Liander aan het werk in Wageningen

Onderhoudswerkzaamheden Wageningen

Vanwege uitbreidingsplannen van de universiteit Wageningen en Unilever neemt de vraag naar elektriciteit in de regio Wageningen toe. Daarom gaat Liander naast de Aeres Hogeschool aan de Mansholtlaan medio 2019 een nieuw middenspanningsschakelstation bouwen. Om straks dit nieuwe schakelstation te verbinden met een bestaand schakelstation in Renkum gaat Liander nu een 20kV kabel aanleggen. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij voor de aanleg van deze kabel uitvoeren. 

 
Start onderhoudswerkzaamheden November 2018
Verwachte einddatum onderhoudswerkzaamheden April 2019
Soort onderhoudswerkzaamheden Aanleggen 20kV elektriciteitskabel
Uitvoering namens Liander Van Voskuilen Woudenberg BV
 

Liander breidt het elektriciteitsnet uit

Voor de verbinding tussen het nieuw te bouwen schakelstation aan de Mansholtlaan en het oude schakelstation naast papierfabriek Parenco in Renkum, legt Liander een 6,5 km lange elektriciteitskabel aan. Het tracé van deze 20kV kabel loopt onder andere door het Wageningse bos en de woonwijk Wageningen Hoog. Het volledige tracé ziet u op onderstaand kaartje. 

Aannemer Van Voskuilen Woudenberg BV voert namens Liander de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe kabel uit.

Open ontgraving en gestuurde boring

Begin november heeft Liander een aantal bomen langs het Papenpad gekapt en struiken langs het tracé gerooid. Hiermee is het werkgebied vrijgemaakt van obstakels om het tracé te kunnen onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven (zie ook het kopje 'Bodemonderzoek naar niet-gesprongen explosieven').

Nadat het tracé vrij is van obstakels en veilig is verklaard, starten we met de aanleg van de kabel. Bij het grootste deel van het tracé maken we gebruik van open ontgraving. Op plaatsen waar dit niet kan, omdat we een sloot of bijvoorbeeld de N225 kruisen, passen we een gestuurde boring toe. 

Bodemonderzoek naar niet-gesprongen explosieven

In het gebied waar de nieuwe kabel komt te liggen, is tijdens de Tweede Wereldoorlog gevochten. Daarom kunnen er in het tracé niet-gesprongen explosieven liggen. Om veilig te kunnen werken onderzoekt een gespecialiseerd bureau, T&A Survey, voorafgaand aan de werkzaamheden het tracé met speciale apparatuur op aanwezige explosieven. Vindt het bureau een verdachte locatie, dan graven we deze voorzichtig open voor nader onderzoek. Wanneer T&A Survey heeft vastgesteld dat er geen niet-gesprongen explosieven in de grond liggen, geven zij het tracé vrij en kunnen we beginnen met de aanleg van de kabel.

Planning aanleg nieuwe elektriciteitskabel

Werkzaamheden Planning
Opschonen werkgebied Begin november
Bodemonderzoek niet-gesprongen explosieven November
Aanleg kabel November - april 2019
Opruimen werkgebied/afronden werkzaamheden April 2019

Veelgestelde vragen aanleg nieuwe elektriciteitskabel Wageningen-Renkum

 • Liander wil dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat Liander bezig is met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel. We zorgen er in ieder geval voor dat direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

  Omwonenden en passanten kunnen mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden door:

  • snelheidbeperkingen;
  • omleidingen voor fietsers en auto's;
  • beperkte toegang op de paden in het bosgebied;
  • kappen van bomen en het rooien van struiken;
  • materieel op en langs het te graven trace (haspelwagens, kraantjes, tractors, aannemer bus);
  • opengebroken straten en paden.

  Naast zo efficient mogelijk werken probeert Liander deze hinder te beperken door duidelijke verkeersaanduidingen te verstrekken en de aangepaste verkeersmaatregelen zo kort mogelijk te houden.

 • Direct omwonenden ontvangen een brief waarin zij informatie krijgen over de werkzaamheden. 

  Daarnaast proberen wij u via deze pagina zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden. 

 • Als u vragen of klachten heeft over de werkzaamheden die Liander uitvoert voor dit project, dan kunt u contact opnemen met Tycho Zeeman, omgevingsmanager Liander, Tycho Zeeman, tel. 06 29 52 38 46.