Voorbereidende werkzaamheden verbreding A12 afgerond

Update werkzaamheden Via15

In december 2018 heeft Liander de werkzaamheden voor verbreding van de A12 afgerond. Op vier locaties in de regio Duiven/Zevenaar hebben we bestaande elektriciteitskabels en/of gasleidingen verlegd. De werkzaamheden zijn zonder grote bijzonderheden of afwijkingen verlopen en volgens planning afgerond.

De werkzaamheden vonden plaats aan de Roodwilligenstraat in Duiven, langs de A12 tussen Duiven en Zevenaar, en aan het Hazenpad/Edisonstraat in Zevenaar.

Peilbuisgegevens: monitoren grondwaterstand

Door de grote droogte in 2018 was de grondwaterstand heel laag. Hierdoor hebben we alle werkzaamheden zonder grondwateronttrekking kunnen uitvoeren. Wel hebben we de grondwaterstanden steeds nauwkeurig gemonitord met peilbuizen. Deze peilbuizen gaven u, en ons, de juiste informatie over de grondwaterstand tijdens de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kon u uw peilbuisgegevens ieder moment opvragen via een aparte website. Bij het afronden van de werkzaamheden, zijn de metingen ook beëindigd. De website is daarom gesloten.

De peilbuisgegevens hebben we gedeeld met andere nutspartijen die werkzaamheden in het gebied uitvoeren, of in de toekomst gaan uitvoeren.

Peilbuizen op enkele plekken nog zichtbaar

Daar waar de peilbuizen niet meer nodig zijn, heeft Liander deze verwijderd. Op enkele plekken ziet u ze echter nog staan. Deze peilbuizen hebben we overgedragen aan GasUnie en/of Waterschap Rijn & IJssel; zij kunnen de buizen hergebruiken voor hun werkzaamheden voor verbreding van de A12. Als GasUnie en het Waterschap Rijn & IJssel klaar zijn, vewijderen zij de peilbuizen.

Geen nieuwe berichten meer in BouwApp

Tijdens de werkzaamheden gaven wij regelmatig een update van de werkzaamheden via de BouwApp. Het project is nog wel zichtbaar in deze app, maar we plaatsen hier voorlopig geen nieuwe berichten meer.

Toekomstige werkzaamheden

In 2019 gaat Liander verder met het verleggen van een aantal elektriciteitskabels om ruimte te maken voor de nieuwe A15. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen Nijmegen en Groessen, waar de nieuwe A15 komt te liggen. De exacte planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Zodra de planning bekend is, delen we deze informatie op deze pagina. Ook kunt u dan weer via de BouwApp regelmatig updates verwachten.

 

Dank u voor uw begrip en geduld

Tijdens de werkzaamheden hebben we ons uiterste best gedaan de overlast zoveel mogelijk te beperken. Niettemin realiseren we ons dat het onvermijdelijk is dat u hier en daar hinder heeft ervaren. Wij danken u voor uw begrip en geduld.

Heeft u nog vragen of klachten over de afronding van de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met het ViA15-loket.