Werkzaamheden Liander in Haarlemmermeer

Werkzaamheden Haarlemmermeer

De vraag naar energie in de regio Haarlemmermeer neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer uitbreiden met een aantal middenspanningsverbindingen en een hoogspanningsverbinding. Hieronder leest u welke werkzaamheden Liander hiervoor uitvoert. 

 
Start werkzaamheden Januari 2019
Verwachte einddatum werkzaamheden September 2019
Soort werkzaamheden Aanleggen 20kV en 50 kV elektriciteitsverbindingen
Uitvoering namens Liander Heijmans
 

Liander breidt het elektriciteitsnet uit in Haarlemmermeer

Om de toenemende vraag naar elektriciteit in de regio Haarlemmermeer op te vangen, voert Liander verschillende werkzaamheden uit: 

Aanleg hoogspanningsverbinding tussen transformatorstations Haarlemmermeer en Rozenburg

Om het elektriciteitsnet in de regio te versterken, legt Liander een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aan van transformatorstation Haarlemmermeer naar transformatorstation Rozenburg. Deze verbinding loopt vanaf station Haarlemmermeer parallel aan de IJtocht en Het Overbos, parallel aan de Geniedijk tot aan de Rijksweg A4, door Schiphol Trade Park naar het station Rozenburg op bedrijventerrein Schiphol-Rijk. 

Aanleg extra middenspanningsverbindingen naar Schiphol-Rijk

Tegelijkertijd met het aanleggen van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen station Haarlemmermeer en station Rozenburg, legt Liander zes middenspanningsverbindingen aan. Deze middenspanningsverbindingen zijn nodig om klanten in Schiphol-Rijk te kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Twee van deze middenspanningsverbindingen liggen in hetzelfde tracé als de hoogspanningsverbinding. Het trace van de overige vier verbindingen loopt vanaf de Nelson Mandeladreef in Hoofddorp parallel aan de Rijksweg A4, onder de Rijksweg door, weer parallel aan de Rijksweg aan de oostzijde, onder de Geniedijk door Schiphol Trade Park naar bedrijventerrein Schiphol-Rijk. 

Het volledige tracé van de aanleg van zowel de hoospannings- als middenspanningsverbinding ziet u op onderstaand kaartje. In totaal legt Liander over een lengte van ca. 16 km ongeveer 140 km elektriciteitskabels in de grond. 

Aannemer Heijmans voert namens Liander de werkzaamheden voor de aanleg van de elektriciteitsverbindingen uit.

Planning werkzaamheden Haarlemmermeer

De aanleg van de elektriciteitsverbindingen vindt in verschillende fases plaats:

Planning Waar is Liander aan het werk
Januari - maart 2019 Landbouwgebied/bedrijventerrein Schiphol-Rijk
Maart - mei 2019 Bedrijventerrein Schiphol-Rijk/spoorlaan/Hoofddorp
Mei - september 2019 Woonwijken Hoofddorp/Geniedijk/klein deel landbouwgebied

Veelgestelde vragen werkzaamheden Haarlemmermeer

 • Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden voor dit project? Neemt u dan contact op met aannemer Heijmans. Dit kan door het contactformulier in te vullen op de website van Heijmans. Neemt u liever telefonisch contact op? Bel dan Heijmans via telefoonnnummer 073-5435111.

 • Liander wil dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat Liander bezig is met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel. We zorgen er in ieder geval voor dat direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

  Omwonenden en passanten kunnen mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden door:

  • snelheidsbeperkingen;
  • omleidingen voor fietsers en auto's;
  • Verminderde bereikbaarheid woningen/bedrijven/fietsroutes door opengebroken straten en paden;
  • materieel op en langs het te graven trace (haspelwagens, , aggregaten, kranen, tractors, aannemer bus);
  • Geluidshinder door bemalingspompen.

  Naast zo efficient mogelijk werken probeert Liander deze hinder te beperken door duidelijke verkeersaanduidingen te verstrekken en de aangepaste verkeersmaatregelen zo kort mogelijk te houden. Geluidshinder proberen we te minimaliseren door het inzetten van geluidsarme bemalingspompen, stille aggregaten en geluidwerende bouwdoeken.

 • Op deze website leest u de laatste stand van zaken over de werkzaamheden die Liander in de regio Haarlemmermeer uitvoert.
  Daarnaast laten we direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren.
  Ook kunt u zich abonneren op een digitale nieuwsbrief die aannemer Heijmans regelmatig verstuurt. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'Abonneren nieuwsbrief werkzaamheden Liander Haarlemmermeer' naar VDH@heijmans.nl