Vluchtstrook beschikbaar als extra ‘rijbaan’ voor terugleveren

Vluchtstrook

Op 1 januari 2021 is er nieuwe wetgeving (Algemene Maatregel van Bestuur) ingegaan. Vanaf deze datum mogen netbeheerders ook de reservecapaciteit van het elektriciteitsnet (zogenoemde 'vluchtstrook') gebruiken voor het transport van duurzame energie. Omdat deze oplossing voor meer transportcapaciteit op het elektriciteitsnet zorgt, kunnen we meer klanten in transport voorzien die energie willen opwekken. We gaan de vluchtstrook gebruiken voor zowel nieuwe als bestaande klanten om zoveel mogelijk opwek aan te sluiten.

Betrouwbaarheid voor levering blijven garanderen

Treedt in gebieden waar de vluchtstrook wordt gebruikt een storing op of moet er onderhoud plaatsvinden? Dan zal de vluchtstrook gebruikt worden om het leveren van elektriciteit te continueren. De productie van klanten die gebruik maken van de vluchtstrook moet dan tijdelijk worden afgeschakeld of teruggeregeld. De betrouwbaarheid voor het leveren van elektriciteit aan klanten, blijft hiermee onveranderd. Het gebruik van de vluchtstrook is geen oplossing voor de schaarsteproblematiek in zijn geheel. Daarom blijven we investeren in de uitbreiding van ons energienet.

Extra capaciteit verzorgingsgebied Liander

In theorie levert het gebruik van de vluchtstrook op de betreffende stations tot 30% meer capaciteit op. In de praktijk kan de potentie van de vluchtstrook lager uitkomen, aangezien de daadwerkelijke capaciteit afhankelijk is van meerdere factoren, zoals de capaciteit van het hoogspanningsnetwerk van TenneT, lokale (ruimtelijke) omstandigheden, de technische belastbaarheid van assets en extra aansluitmogelijkheden, vergunningen (milieucategorie), en geluidszonering.

 

 

Beschikbaarheid capaciteit

Hier vindt u elke twee weken een update van de beschikbare capaciteit op ons net. 

Impact storingen en onderhoudswerkzaamheden

De impact van storingen en onderhoudswerkzaamheden hangt af van de lokale omstandigheden en van de technische eigenschappen van de lokale en het regionale elektriciteitsnetwerk. Gemiddeld hebben wij ongeveer 2 weken per jaar nodig om onze onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk afgestemd en proberen we te plannen op tijdsstippen dat u er zo min mogelijk last van heeft, desondanks kunnen we niet garanderen dat dit altijd lukt. Storingen komen vanzelfsprekend onverwachts maar gelukkig ook weinig voor. Gemiddeld gezien treedt er een storing per deelnet eens in de 10 tot 15 jaar op. Zo'n storing duurt maximaal 2 weken voordat de levering weer volledig hersteld kan worden.

Veel gestelde vragen over gebruik vluchtstrook

  • In het algemeen kan er door gebruik te maken van de reservecapaciteit meer opwek worden aangesloten op het net. Waar de vluchtstrook gebruikt wordt kan het voorkomen dat Liander bij storingen klanten tijdelijk moet afschakelen of bij onderhoud klanten moet vragen productie tijdelijk (deels) te staken. Dit is nodig om de betrouwbaarheid voor de levering van elektriciteit te blijven garanderen. Vanuit Netbeheer Nederland wordt gewerkt aan een informatie brochure met kentallen over hoe vaak en hoe lang dit gemiddeld voorkomt.

     

  • De transportcapaciteit die door deze wetswijziging vrijkomt, is alleen bruikbaar voor klanten die uitsluitend energie opwekken en die rechtstreeks op een hoogspanningsstation kunnen worden aangesloten. Dat zijn klanten met een aansluitcapaciteit groter dan 2 MVA.

  • Indien er extra ruimte vrijkomt door het inzetten van de reservecapaciteit neemt Liander zelf contact op met klanten die hiervoor in aanmerking komen.  We kunnen helaas niet iedereen op de wachtlijst aansluiten: de vrijgekomen transportcapaciteit is bijna overal minder dan de totale vraag voor het station. De wachtlijst wordt dus korter, maar is hiermee nog niet opgelost. Daarom blijven we investeren in netuitbreidingen.

  • Volgens onze aansluitvoorwaarden keren wij geen gederfde inkomsten uit. In het geval van een storing geldt onze compensatieregeling.

  • In het geval van een storing geldt onze compensatieregeling. Zie hiervoor Compensatieregeling elektriciteit en gas - 2013 - (pdf) 

     

  • U kunt onderhoud plegen wanneer u bent afgeschakeld vanwege onderhoud van Liander, mits u voldoet aan de NEN3140 (laagspanning) of NEN3840(hoog- en middenspanning). De klantinstallatie is dan gescheiden van het net en geaard. Als u bent afgeschakeld door Liander in verband met storing en onderhoud moet u er rekening mee houden dat u door Liander elk moment weer op het net kan worden geschakeld en spanning heeft.