Werkzaamheden Liander in Haarlemmermeer

Werkzaamheden Haarlemmermeer

De vraag naar energie in de regio Haarlemmermeer neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer uitbreiden met een aantal middenspanningsverbindingen en een hoogspanningsverbinding. Hieronder leest u welke werkzaamheden Liander hiervoor uitvoert. 

 
Start werkzaamheden Januari 2019
Verwachte einddatum werkzaamheden April 2020
Soort werkzaamheden Aanleggen 20kV en 50 kV elektriciteitsverbindingen
Uitvoering namens Liander Heijmans
 

Liander breidt het elektriciteitsnet uit in Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en een wereldwijd internetknooppunt populair bij datacenters. De Haarlemmermeer is ook in trek als gebied voor grootschalige glastuinbouw én voor woningbouw. De bedrijven kennen een grote vraag naar energie. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we de capaciteit van het elektriciteitsnet verzwaren. Om dit te realiseren voert Liander verschillende werkzaamheden uit, waaronder de aanleg van een hoogspanningsverbinding tussen transformatorstations Haarlemmermeer en Rozenburg, en de aanleg van extra middenspanningsverbindigingen naar Schiphol-Rijk.

Werkzaamheden Haarlemmermeer

Aanleg hoogspanningsverbinding tussen transformatorstations Haarlemmermeer en Rozenburg

Om het elektriciteitsnet in de regio te versterken, legt Liander een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aan van transformatorstation Haarlemmermeer naar transformatorstation Rozenburg. Deze verbinding loopt vanaf station Haarlemmermeer parallel aan de IJtocht en Het Overbos, parallel aan de Geniedijk tot aan de Rijksweg A4, door Schiphol Trade Park naar het station Rozenburg op bedrijventerrein Schiphol-Rijk. 

Aanleg extra middenspanningsverbindingen naar Schiphol-Rijk

Tegelijkertijd met het aanleggen van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen station Haarlemmermeer en station Rozenburg, legt Liander zes middenspanningsverbindingen aan. Deze middenspanningsverbindingen zijn nodig om klanten in Schiphol-Rijk te kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Twee van deze middenspanningsverbindingen liggen in hetzelfde tracé als de hoogspanningsverbinding.

Het tracé van de overige vier verbindingen loopt vanaf station Haarlemmermeer parallel aan de Bennebroekerweg naar de Nelson Mandeladreef parallel aan de Rijksweg A4, onder de Rijksweg door, weer parallel aan de Rijksweg aan de oostzijde, onder de Geniedijk door Schiphol Trade Park naar bedrijventerrein Schiphol-Rijk. 

Het volledige tracé van de aanleg van zowel de hoogspannings- als middenspanningsverbinding ziet u op onderstaand kaartje. In totaal legt Liander over een lengte van ca. 20 km ongeveer 140 km elektriciteitskabels in de grond. 

Aannemer Heijmans voert namens Liander de werkzaamheden voor de aanleg van de elektriciteitsverbindingen uit.
Nieuwsgierig hoe Liander en Heijmans samenwerken in dit omvangrijke project? Lees het artikel over de bijzondere samenwerkingsvorm tussen deze twee partijen. 

Werkzaamheden Haarlemmermeer

 

Planning werkzaamheden Haarlemmermeer

De aanleg van de elektriciteitsverbindingen vindt in verschillende fases plaats:

Planning Waar is Liander aan het werk
Mei 2019 - april 2020 Woonwijken Hoofddorp/Geniedijk/klein deel landbouwgebied
Juli - augustus 2019 Aanleg kabelroute IJtocht
Augustus - september 2019 Ondergrondse boringen middenberm Fokkerweg

Weten waar in Haarlemmermeer actuele werkzaamheden plaatsvinden met tijdelijke verkeersmaatregelen (wegafsluitingen / halve wegafsluitingen)? Kijk op: http://live.andes.nl/haarlemmermeer 

Werkzaamheden Adrianahoeve & Kruisweg

De werkzaamheden waren aanvankelijk gepland tot eind februari. Door een defect aan het materieel van de aannemer is de planning op drie punten uitgelopen. Langs de Kruisweg voeren zij nu graafwerkzaamheden uit tot begin april 2020. Begin maart 2020 maken zij de definitieve aansluiting ter hoogte van Adrianushoeve/Allegondahoeve. Eind maart (of eerder zodra het weer het toelaat) herstellen zij de berm, voetpaden en het voetbalveldje en zaaien zij het gras in. De werkzaamheden zijn  mogelijk hoorbaar en zichtbaar. De aannemer rijdt met machines langs het afgezette gedeelte. Omwonenden hebben een bewonersbrief over de werkzaamheden ontvangen.

Bereikbaarheid woningen IJweg – verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden nabij de Kruisweg veilig te kunnen uitvoeren is één kant van de IJweg ter hoogte van de kruising met de N201 afgezet. Dit weggedeelte blijft afgesloten tot 14 maart. Fietsers kunnen langs de werkzaamheden rijden. De woningen langs de IJweg blijven te allen tijde bereikbaar via de Adrianahoeve.

Werkzaamheden Leenderbos

Langs de IJtocht, in de groenstrook van de Leenderbos tot aan het elektriciteitsstation Haarlemmermeer brengen wij elektriciteitskabels aan. Dit gebeurt door middel van 2 lange boringen en door het graven van sleuven. Door een defect aan het materieel van de aannemer is de planning 6 weken uitgelopen. De aannemer verwacht de werkzaamheden 3 april 2020 afgerond te hebben. Omwonenden hebben een bewonersbrief over de werkzaamheden ontvangen.

Welke werkzaamheden moeten nog plaatsvinden?

Er vinden graafwerkzaamheden plaats en de aannemer trekt de kabel door de grond. Hier zijn zij tot medio maart 2020 mee bezig. Na deze periode voeren zij nog enkele testen uit nabij het boorpunt. Begin april is alles opgeruimd en werken zij de grond af.

Voorjaar 2020

Bij alle andere boorlocaties zijn de werkzaamheden afgerond. Echter in het voorjaar dient de grond her en der cultuurtechnisch nog verder afgewerkt te worden. Dit heeft geen invloed op bereikbaarheid of andere omgevingsfactoren.

 

Veelgestelde vragen werkzaamheden Haarlemmermeer

 • Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden voor dit project? Neemt u dan contact op met aannemer Heijmans. Dit kan door het contactformulier in te vullen op de website van Heijmans. Neemt u liever telefonisch contact op? Bel dan Heijmans via telefoonnummer 073-5435111.

 • Liander wil dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat Liander bezig is met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel. We zorgen er in ieder geval voor dat direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

  Omwonenden en passanten kunnen mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden door:

  • snelheidsbeperkingen;
  • omleidingen voor fietsers en auto's;
  • Verminderde bereikbaarheid woningen/bedrijven/fietsroutes door opengebroken straten en paden;
  • materieel op en langs het te graven trace (haspelwagens, , aggregaten, kranen, tractors, aannemer bus);
  • Geluidshinder door bemalingspompen.

  Naast zo efficient mogelijk werken probeert Liander deze hinder te beperken door duidelijke verkeersaanduidingen te verstrekken en de aangepaste verkeersmaatregelen zo kort mogelijk te houden. Op deze website ziet u waar in Haarlemmermeer actuele werkzaamheden plaatsvinden met tijdelijke verkeersmaatregelen: http://live.andes.nl/haarlemmermeer.

  Geluidshinder proberen we te minimaliseren door het inzetten van geluidsarme bemalingspompen, stille aggregaten en geluidwerende bouwdoeken.

   

 • Op deze website leest u de laatste stand van zaken over de werkzaamheden die Liander in de regio Haarlemmermeer uitvoert.

  Daarnaast laten we direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren.
  Vragen over het project kunt u stellen aan Heijmans via VDH@heijmans.nl of bellen naar 073-5435111 ovv Project Verbindingen De Hoek – Mw. Annemiek Verheijden.