Liander werkt mee aan duurzaam Vlieland

Vlieland

Energie verdient aandacht. Vlieland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Daardoor verandert de vraag naar energie. Het gebruik van elektriciteit neemt steeds meer toe, bijvoorbeeld doordat huizen overgaan van aardgas op andere manieren van koken en verwarmen. Ook wordt er steeds meer duurzaam opgewekte energie terug geleverd aan het net.

We werken op Vlieland mee aan energiekeuzes die goed zijn voor iedere eilandbewoner afzonderlijk, maar ook voor de totale energievoorziening. Zo ontwerpen we samen een nieuwe duurzame energievoorziening voor de toekomst.

In 2021 creëren wij met twee oplossingen weer ruimte voor nieuwe duurzame opwek projecten. Om Vlieland energieneutraal te maken, is meer nodig dan alleen de zonne-opwek slim te beïnvloeden. Daarom werken we ook mee aan oplossingen voor de langere termijn. Dit doen we samen partners zoals de gemeente en de Energie Coöperatie Vlieland.

Vanaf week 15, 12 april,  plaatst Liander een piekbeveiliger. Ook starten we later in 2021 een pilot met een frequentieregelaar. Hier leest u meer over wat dat inhoudt, waarom het nodig is en wat het oplost.

 

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen? Status
12 - 23 april

Plaatsen van piekbeveiliger op terrein van Liander

Werkzaamheden zijn in uitvoering

Extra energie terugleveren via grootverbruikaansluiting tijdelijk niet mogelijk

Steeds meer mensen en bedrijven op Vlieland wekken duurzame (zonne)energie op. Dat is een goede ontwikkeling! Hierdoor zijn op Vlieland steeds vaker momenten dat inwoners en bedrijven meer energie terugleveren dan dat zij gebruiken. In dat geval gaat het overschot aan elektriciteit naar het vasteland. Dit gaat via een wadkabel die door de Waddenzee loopt.

Bij onderhoudswerkzaamheden of tijdens een storing aan de Wadkabel, kan dat overschot niet door de Wadkabel worden afgevoerd. Dan gaat de Wadkabel namelijk tijdelijk uit en neemt een aggregaat dit over. Een aggregaat kan het overschot aan opgewekte elektriciteit niet verwerken. Totdat er een alternatief is voor een aggregaat, is het niet mogelijk om extra duurzame energie terug te leveren via een grootverbruik aansluiting.

Oplossingen maken terugleveren extra duurzame energie mogelijk

Deze situatie willen we uiteraard zo snel mogelijk oplossen. Liander werkt daarom aan twee verschillende oplossingen die starten in het eerste kwartaal van 2021:

 • Een piekbeveiliger
 • Een frequentieregelaar

Hiermee maken we de verdere groei van duurzame opwek op Vlieland weer mogelijk.

Piekbeveiliger zet overtollige elektriciteit om in warmte

Haverwege maart schijnt de zon weer meer, dus dan starten we met de eerste oplossing. We installeren een piekbeveiliger.Is er een overschot aan elektriciteit omdat er meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt? En plegen we op dat moment onderhoud of is er een stroomstoring? Dan zet de piekbeveiliger het teveel aan elektriciteit om in warmte. Dit voorkomt dat de noodaggregaat overbelast raakt en voorkomen we een langdurige storing op het eiland. Het gaat om slechts een beperkt aantal uren per jaar, alleen als de kabel in onderhoud is of in storing is.

Werkzaamheden voor piekbeveiliger in april

 Van 12-25 april zijn wij bezig met werkzaamheden om de piekbeveiliger te installeren.

Frequentieregelaar kan de opwek van zonne-energie dimmen

In het tweede kwartaal beginnen we ook met het testen van een frequentieregelaar. Dit doen we samen met eigenaren van bestaande zonne projecten. Hiermee kunnen we de opwek van zonne-energie dimmen op het moment dat het te veel is. In een jaar tijd bekijken we welk effect het heeft op verschillende elektrische apparaten die inwoners of bedrijven gebruiken. Werkt het goed? Dan halen we de piekbeveiliger weg en gaan we over op het gebruik van de frequentieregelaar.

Laat ons tijdig weten als u wilt verduurzamen of meer energie wilt opwekken

Wilt u uw bedrijf verduurzamen en meer energie opwekken? Of gaat u uw bedrijf uitbreiden en wilt u meer energie afnemen? Neem dan zo vroeg mogelijk contact met Liander op. Als we de wensen van zoveel mogelijk klanten weten, kunnen wij u laten weten wat er voor u mogelijk is. Heeft u vragen over u bestaande elektriciteitsaansluiting? Benader dan uw vaste contactpersoon als u deze heeft. We denken graag met u mee.

Achtergrondinformatie

Lees hier meer over transportschaarste: Spanningsproblemen

Veelgestelde vragen

 • Qirion voert in samenwerking met Breedenoord de werkzaamheden uit.

 • De huidige Wadkabel is qua capaciteit eigenlijk helemaal niet het probleem. De kwetsbaarheid van de elektravoorziening van het eiland zit hem in de situatie wanneer de Wadkabel buiten gebruik is. Een kabel kan een grote hoeveelheid stroom transporteren naar een ander gedeelte in het net. Een aggregaat kan dat niet.

  Daarnaast heeft het echt niet onze voorkeur om een dure nieuwe kabel door kwetsbaar natuurgebied aan te leggen om voor een beperkt aantal uren per jaar de zonne-energie naar het vasteland te transporteren. Daarom zijn we met Vlieland (en alle Waddeneilanden) in gesprek voor een hele andere benadering waarbij maatregelen worden genomen om de opgewekte energie direct op Vlieland te gebruiken of op te slaan. Zo draagt Liander bij aan de duurzaamheidsambitie van Vlieland en proberen we het natuurgebied te ontzien. 

 • Vlieland is het enige eiland dat met een enkele kabel is aangesloten op het vasteland. Dit heeft te maken met de lengte van het kabeltracé tussen Vlieland en het vasteland. Dit is onze langste Wadkabel, zo’n 45 kilometer.

  De andere eilanden hebben een kabel die ‘dubbel’ is aangesloten. In geval van storing of onderhoud, zetten we dit in om veilig te werken en het eiland nog steeds van stroom te kunnen voorzien.

  Er zijn ook plaatsen die helemaal geen kabelverbinding met het vaste land hebben. Bijvoorbeeld Pampus. Daar worden drie generatoren ingezet.

 • Omdat er in de Waddenzee geen graafschade kan ontstaan, komt een storing maar heel zelden voor. Het gepland onderhoud aan de Wadkabel neemt gemiddeld zo’n 32 uur per jaar in beslag. Deze geplande onderhoudsmomenten worden zoveel mogelijk in de herfst en in de winter gepland.

  Er is een kleine kans dat in die 32 uur dat de Wadkabel in onderhoud is, er te veel zonne opwek zou kunnen optreden. Maar de gevolgen als dat zou gebeuren, zijn te groot. Vlieland zit dan zonder stroom.

 • Op het moment dat het noodaggregaat het te veel aan opgewekte energie niet meer kwijt kan aan de gebruikers op het eiland, wordt het overtollige gedeelte omgezet in warmte. Deze warmte lost op in de lucht. Dit kun je vergelijken met een fluitketel. Op het moment dat er te veel druk ontstaat, ontsnapt de stoom uit het ventiel en verdwijnt in de lucht.

 • ECV doet onderzoek naar de mogelijkheden van het opslaan en gebruiken van de warmte uit opgewekte energie. Liander werkt mee aan lange termijn oplossingen voor het opslaan en bewaren van grote hoeveelheden elektriciteit en warmte. Dit doen wij samen met partners, omdat wij als netbeheerder geen energie mogen opslaan. Wij zijn een netbeheerder en geen energiebedrijf.

 • Niks, er komen twee containers bij op het terrein van Liander op Vlieland

 • In ons Europese elektriciteitsnet transporteren we de 220 Volt die uit het stopcontact komt, met een snelheid (frequentie) van 50 Hertz door de kabels. Apparaten gebruiken die puls van 50 Hertz om te kunnen functioneren. Wanneer we met een frequentieregelaar die puls aanpassen (bijvoorbeeld naar 51,2 Hertz) dan kunnen bijvoorbeeld digitale klokken (wekkers, ovens en magnetrons) licht voor gaan lopen. Dit soort apparaten gebruikt deze puls namelijk om de exacte tijd te bepalen. Dit geldt niet voor de tijd op smartphones. Daarop wordt de tijd via software bijgehouden.

 • Door frequentie in kleine stappen op te krikken, wordt de zonnestroom door de omvormer gedimd. Alle omvormers kunnen dit, mits de instellingen daarvoor goed zijn ingesteld. Hoe dit werkt en hoe we dit met elkaar voor elkaar krijgen, is ook een onderdeel van de pilot.

 • Voor zover we nu weten zijn alleen melkrobots mogelijk gevoelig voor de frequentieaanpassing. Melkveehouders zijn er niet op Vlieland, dus is dat voor deze locatie geen probleem.

  De pilot is er juist voor bedoeld om onder andere te onderzoeken of en welk effect frequentieregeling kan hebben op verschillende apparaten.

 • We gaan maximaal 51 Herz toepassen. Dit valt binnen de geldende normen.

 • Liander hoeft geen kosten te vergoeden voor niet opgewekte en/ of terug geleverde elektriciteit. Dat opwekkers niet altijd volledig kunnen opwekken, is een nadeel dat opweegt tegen de voordelen. De Energie Coöperatie Vlieland heeft aangegeven blij te zijn dat we door de inzet van frequentieregeling er weer meer capaciteit beschikbaar is voor andere duurzame opwek-projecten.