Vernieuwingswerkzaamheden Wilhelminalaan Alphen aan de Rijn

netontwikkelingen Alphen aan den Rijn

Het huidige elektriciteitsnetwerk rondom de Wilhelminalaan in Alphen aan de Rijn is verouderd. Hierdoor kunnen storingen ontstaan. Dat willen we graag voorkomen. Daarom vernieuwt Liander het elektricieitsnetwerk. De vernieuwing maakt economische ontwikkelingen en energietransitie in dit gebied mogelijk. De werkzaamheden zijn naar verwachting halverwege 2022 gereed. 

We plaatsen één nieuw transformatorstation ter hoogte van Bonairestraat 34. Daarnaast vernieuwen we zowel het laagspanningsnet als het middenspanningsnet en worden (bijna) alle verouderde kabels vervangen rondom de Wilhelminalaan. De aannemer Van Voskuilen Woudenberg voert deze werkzaamheden uit. 
 

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen?
06 t/m 17 september 2021

Fase 1

 • Plaatsing van transformatorstation ter hoogte van Bonairestraat 34
 • Middenspanning aanleggen van de Wilhelminalaan naar het nieuwe station

20 september - 24 december 2021

Fase 2  

Laagspanning aanleggen door de:

 • Arubastraat en Wilhelminalaan nr 55 t/m 79
 • Wilhelminalaan nr. 55 t/m 65
 • Nassaustraat nr. 1 t/m 31
 • Nassaustraat nr. 4 t/m 32
 • Wilhelminalaan nr. 53 t/m 45 en Celebesstraat nr. 2 t/m 12
 • Borneostraat nr. 1 t/m 21
 • Wilhelminalaan nr. 39 t/m 19
 • Van Velzenstraat
 • Wilhelminalaan nr. 17 t/m 7
 • Arubastraat nr. 24 t/m 42

 

 • Afronden civiele werkzaamheden door de Wilhelminalaan 
 • Uitloop civiele werkzaamheden
10 januari - 1 februari 2022

Fase 3

 • Nieuwe kabels van spanning voorzien

19 januari - 25 maart 2022

Fase 4

 • Overzetten huisaansluitingen

28 maart - 17 juni 2022

Fase 5

 • Afronding werkzaamheden overzetten huisaansluitingen 
 • Kabels oud netwerk uit de grond halen

Tijdens de werkzaamheden is er korte tijd geen elektriciteit

Als we de oude elektriciteitskabels vervangen, is het nodig dat we de elektriciteit twee keer tijdelijk afsluiten. Geldt dit voor u? Dan krijgt u ongeveer vijf dagen van tevoren een brief van ons. Daarin vindt u de datum en het tijdstip van de onderbreking.

Herstel straatwerk

In verband met de grote omvang van dit project wordt er een buffer opgenomen in de planning (fase 2). Waar mogelijk wordt het straatwerk hersteld, zodat er tijdens de kerstvakantie geen hinder is van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden in fase 5 wordt het straatwerk definitief hersteld. De aannemer brengt het straatwerk terug in de staat waarin deze oorspronkelijk werd aangetroffen aan het begin van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u nog vragen over de voorbereiding of de planning? Neem contact op met Peter van Tiel, op 06 - 48 06 21 14. Heeft u vragen over de civiele werkzaamheden? Neem dan contact op Gert van der Hulst, op 06 - 22 95 05 37. Heeft u vragen voor aannemer Van Voskuilen Woudenberg? Neem dan contact op via het algemene telefoonnummer 071 - 331 04 16

Het gebied

De werkzaamheden vinden plaats rondom de Wilhelminalaan in Alphen aan de Rijn.

Werkzaamheden Alphen aan de Rijn

Veelgestelde vragen

 • De stroomonderbrekingen komen voor tijdens het overzetten van de huisaansluitingen vanaf 17 januari t/m 25 maart 2022. En wanneer we de nieuwe kabels van spanning voorzien vanaf 17 januari t/m 1 februari 2022. U wordt van tevoren hierover geïnformeerd.

 • We stellen een verkeersplan wordt op, om de hinder voor verkeer tot een minimum te beperken. We plaatsen daarbij omleidingen om de doorstroom in de omgeving mogelijk te houden. Van tevoren geven we aan waar parkeerverboden komen.

  Ook komt er een aangewezen opslag voor materiaal om de hinder hiervan te beperken.