels volledig gecontracteerd. Liander overweegt nu om deze norm gedeeltelijk los te laten, mede afhankelijk van alternatieve mogelijkheden voor de invulling van deze reservestelling. Het gaat om alternatieven voor een beperkt aantal situaties dat een storing kan samenvallen met een hoge vraag naar transportcapaciteit. Zonder alternatieve oplossingen kunnen wij helaas komende jaren geen verzoeken om uitbreiding van de transportcapaciteit honoreren.

Planning netverzwaring

Liander werkt samen met TenneT en Stedin hard aan een structurele oplossing om de congestie op te lossen door middel van de realisatie van een nieuw onderstation. De planning hiervan is o.a. afhankelijk van het vinden van een geschikte locatie. Volgens de huidige planning zal de congestie in 2023 kunnen worden opgelost. Tot die tijd zal er sprake zijn van congestieproblemen. Samen met de verbruikers en producenten zoeken wij in de tussentijd naar oplossingen om transportbeperkingen zoveel mogelijk te voorkomen.

 

---

Deze vooraankondiging over congestie in Zuidplaspolder is ook gepubliceerd op de website van Tennet, de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet, conform Netcode artikel 4.2.5.4.