Wie verricht de werkzaamheden?

Sanering Vitens en Liander

De komende jaren vervangt Liander en Vitens grootschalig grondroeringsgevoelige gas- en waterleidingen, zoals grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen. Dit doen we om het gas- en waternet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. 

Vitens is het waterleidingbedrijf dat u dagelijks van schoon drinkwater voorziet. Liander levert als netbeheerder 24/7 gas in uw huis. Om problemen aan de gas- en waterleidingen te voorkomen vervangen Vitens en Liander de huidige leidingen.