Schade en schadeclaim

Werkzaamheden langer geduurd dan gepland

Wizard schadeclaim

Werkzaamheden duurden langer

Het kan gebeuren dat werkzaamheden langer duurden dan wij u hadden laten weten.

  • Het is voor Liander niet altijd mogelijk om de precieze tijdsduur van een geplande onderbreking in te schatten.
  • Er kunnen zich tijdens de werkzaamheden omstandigheden voordoen waardoor er extra tijd nodig is om de werkzaamheden veilig af te ronden.
  • Schade die u hierdoor heeft geleden komt niet voor een schadevergoeding in aanmerking.


Toch een claim indienen?

Bent u van mening dat Liander aansprakelijk is voor uw schade? Dan kunt u hier ons schadeformulier invullen. Het invullen van dit formulier betekent niet dat u automatisch recht heeft op een schadevergoeding. We kunnen uw schadeclaim afwijzen.