Schade en schadeclaim

Overig

Wizard schadeclaim

Overige oorzaken schade

Overige kosten die u heeft gemaakt anders dan zaakschade en/of bedrijfsschade door een onderbreking, komen niet voor een schadevergoeding in aanmerking. Voor meer informatie over wanneer Liander aansprakelijk is verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.