Onderzoek extra netcapaciteit Lelystad afgerond

Zuiderveld

Congestiemanagement geen oplossing voor extra capaciteit elektriciteitsnet 

Liander heeft het onderzoek naar de mogelijkheden om extra capaciteit te creëren op het elektriciteitsnet voor nieuwe bedrijven in Lelystad afgerond. De netbeheerder heeft dit zogenaamde congestiemanagementonderzoek uitgevoerd omdat het lokale elektriciteitsstation Zuiderveld de maximale capaciteit heeft bereikt. Uit het onderzoek blijkt dat congestiemanagement voor dit gebied niet mogelijk is. 

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit, waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet. 

 

Maximale capaciteit Lelystad 

In november 2021 maakte Liander bekend dat het elektriciteitsstation Zuiderveld in Lelystad de maximale capaciteit heeft bereikt. De netbeheerder werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van oplossingen om meer capaciteit te creëren. Pas dan kunnen grootverbruikers van elektriciteit - zoals supermarkten, scholen, kantoren en fabrieken - die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen, weer in hun vraag worden voorzien. 

Het elektriciteitsstation Zuiderveld in Lelystad voorziet een groot deel van de gemeente Lelystad van elektriciteit. Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander nieuwe grootverbruikers van elektriciteit die zich in deze gebieden willen vestigen of bestaande grootverbruikers die extra capaciteit willen, pas kan helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid of zodra er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren. 

Congestiemanagement 

Eén van die oplossingen is congestiemanagement. Bij congestiemanagement zijn bedrijven met een bestaande aansluiting bereid om tegen betaling minder elektriciteit af te nemen of op te wekken op momenten dat het stroomaanbod of de stroomvraag groter is dan de capaciteit van het net op dat moment aankan. Liander heeft afgelopen weken onderzocht of er in Lelystad voldoende bedrijven zijn die de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan congestiemanagement. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Congestiemanagement biedt daarom geen oplossing om tijdelijk meer capaciteit op het net te creëren. 

Nieuw elektriciteitsstation  

In december is een taskforce gestart, bestaande uit de gemeente Lelystad, gemeente Dronten, de provincie Flevoland en de netbeheerders Liander en TenneT. De taskforce gaat op korte termijn bedrijven en instellingen stimuleren om energie te besparen en hun energieverbruik te spreiden, zodat er minder energie wordt gebruikt op drukke momenten. De definitieve oplossing voor het knelpunt in Lelystad is het bouwen van een nieuw elektriciteitsstation. De deelnemers van de taskforce werken intensief samen om het proces om te komen tot een nieuw elektriciteitsstation zo snel mogelijk te doorlopen. Naar verwachting kan deze op zijn vroegst in 2026 in gebruik worden genomen.   

Het knelpunt in Lelystad heeft geen gevolgen voor consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben, tenzij ondernemers hun aansluiting willen verzwaren.