Werkzaamheden Liander viA15 Zevenaar-Duiven

Update werkzaamheden Zevenaar-Duiven viA15

Update 11 oktober 2018

Hieronder leest u hoe ver Liander is met de werkzaamheden in Duiven en Zevenaar. Voor het project ViA15 werken we met het Rijk en de regio samen aan de uitbreiding van het wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. Liander verlegt hiervoor elektriciteitskabels in onder andere Zevenaar.

Update werkzaamheden Liander viA15 Zevenaar

 • Om de A12 te kunnen verbreden, zijn de elektriciteitskabels in de Roodwilligenstraat tussen Duiven en Zevenaar inmiddels verlegd. Op dit moment is onze aannemer, Firma A.Hak, bezig om de laatste kabels te verwijderen. Aansluitend herstellen zij de bermen en bestrating.

  Door de extreme droogte van de afgelopen maanden was de grondwaterstand dusdanig laag dat het niet nodig was om tijdens de werkzaamheden grondwater te onttrekken. Omdat de werkzaamheden gereed zijn, zijn de metingen niet meer zichtbaar die de peilbuizen hebben uitgevoerd om de grondwaterstand op deze locaties te monitoren. Wel bewaren we de metingen die de peilbuizen hebben gedaan.

 • Begin september startte Liander in Zevenaar met de werkzaamheden aan het Hazenpad. Deze werkzaamheden bestaan grotendeels uit het verwijderen van elektriciteitskabels en gasleiding. Het doorgaande verkeer van het Hazenpad wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. De werkzaamheden aan het Hazenpad worden eind oktober afgerond. Onze aannemer Firma A.Hak voert de werkzaamheden uit.

  Peilbuizen meten grondwaterpeil
  In zowel het Hazenpad als de Edisonstraat in Zevenaar zijn peilbuizen geplaatst om het grondwaterpeil te monitoren. De peilbuisgegevens voor deze projecten zijn daarom nu zichtbaar.

  Later kleine werkzaamheden Liander op andere locaties in Zevenaar
  Naast deze locaties gaat Liander voor de verbreding van de A12 nog een paar kleine verleggingen van elektriciteitskabels en gasleidingen uitvoeren. Deze werkzaamheden voert Liander te zijner tijd uit, in overleg met de civiele aannemer van Rijkswaterstaat.

 • In de week van 8 oktober startte onze aannemer Firma A.Hak met de werkzaamheden aan de Edisonstraat. In deze straat vinden een aantal gestuurde boringen plaats, oude elektriciteitskabels worden verwijderd en nieuwe elektriciteitskabels worden aangelegd.

  Peilbuizen meten grondwaterpeil
  In zowel het Hazenpad als de Edisonstraat in Zevenaar zijn peilbuizen geplaatst om het grondwaterpeil te monitoren. De peilbuisgegevens voor deze projecten zijn nu zichtbaar.

  Later kleine werkzaamheden Liander op andere locaties in Zevenaar
  Naast deze locaties gaat Liander voor de verbreding van de A12 nog een paar kleine verleggingen van elektriciteitskabels en gasleidingen uitvoeren. Deze werkzaamheden voert Liander te zijner tijd uit, in overleg met de civiele aannemer van Rijkswaterstaat.