Financiële zekerheidsstelling

Zekerheidsstelling

Liander kan u om een financiële zekerheidsstelling vragen. Dit is een waarborgsom of een bankgarantie. Hiermee verzekert u ons dat u voor onze diensten betaalt. Regel deze zaken op tijd, dan voorkomt u afsluiting van het energietransport.

Waarom een financiële zekerheidsstelling?

Met het overmaken van een waarborgsom weten we zeker dat u betaalt voor het energietransport door Liander. Hiermee kunnen we uw eventuele niet-betaalde facturen alsnog incasseren, na de beëindiging van de overeenkomst. Bij een bankgarantie staat uw bank garant voor uw financiële verplichtingen. Liander zal de waarborgsom of bankgarantie alleen gebruiken als achteraf blijkt, na beëindiging van de overeenkomst, dat u uw facturen niet heeft betaald. 

Waarborgsom

Een waarborgsom stort u op rekeningnummer NL 95 INGB 0000 0055 85 ten name van Liander N.V. Dit bedrag is gebaseerd op de aansluit- en transportkosten van energie naar uw pand in de afgelopen maanden. Vermeld bij uw betaling dat het om de waarborg gaat. Vergeet niet ook uw klantnummer en contractrekeningnummer te vermelden!

Terugbetaling waarborgsom

Wij beheren de waarborgsom minimaal 18 maanden. Als na 18 maanden blijkt dat u alle facturen op tijd betaald heeft, krijgt u de waarborgsom terug. Heeft u één of meer facturen niet op tijd betaald? Dan houden wij de waarborgsom nog 18 maanden langer aan. Na deze periode wordt uw betaalgedrag opnieuw beoordeeld. Wij vergoeden geen rente over de waarborgsom.

Bankgarantie

Een bankgarantie regelt u bij uw bank. De vergoeding die de bank hiervoor vraagt, is voor uw eigen rekening. We spreken een uiterlijke ontvangstdatum van de bankgarantie met u af. De bankgarantie stuurt u naar: Liander N.V., Liander Marktdiensten | Facturatie & Incasso | Postbus 50, 6920 AB Duiven | P101

Geldigheid van de bankgarantie

De bankgarantie moet 36 maanden geldig zijn. Als na 18 maanden blijkt dat u alle facturen op tijd betaald heeft, krijgt u de bankgarantie terug. Heeft u één of meer facturen niet op tijd betaald? Dan houden wij de bankgarantie de volledige 36 maanden aan. Na deze periode wordt uw betaalgedrag opnieuw beoordeeld. Wellicht verzoeken wij u dan om een verlenging van de bankgarantie.

Wees op tijd!

Lukt het u niet om de waarborgsom of bankgarantie op tijd te regelen? Neem dan contact met ons op.

Als wij de waarborgsom of bankgarantie niet op tijd ontvangen, dan:

  • eindigt het transport van energie naar uw adres.
  • sluiten we u niet aan (als u een aanvraag voor een aansluiting had gedaan).

Bent u afgesloten omdat u de zekerheidstelling niet op tijd heeft geregeld? Dan zijn de kosten voor het afsluiten en opnieuw aansluiten voor uw rekening.