Werkzaamheden Liander in Haarlemmermeer

Werkzaamheden Haarlemmermeer

De vraag naar energie in de regio Haarlemmermeer neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer uitbreiden met een aantal middenspanningsverbindingen en een hoogspanningsverbinding. Hieronder leest u welke werkzaamheden Liander hiervoor uitvoert. 

 
Start werkzaamheden Januari 2019
Verwachte einddatum werkzaamheden December 2019
Soort werkzaamheden Aanleggen 20kV en 50 kV elektriciteitsverbindingen
Uitvoering namens Liander Heijmans
 

Liander breidt het elektriciteitsnet uit in Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en een wereldwijd internetknooppunt populair bij datacenters. De Haarlemmermeer is ook in trek als gebied voor grootschalige glastuinbouw én voor woningbouw. De bedrijven kennen een grote vraag naar energie. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we de capaciteit van het elektriciteitsnet verzwaren. Om dit te realiseren voert Liander verschillende werkzaamheden uit, waaronder de aanleg van een hoogspanningsverbinding tussen transformatorstations Haarlemmermeer en Rozenburg, en de aanleg van extra middenspanningsverbindigingen naar Schiphol-Rijk.

Werkzaamheden Haarlemmermeer

Aanleg hoogspanningsverbinding tussen transformatorstations Haarlemmermeer en Rozenburg

Om het elektriciteitsnet in de regio te versterken, legt Liander een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aan van transformatorstation Haarlemmermeer naar transformatorstation Rozenburg. Deze verbinding loopt vanaf station Haarlemmermeer parallel aan de IJtocht en Het Overbos, parallel aan de Geniedijk tot aan de Rijksweg A4, door Schiphol Trade Park naar het station Rozenburg op bedrijventerrein Schiphol-Rijk. 

Aanleg extra middenspanningsverbindingen naar Schiphol-Rijk

Tegelijkertijd met het aanleggen van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen station Haarlemmermeer en station Rozenburg, legt Liander zes middenspanningsverbindingen aan. Deze middenspanningsverbindingen zijn nodig om klanten in Schiphol-Rijk te kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Twee van deze middenspanningsverbindingen liggen in hetzelfde tracé als de hoogspanningsverbinding.

Het tracé van de overige vier verbindingen loopt vanaf station Haarlemmermeer parallel aan de Bennebroekerweg naar de Nelson Mandeladreef parallel aan de Rijksweg A4, onder de Rijksweg door, weer parallel aan de Rijksweg aan de oostzijde, onder de Geniedijk door Schiphol Trade Park naar bedrijventerrein Schiphol-Rijk. 

Het volledige tracé van de aanleg van zowel de hoogspannings- als middenspanningsverbinding ziet u op onderstaand kaartje. In totaal legt Liander over een lengte van ca. 20 km ongeveer 140 km elektriciteitskabels in de grond. 

Aannemer Heijmans voert namens Liander de werkzaamheden voor de aanleg van de elektriciteitsverbindingen uit.
Nieuwsgierig hoe Liander en Heijmans samenwerken in dit omvangrijke project? Lees het artikel over de bijzondere samenwerkingsvorm tussen deze twee partijen. 

Werkzaamheden Haarlemmermeer

 

Planning werkzaamheden Haarlemmermeer

De aanleg van de elektriciteitsverbindingen vindt in verschillende fases plaats:

Planning Waar is Liander aan het werk
Januari - maart 2019 Landbouwgebied/bedrijventerrein Schiphol-Rijk
Maart - mei 2019 Bedrijventerrein Schiphol-Rijk/spoorlaan/Hoofddorp
Mei - december 2019 Woonwijken Hoofddorp/Geniedijk/klein deel landbouwgebied

Weten waar in Haarlemmermeer actuele werkzaamheden plaatsvinden met tijdelijke verkeersmaatregelen (wegafsluitingen / halve wegafsluitingen)? Kijk op: http://live.andes.nl/haarlemmermeer 

Mei/juni: Boring onder het spoor langs Geniedijk

Vanaf maandag 20 mei, start Liander met een boring onder het spoor door langs de Geniedijk in de groenstrook tussen de Nieuweweg en het Saturnuspad. Voor deze boring komt op de Geniedijk ter hoogte van het Saturnuspad een booropstelling te staan. Naast de Geniedijk komt een bouwweg vanaf de Nieuweweg. Hierdoor kunnen wij vanaf de Geniedijk boren naar de andere kant van het spoor. Rond de booropstelling vinden ook graafwerkzaamheden plaats. Na afloop van de werkzaamheden wordt de bodem hersteld en zijn de kabels niet meer zichtbaar. De werkzaamheden en machines zijn hoorbaar. Op de groenstrook van de Geniedijk rijdt gedurende deze periode bouwverkeer. 

De werkzaamheden duren tot eind juni 2019 en vinden van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 16.00 uur plaats. Bij uitloop in de planning is het mogelijk dat wij incidenteel langer doorwerken tot maximaal 19.00 uur. Hoewel wij werken in het weekend proberen te voorkomen, is het mogelijk dat wij af en toe overdag in het weekend werkzaamheden uitvoeren. Omwonenden hebben wij met een brief geinformeerd over de werkzaamheden.

Veelgestelde vragen werkzaamheden Haarlemmermeer

 • Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden voor dit project? Neemt u dan contact op met aannemer Heijmans. Dit kan door het contactformulier in te vullen op de website van Heijmans. Neemt u liever telefonisch contact op? Bel dan Heijmans via telefoonnummer 073-5435111.

 • Liander wil dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat Liander bezig is met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel. We zorgen er in ieder geval voor dat direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

  Omwonenden en passanten kunnen mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden door:

  • snelheidsbeperkingen;
  • omleidingen voor fietsers en auto's;
  • Verminderde bereikbaarheid woningen/bedrijven/fietsroutes door opengebroken straten en paden;
  • materieel op en langs het te graven trace (haspelwagens, , aggregaten, kranen, tractors, aannemer bus);
  • Geluidshinder door bemalingspompen.

  Naast zo efficient mogelijk werken probeert Liander deze hinder te beperken door duidelijke verkeersaanduidingen te verstrekken en de aangepaste verkeersmaatregelen zo kort mogelijk te houden. Op deze website ziet u waar in Haarlemmermeer actuele werkzaamheden plaatsvinden met tijdelijke verkeersmaatregelen: http://live.andes.nl/haarlemmermeer.

  Geluidshinder proberen we te minimaliseren door het inzetten van geluidsarme bemalingspompen, stille aggregaten en geluidwerende bouwdoeken.

   

 • Op deze website leest u de laatste stand van zaken over de werkzaamheden die Liander in de regio Haarlemmermeer uitvoert.

  Daarnaast laten we direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren.
  Vragen over het project kunt u stellen aan Heijmans via VDH@heijmans.nl of bellen naar 073-5435111 ovv Project Verbindingen De Hoek – Mw. Annemiek Verheijden.