Nieuw tarief voor veilig verwijderen gasaansluiting

Nieuw tarief verwijderen gasaansluiting

Morgenavond besteedt consumentenprogramma Kassa aandacht aan de kosten die Liander in rekening brengt voor het verwijderen van een gasaansluiting. Dat tarief was in 2015 nog 0 euro en is vanaf 2016 605 euro (inclusief btw).

Reden van de verhoging 
Meer dan 10 jaar geleden is het tarief voor zo'n verwijdering op 0 euro gezet. De gedachte hierachter was, dat sloopbedrijven geen drempel zouden ervaren om een gasaansluiting veilig door ons te laten verwijderen. Op deze manier wilden we voorkomen dat een verwijdering niet werd gemeld. Er ontstaat namelijk een onveilige situatie als een huis met werkende gasaansluiting gesloopt wordt.
  
Nu dit nultarief niet het gewenste effect blijkt te hebben, heeft Liander ervoor gekozen een tarief te hanteren dat de werkelijke kosten dekt. Wij realiseren ons dat het een flinke 
verhoging is, maar vinden het ook eerlijk om deze kosten door te berekenen aan degene die de aanvraag voor verwijdering van de gasaansluiting doet.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Samenwerking infrastructuurbeheerders in platform groene netten

Samenwerking infrastructuurbeheerders in platform groene netten

Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, TenneT (energie), KPN (telecommunicatie & ICT) en ProRail (spoor) zijn van start geg ...

Lees artikel

Daling resultaat door lagere bijzondere baten en toegenomen precarioheffingen

Daling resultaat door lagere bijzondere baten en toegenomen precarioheffingen

Het netto resultaat van Alliander daalde van €323 miljoen in 2014 naar €235 miljoen na belastingen in 2015. De dalin ...

Lees artikel