Schade en schadeclaim

Woning en/of tuin

Wizard schadeclaim

Schade aan inboedel/tuin (eigendommen)

Onze medewerkers voeren hun werkzaamheden professioneel uit. Toch kan het gebeuren dat er schade wordt veroorzaakt aan uw eigendommen.


Toch een claim indienen?

Bent u van mening dat Liander aansprakelijk is voor uw schade? Dan kunt u hier ons schadeformulier invullen. Het invullen van dit formulier betekent niet dat u automatisch recht heeft op een schadevergoeding. We kunnen uw schadeclaim afwijzen.