Liander werkt aan het elektriciteitsnet in Meddo

Liander werkt in Meddo

Liander werkt voortdurend aan onderhoud, verbetering en uitbreiding van ons elektriciteitsnetwerk. Zo kunnen we u continue veilig en betrouwbaar van energie voorzien. Daarom vernieuwt Liander het elektriciteitsnet rond Meddo ter hoogte van de Eibergseweg, Beitelweg en Geldereschweg. De vernieuwing maakt economische ontwikkelingen en energietransitie in dit gebied mogelijk.

De werkzaamheden kunnen overlast in uw buurt veroorzaken. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren, de planning, het verkeersplan per fase en wat dit voor u betekent.

Fasering van de werkzaamheden

Fase Wat gaat Liander doen?
Fase 1 – 12 juni - 21 juli 2023 

Graven en vervangen van de middenspanningskabel ter hoogte van de Eibergseweg en Beitelweg

Bouwvak – 24 juli - 11 augustus 2023

Geen werkzaamheden

Fase 2 – 14 augustus - 29 september 2023

Gestuurde boring, graven en vervangen van de middenspanningskabel ter hoogte van de Beitelweg en Geldereschweg

De planning is onder voorbehoud. Aanpassingen in de planning worden zo snel mogelijk gepubliceerd. 

Boorlocaties

Ter hoogte van Beitelweg 6, 11 en Beitelweg 2 t/m Geldereschweg 57.
De boringen worden uitgevoerd onder reguliere werktijd, er is dan een kans op geluidoverlast.
Een booropstelling is groot. Om het werk veilig te uitvoeren, kunnen voetpaden en/of wegen tijdelijk worden afgesloten met afzettingen en we hebben verkeersplannen* opgesteld.
* Tijdens de uitvoering van het werk kan het voorkomen dat een verkeersplan aangepast wordt.  

 

Vragen?

Heeft u nog vragen over de voorbereiding of de planning? Neem dan gerust contact op de Klantenservice van Liander via 088 – 542 64 44 (ook buiten kantooruren).

Veelgestelde vragen

  • Als we de elektriciteitskabels vervangen, is het nodig dat we de elektriciteit tijdelijk afsluiten zodat onze monteurs veilig hun werk kunnen doen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u ongeveer 3 werkdagen van tevoren hierover per post een brief. Daarin vindt u de datum en het tijdstip van de onderbreking.
    Hier vindt u tips hoe u uzelf kunt voorbereiden op een stroomonderbreking. 

  • We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels liggen. Dit is vaak in de trottoirs en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of weg hierdoor niet beschikbaar is. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zodat woningen en/of bedrijfspanden bereikbaar blijven. We zetten het werkgebied af en plaatsen waarschuwingsborden.

    Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Ook hierbij proberen wij eventuele hinder tot een minimum te beperken.