Congestie Zuidplaspolder

Congestie Zuidplaspolder

In de Zuid-Hollandse regio Zuidplaspolder is in het elektriciteitsnet van Liander, achter onderstation ‘Zevenhuizen’ onvoldoende capaciteit om nieuwe aanvragen voor aanvullend transportvermogen te kunnen accepteren. Dit wordt ook wel aangeduid als congestie.

We zijn momenteel met ons huidige onderstation Zevenhuizen niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Onderstation Zevenhuizen voedt de volgende gebieden: Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop en een industrieterrein in gemeente Hazerswoude-dorp. Het gaat om de volgende postcodegebieden:

postcodes congestiegebied zuidplaspolder                             congestie zuidplaspolder

Oorzaak van de congestie

Sinds 2017 hebben wij in de regio Zuidplaspolder te maken met een sterk groeiende vraag naar transportcapaciteit voor elektriciteit. De onverwacht grote vraag komt door economische opleving, de energietransitie en reguliere groei. De capaciteitsproblemen worden vooral in de winterperiode verwacht, met ingang van komende winter.

Beschikbare en gevraagde capaciteit

Liander hanteert in dit gebied de norm dat de gevraagde transportcapaciteit ook geleverd moet kunnen worden als er sprake is van een storing. Uitgaande van deze norm is de totaal beschikbare capaciteit van 60 MVA nu inmiddels volledig gecontracteerd. Liander onderzoekt nu of deze norm gedeeltelijk kan worden losgelaten. Dit is mede afhankelijk van alternatieve mogelijkheden voor de invulling van deze reservestelling. Het gaat om alternatieven voor een aantal situaties dat een storing kan samenvallen met een hoge vraag naar transportcapaciteit. Zonder alternatieve oplossingen kunnen wij helaas komende jaren geen verzoeken om uitbreiding van de transportvraag honoreren.

Planning netverzwaring

Liander werkt samen met TenneT en Stedin hard aan een structurele oplossing om de congestie op te lossen door middel van de realisatie van een nieuw onderstation. De planning hiervan is o.a. afhankelijk van het vinden van een geschikte locatie. Volgens de huidige planning zal de congestie in 2025 kunnen worden opgelost. Tot die tijd zal er sprake zijn van congestieproblemen. Samen met de verbruikers en producenten zoeken wij in de tussentijd naar oplossingen om transportbeperkingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Deze vooraankondiging over congestie in Zuidplaspolder is ook gepubliceerd op de website van Tennet, de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet, conform Netcode artikel 4.2.5.4.

----

Update 2-10-2018:

Op 20 juli 2018 hebben Liander en TenneT TSO B.V. medegedeeld dat er sprake is van congestie in het net van Liander in het gebied Zuidplaspolder, achter onderstation Zevenhuizen, in Zuid Holland. Aansluitend heeft Liander de mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement in de zin van paragraaf 4.2.5 van de Netcode elektriciteit onderzocht. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit geen oplossing biedt ter voorkoming van het opleggen van transportbeperkingen in dit gebied. In het desbetreffende gebied zijn onvoldoende (geschikte) potentiële deelnemers en de periode van verwachte congestie is te lang.

Bekijk ook de informatiepagina over Zuidplaspolder.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Klimaatakkoord Nieuwbouw Aardgas

Klimaatakkoord Nieuwbouw Aardgas

Nederland gaat de komende decennia van het aardgas af. Dat is nodig om CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverander ...

Lees artikel

Hoe reageert ons elektriciteitsnet op forse temperatuurverschillen?

Hoe reageert ons elektriciteitsnet op forse temperatuurverschillen?

Nederland zucht onder de aanhoudende hitte. Mensen kijken reikhalzend uit naar lagere temperaturen en regen. Een weeroms ...

Lees artikel