Schade en schadeclaim

Kosten installateur

Wizard schadeclaim

Kosten installateur

Onze medewerkers en aannemers voeren hun werkzaamheden zo professioneel mogelijk uit. Misschien heeft u toch schade of hinder ondervonden?

  • Als u om de schade te herstellen op eigen initiatief een installateur heeft ingeschakeld, komen de kosten meestal voor uw eigen rekening.


Toch een claim indienen?

Bent u van mening dat Liander aansprakelijk is voor uw schade? Dan kunt u hier ons schadeformulier invullen. Het invullen van dit formulier betekent niet dat u automatisch recht heeft op een schadevergoeding. We kunnen uw schadeclaim afwijzen.