Werkzaamheden Liander in Wageningen

Werkzaamheden Wageningen

Vanwege uitbreidingsplannen van de universiteit Wageningen en Unilever neemt de vraag naar elektriciteit in de regio Wageningen toe. Daarom gaat Liander naast de Aeres Hogeschool aan de Mansholtlaan medio 2019 een nieuw middenspanningsschakelstation bouwen. Om dit nieuwe schakelstation te verbinden met een bestaand schakelstation gaat Liander een elektriciteitskabel aanleggen. Hieronder leest u welke werkzaamheden Liander hiervoor uitvoert. 

 
Start werkzaamheden November 2018
Verwachte einddatum werkzaamheden Eind mei 2019
Soort werkzaamheden Aanleggen 20kV elektriciteitskabel
Uitvoering namens Liander Van Voskuilen Woudenberg BV
 

Liander breidt het elektriciteitsnet uit in Wageningen

Liander legt een 6,5 km lange elektriciteitskabel aan. Dit is nodig om een toekomstig schakelstation aan de Mansholtlaan te verbinden met het oude schakelstation naast papierfabriek Parenco in Renkum. Deze elektriciteitskabel loopt onder andere door het Wageningse bos en de woonwijk Wageningen Hoog. Het volledige tracé ziet u op onderstaand kaartje. 

Aannemer Van Voskuilen Woudenberg BV voert namens Liander de werkzaamheden voor de aanleg van de elektriciteitskabel uit.

Sleuven graven of onder de grond boren

Begin november heeft Liander een aantal bomen langs het Papenpad gekapt en struiken langs het tracé gerooid. Hiermee is het werkgebied vrijgemaakt van obstakels om het tracé te kunnen onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Zie ook het kopje 'Bodemonderzoek naar niet-gesprongen explosieven'.

Nadat het tracé vrij is van obstakels en veilig is verklaard, starten we met de aanleg van de kabel. Bij het grootste deel van het tracé maken we een sleuf in de grond waar we de kabel in leggen. Daarna maken we de grond weer dicht. Op enkele plaatsen kunnen we geen sleuf maken. Omdat er een sloot ligt of bijvoorbeeld de N225. Op deze plekken gaan we met een boor onder de beek of de weg door en trekken de kabel hier onder door. 

Tijdens de werkzaamheden zijn constant toezichthouders aanwezig die een zorgvuldige omgang met de aanwezige flora en fauna bewaken. Ook houden zij toezicht op de archeologische waarde van het werkgebied.

Bodemonderzoek naar niet-gesprongen explosieven

In het gebied waar de nieuwe kabel komt te liggen, is tijdens de Tweede Wereldoorlog gevochten. Daarom kunnen er in het tracé niet-gesprongen explosieven liggen. Om veilig te kunnen werken onderzoekt een gespecialiseerd bureau, T&A Survey, voorafgaand aan de werkzaamheden het tracé met speciale apparatuur op aanwezige explosieven. Vindt het bureau een verdachte locatie, dan graven we deze voorzichtig open voor nader onderzoek. Wanneer T&A Survey heeft vastgesteld dat er geen niet-gesprongen explosieven in de grond liggen, geven zij het tracé vrij en kunnen we beginnen met de aanleg van de kabel.

Planning werkzaamheden Wageningen

Werkzaamheden Planning
Opschonen werkgebied Begin november
Bodemonderzoek niet-gesprongen explosieven November
Aanleg kabel November - mei 2019
Opruimen werkgebied/afronden werkzaamheden Eind mei 2019

Veelgestelde vragen werkzaamheden Wageningen

 • Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden die Liander uitvoert voor dit project? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Tycho Zeeman, omgevingsmanager Liander, via telefoon: 06 29 52 38 46, of via e-mail tycho.zeeman@liander.nl

 • Liander wil dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat Liander bezig is met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel. We zorgen er in ieder geval voor dat direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

  Omwonenden en passanten kunnen mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden door:

  • snelheidsbeperkingen;
  • omleidingen voor fietsers en auto's;
  • Verminderde bereikbaarheid woningen/bedrijven/fietsroutes door opengebroken straten en paden;
  • Materieel op en langs het te graven trace (haspelwagens,kraantjes tractors, aannemer bus);

  Naast zo efficient mogelijk werken probeert Liander deze hinder te beperken door duidelijke verkeersaanduidingen te verstrekken en de aangepaste verkeersmaatregelen zo kort mogelijk te houden. 

 • Direct omwonenden ontvangen een brief waarin zij informatie krijgen over de werkzaamheden. 

  Daarnaast proberen wij u via deze pagina zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden.