Zon op Dak

Zon op Dak

Het project Zon op Dak is een initiatief van LTO Noord om samen met provincies, gemeenten, Rabobank en Liander zonnepanelen op daken te stimuleren. Onderdeel van het project is de persoonlijke energiescan die Liander aanbiedt. Met dit instrument krijgen agrarische ondernemers inzicht in de technische en financiële haalbaarheid van zonnepanelen op daken van stallen en schuren.

De belangstelling voor duurzame opwek neemt overal in Nederland toe. Ook bij agrarische ondernemers die met de panelen kunnen voorzien in hun eigen energiebehoefte of financieel voordeel kunnen behalen. Daarnaast dragen ze met de panelen op het dak bij aan de energietransitie, zonder landbouwgrond daarvoor te gebruiken.

Uitbreiden elektriciteitsnet

Door de forse toename van duurzame opwek van energie loopt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken tegen de grenzen van zijn capaciteit aan. Om dit op te lossen, is het nodig het net uit te breiden en te verzwaren. Dat is echter niet overal van vandaag op morgen geregeld. Wilt u weten hoe de actuele status is van het elektriciteitsnet in het verzorgingsgebied van Liander? Kijk dan op deze pagina.

Contact

Interesse in project Zon op Dak? Neem contact met LTO Noord via info@projectenltonoord.nl. Of kijk op de website van LTO Noord.