Door technisch onderhoud dit weekend kunt u niet inloggen en werken de webformulieren niet. Excuses voor het ongemak!

Liander aan het werk in Poederoijen

Onderhoudswerkzaamheden Poederoijen

De vraag naar energie in de regio's Neerijnen en Bommelerwaard neemt steeds meer toe. Om aan deze toenemende vraag te voldoen legt Liander een extra elektriciteitskabel aan tussen schakelstation Zuilichem en schakelstation Poederoijen. Hieronder leest u welke werkzaamheden Liander hiervoor uitvoert. 

 
Start werkzaamheden 11 maart 2019
Verwachte einddatum werkzaamheden 21 juni 2019
Soort werkzaamheden Aanleggen nieuwe elektriciteitskabel
Uitvoering namens Liander Van Gelder

Capaciteit elektriciteitsnet onder druk in regio's Neerijnen en Bommelerwaard 

In de Gelderse regio’s Bommelerwaard en Neerijnen nam de vraag naar energie het afgelopen jaar enorm toe*. Met name onder tuinders is er een onverwacht hoge vraag naar extra elektrisch vermogen. Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we de capaciteit van het elektriciteitsnet verzwaren. Met de aanleg van de nieuwe elektriciteitskabel tussen schakelstation Zuilichem en schakelstation Poederoijen kan Liander in de toekomst meer elektrisch vermogen aan klanten aanbieden. De nieuwe kabel heeft een lengte van ca. 5,5 km. 

De werkzaamheden vinden plaats tussen Zuilichem ter hoogte van de Mertstraat, langs de provinciale weg N322 richting Poederoijen en aan de Burgemeester Posweg te Poederoijen. Het volledige tracé ziet u op onderstaand kaartje. 

Aannemer Van Gelder voert de werkzaamheden uit in opdracht van Liander. 

 

*Meer weten over de toenemende vraag naar vermogen? Bezoek onze pagina's over de 'Capaciteit van het elektriciteitsnet'.

Verkeershinder tijdens werkzaamheden

De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe elektriciteitskabel vinden voor een groot gedeelte plaats buiten de bebouwde kom, langs de provinciale weg N322 op het stuk tussen Zuilichem en Poederoijen. Om veilig te kunnen werken, hanteert Liander tijdens de werkzaamheden een aantal verkeersmaatregelen:

 • De maximale toegestane snelheid op de N322 tussen Zuilichem en Poederoijen (Mertstraat/Burgemeester Posweg) wordt tijdelijk teruggebracht van 80 naar 50 km per uur. 
 • Op de Burgemeester Posweg (Hoekseweg/N322) moet het verkeer rekening houden met verkeershinder en mogelijke vertraging door rijbaanafzettingen:
  • Van 25 tot 29 maart is op delen van de Burgemeester Posweg slechts één rijstrook beschikbaar. Liander zet stoplichten in om het verkeer te regelen. De rijbaanafzetting is nodig voor het boor materiaal.

  • Eind maart (week 13) wordt een boring uitgevoerd onder de rotonde op de N322 (kruising Burgemeester Posweg/N322). Liander zet tussen 07:00 – 18.00 uur verkeersregelaars in om het verkeer te begeleiden.

  • Van 25 maart tot eind april wordt de maximale snelheid op de Burgemeester Posweg (Hoekseweg/N322) teruggebracht naar 50 km per uur.

Uitvoerder Van Gelder attendeert automobilisten op deze verkeersmaatregelen met informatieborden langs de weg.

Veelgestelde vragen werkzaamheden Poederoijen

 • Liander wil dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat Liander bezig is met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel. We zorgen er in ieder geval voor dat direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

  Omwonenden en passanten kunnen mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden door:

  • snelheidsbeperkingen;
  • Materieel op en langs het te graven trace (haspelwagens,kraantjes tractors, aannemer bus).

  Naast zo efficient mogelijk werken probeert Liander deze hinder te beperken door duidelijke verkeersaanduidingen te verstrekken en de aangepaste verkeersmaatregelen zo kort mogelijk te houden. 

 • Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden die Liander uitvoert voor dit project? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Klantenservice van Liander, telefoonnummer 088-542 64 44.

 • Via deze pagina proberen wij u zo goed mogelijk de op de hoogte te houden van de werkzaamheden. 
  Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Klantenservice van Liander, telefoonnummer 088-542 64 44.