Schade en schadeclaim

Overig

Wizard schadeclaim

Overige oorzaken schade

Overige kosten die u heeft gemaakt anders dan zaakschade en/of bedrijfsschade door een onderbreking, komen niet voor een schadevergoeding in aanmerking. Voor meer informatie over wanneer Liander aansprakelijk is verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.


Toch een claim indienen?

Bent u van mening dat Liander aansprakelijk is voor uw schade? Dan kunt u hier ons schadeformulier invullen. Het invullen van dit formulier betekent niet dat u automatisch recht heeft op een schadevergoeding. We kunnen uw schadeclaim afwijzen.