Werkzaamheden Liander Santpoort-Noord

Werkzaamheden Santpoort-Noord

In Santpoort-Noord is 2,1 km elektriciteitskabel aan vervanging toe. De huidige kabels liggen 30 jaar in de grond en zijn sterk verouderd. Om de leveringszekerheid van elektriciteit en de veiligheid te garanderen, vervangt Liander deze elektriciteitskabels door nieuwe kabels. Zo kan dit elektriciteitstraject weer voor lange tijd mee. Hieronder leest u welke werkzaamheden Liander uitvoert voor het vervangen van deze kabels. 

 
Start werkzaamheden Eind januari 2019
Verwachte einddatum werkzaamheden Begin juni 2019
Soort werkzaamheden Vervangen elektriciteitskabel
Uitvoering namens Liander Van Gelder BV
 

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

De elektriciteitskabel die Liander gaat vervangen, loopt van de Jan Gijzenvaart in Santpoort-Zuid, via de Wijnoldy Daniëlslaan tot aan de middenspaningsruimte nabij Terrasweg 13 in Santpoort-Noord. Het volledige trace ziet u op het kaartje hieronder. 

Werkzaamheden Liander in Santpoort-Noord

 

Eerst nieuwe kabel leggen, daarna oude kabel verwijderen

De vervanging van de elektriciteitskabel vindt in twee fases plaats: eerst leggen we de nieuwe kabel in de grond. Als de nieuwe kabel is gelegd en is aangesloten, verwijderen we de oude kabel. Op deze manier garanderen wij continuiteit in de energievoorziening. 

Na het leggen van de nieuwe kabel maken we de straat met tijdelijke bestrating dicht. Pas als de oude kabel verwijderd is, herstraten we definitief. Tussen het aanleggen van de nieuwe kabel en het verwijderen van de oude kabel zit enkele weken.

Aannemer Van Gelder BV voert namens Liander de werkzaamheden uit.

 

Planning werkzaamheden Santpoort-Noord

Aanleg nieuwe elektriciteitskabel

Straat Start Eind
Van den Bergh van Eysingaplantsoen Week 6 Week 7
Wijnoldy Danielslaan Week 7 Week 10
Middenduinerweg Week 10 Week 12
Frans Netscherlaan Week 13 Week 14

Verwijderen oude elektriciteitskabel

Straat Start Eind
Wijnoldy Danielslaan Week 21 Week 23
Middenduinerweg Week 18 Week 20
Frans Netscherlaan Week 16 Week 17

De werkzaamheden vinden op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur plaats. 

Door vorst of andere externe factoren kan de planning wijzigen. Houdt deze website in de gaten voor de meest actuele planning. 

Veelgestelde vragen werkzaamheden Santpoort-Noord

 • Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden die Liander uitvoert voor dit project? Dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 - 16.00 uur contact opnemen met Patrick van Oeveren, uitvoerder Van Gelder, via telefoon: 06 53 97 23 78.

 • Direct omwonenden ontvangen een brief waarin zij informatie krijgen over de werkzaamheden. 

  Daarnaast proberen wij u via deze pagina zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden.

 • Liander wil dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat Liander bezig is met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel. Direct omwonenden informeren we tijdig met een brief over de soort overlast die ze kunnen verwachten en hoe lang de werkzaamheden duren. 

  Omwonenden en passanten kunnen mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden door:

  • snelheidsbeperkingen;
  • omleidingen voor fietsers en auto's;
  • Verminderde bereikbaarheid woningen/bedrijven/fietsroutes door opengebroken straten en paden;
  • Beperking parkeergelegenheden en mogelijk op sommige plaatsen parkeerverboden;
  • Materieel op en langs het te graven trace (haspelwagens,kraantjes tractors, aannemer bus);

  Indien de werkzaamheden voor woningen plaatsvinden, maken wij gebruik maken van loopplanken en mantelbuizen bij de oprit. 
  Naast zo efficient mogelijk werken probeert Liander deze hinder te beperken door duidelijke verkeersaanduidingen te verstrekken. Ook houden we de aangepaste verkeersmaatregelen zo kort mogelijk.