Schade en schadeclaim

Noodaggregaat

Wizard schadeclaim

Kosten noodaggregaat

Liander doet er alles aan om onderbrekingen te voorkomen. Maar deze zullen altijd blijven bestaan. Garanties voor een volledig ononderbroken dienstverlening kunnen wij niet geven. Wilt u de stroomstoring opvangen met de huur van een noodaggregaat. Dan geldt het volgende:

  • De huurkosten van een (nood)aggregaat tijdens een onderbreking vergoeden wij niet. Deze komen voor uw eigen rekening.


Toch een claim indienen?

Bent u van mening dat Liander aansprakelijk is voor uw schade? Dan kunt u hier ons schadeformulier invullen. Het invullen van dit formulier betekent niet dat u automatisch recht heeft op een schadevergoeding. We kunnen uw schadeclaim afwijzen.