Vernieuwingswerkzaamheden Bloemenbuurt Zevenhuizen

netontwikkelingen Zevenhuizen

Het huidige elektriciteitsnetwerk rond Zevenhuizen is verouderd. Hierdoor kunnen storingen ontstaan. Dat willen we graag voorkomen. Daarom vernieuwt Liander het elektricieitsnetwerk. De vernieuwing maakt economische ontwikkelingen en energietransitie in dit gebied mogelijk. De werkzaamheden zijn naar verwachting halverwege 2022 gereed. U vindt op deze pagina informatie over deze werkzaamheden.

We plaatsen twee nieuwe transformatorstations ter hoogte van de Leliestraat 48 en de Leliestraat 2. Deze nieuwe transformatorstations komen als vervanging van de huidige stations aan de Leliestraat en bij de Zevenster. Daarnaast vernieuwen we zowel het laagspanningsnet als het middenspanningsnet. De aannemer Van Voskuilen Woudenberg voert deze werkzaamheden uit. 
 

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen?
Eind februari 2021 - eind maart 2021

Fase 1

 • Middenspanning aanleggen van Noordelijke Dwarsweg naar Leliestraat
 • Verdeelstations plaatsen t.h.v Leliestraat 48 en Leliestraat 2

Half maart 2021 - half april 2021

Fase 2

 • Laagspanning aanleggen t.h.v de Rozenstraat, Dahliastraat en Schoolstraat
Half april 2021 - eind april 2021

Fase 3

 • Middenspanning aanleggen tussen de nieuwe stations
 • Laagspanning aanleggen t.h.v de Leliestraat en Begoniaplein
Begin mei 2021 - begin juni 2021

Fase 4

 • Middenspanning aanleggen tussen Leliestraat 48 en Schoolstraat
 • Laagspanning aanleggen t.h.v de Rozenstraat, Leliestraat, Goudsbloemstraat, Dahliastraat, en Asterstraat

Begin  juni 2021 - begin september 2021

Fase 5

 • Nieuwe kabels van spanning voorzien
 • Beginnen met overzetten huisaansluitingen

Begin september 2021 - medio september 2021

Fase 6

 • Afronding werkzaamheden overzetten huisaansluitingen 
 • Oude netwerk buiten bedrijf stellen
 • Nieuw netwerk testen
 • Oude stations demonteren

Eind september 2021 - eind maart 2022

Fase 7

 • Kabels oud netwerk uit de grond halen

Eind maart 2022

Opleveren werkzaamheden

Het gebied

De werkzaamheden vinden plaats in de Bloemenbuurt van Zevenhuizen. Deze wijk bestaat vooral uit gezinswoningen

Veelgestelde vragen

 • Korte stroomonderbrekingen zullen voorkomen tussen begin juni en begin september. Dit is tijdens het overzetten van de huisaansluitingen. U wordt van tevoren hierover geïnformeerd.

 • We stellen een verkeersplan wordt op, om de hinder voor verkeer tot een minimum te beperken. We plaatsen daarbij omleidingen om de doorstroom in de omgeving mogelijk te houden. Van tevoren geven we aan waar parkeerverboden komen.

  Ook komt er een aangewezen opslag voor materiaal om de hinder hiervan te beperken.