Tijdelijk geen automatische updates gasmeterstand

Tijdelijk geen automatische updates gasmeterstand

Sinds 1 januari 2016 geven sommige slimme meters niet langer automatisch de gasmeterstanden door. Het gaat om de Iskra type 382 DSMR 2.2+ elektrameter in combinatie met de Flonidan of Landis&Gyr gasmeters. Deze meters zijn voornamelijk in de periode 2011-2013 geplaatst.

Wel metingen op het display van de meter
De meterstanden van elektriciteit en gas worden normaal gemeten en getoond in het display van de meters, maar gasmeterstanden worden niet langer automatisch doorgegeven. Klanten kunnen daardoor geen actueel verbruiksoverzicht krijgen.


Energieverbruiksmanagers
Ook als klanten een aanvullende applicatie zoals een energieverbruiksmanager bij hun meter gebruiken, kan het zijn dat die niet goed werkt. De meter zelf werkt wel goed en registreert hoeveel gas er wordt verbruikt. Klanten hoeven zelf geen actie te ondernemen, er wordt gewerkt aan een oplossing.


Softwareprobleem
De vermoedelijke oorzaak is een softwareprobleem waardoor sinds 1-1-2016 geen meterstand kan worden verstuurd. Dit treedt alleen op met de eerder genoemde combinatie meters. Naar schatting gaat het om ongeveer 400.000 adressen. De Iskra elektra meters hebben een blauwe drukknop en zijn zo gemakkelijk voor de klant herkenbaar.


We werken aan een oplossing
Voor zover bekend speelt dit probleem bij klanten van alle regionale netbeheerders met uitzondering van Stedin en Westland Infra. De netbeheerders spannen zich maximaal in om samen met de meterleverancier Iskra een softwarematige oplossing te vinden voor dit probleem. Er is nog niet bekend hoe lang dit precies gaat duren. Wanneer hierover meer bekend is, volgt een update van dit bericht. In de tussentijd worden de meterstanden voor zowel elektriciteit als voor gas normaal gemeten en getoond in het display van de meters.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Alliander presenteert Jaarplan 2016

Alliander presenteert Jaarplan 2016

Alliander gaat elektriciteits- en gasnetten slimmer maken en klanten met data ondersteunen bij energiekeuzes. In 2016 wo ...

Lees artikel

Spanningsdips in delen van Friesland door dansende hoogspanningslijnen

Spanningsdips in delen van Friesland door dansende hoogspanningslijnen

In delen van Friesland kunnen klanten van Liander opnieuw last hebben van knipperende lampen als gevolg van spanningsdip ...

Lees artikel