Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek

Alliander ondersteunt onderzoek dat bijdraagt aan een betrouwbare energielevering. Nu én in de toekomst. Geregeld hebben we hiervoor onderzoeksvragen uitstaan. Maar ook ontvangen we graag onderzoeksvragen van onderzoekers.

Hoe Liander bij kan dragen aan onderzoek

Wij maken onderzoek op twee manieren mogelijk:

  1. Delen van niet-privacy-gevoelige data. Dit doen wij het liefst.
  2. Steunen van onderzoek via subsidieaanvragen van bijvoorbeeld het NWO en Horizon.

Onderzoek in samenwerking met Liander

Voorgesteld onderzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het onderzoek is relevant: Zowel wetenschappelijk als voor onze bedrijfsvoering.
  • De onderzoeker(s) moet minimaal één dag fysiek aanwezig zijn op een Alliander-locatie. Wij zorgen voor een team waarbij de onderzoeker kan aanhaken. 

Binnen de bekende thema's zoals energietransitie, slim laden en PV-curtailment is al veel onderzoek gedaan. Extra onderzoek is mogelijk, maar dan is wel extra originaliteit vereist.

Voorstellen kunt u indienen via onderzoek@alliander.com.

Onderzoek onafhankelijk van Liander

Bent u als onderzoeker alléén op zoek naar data en wilt u het onderzoek zonder verdere betrokkenheid van Liander uitoefenen. Kijk dan op ons open data portal. Of doe een aanvraag via het aanvraagformulier maatwerkdata.

Betrokken afdelingen

Binnen Alliander zijn twee afdelingen bezig met onderzoeksvragen: