Nieuwe categorie-indeling gasaansluitingen

Nieuwe categorie-indeling gasaansluitingen

Vanaf 1 januari 2021 verandert de Tarievencode gas. Dit heeft invloed op de categorie-indeling voor gasaansluitingen; die verandert. Elke gasaansluiting komt hierdoor in een nieuwe categorie terecht. Dit zorgt er voor dat het tarief van uw periodieke aansluitvergoeding (PAV) verandert.

Nieuwe criteria voor categorie-indeling

Op dit moment wijzen wij uw gasaansluiting volgens de Tarievencode gas toe aan een categorie op basis van twee criteria:

  • Afleverdruk
  • Aansluitcapaciteit

Na een besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) veranderen deze criteria per 1 januari 2021. Vanaf dat moment wijzen wij uw gasaansluiting toe aan een categorie op basis van drie criteria:

  • Aansluitcapaciteit
  • Aanwezigheid van een gasdrukregelaar
  • Netdruk

Uitleg criteria categorie-indeling

Hieronder lichten we de verschillende soorten criteria voor de huidige en nieuwe categorie-indeling kort toe:

  • De afleverdruk is de druk die naar uw installatie gaat (maximaal gelijk aan waarde meetdruk)
  • De aansluitcapaciteit is het maximale volume gas dat een aansluiting per tijdseenheid kan leveren (aantal m3/uur)
  • Heeft uw aansluiting een gasdrukregelaar? Dan wordt in uw aansluiting de netdruk teruggeregeld naar een gegarandeerde leveringsdruk.
  • De netdruk (aansluitdruk)┬áis de druk die vanaf het openbare gasnet binnenkomt

Nieuwe tarieven eind november bekend

De ACM verandert de categorie-indeling, zodat de nieuwe tarieven beter aansluiten op de daadwerkelijke kosten van de aansluiting. Samen met de categorie-indeling, veranderen daarom ook de tarieven per categorie. De definitieve nieuwe tarieven, passend bij de nieuwe categorie-indeling, zijn naar verwachting eind november 2020 bekend. Zodra dit bekend is, informeren we u hierover, samen met alle andere nieuwe tarieven voor 2021.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice via telefoonnummer 088 542 63 62 (kies optie 2, daarna optie 3).