Alle veelgestelde vragen

 • Datadiensten

  • Nee. De gaskaarten mogen niet getoond worden online in verband met de nationale veiligheid. Wel zijn de kaarten met grondroeringsgevoelige gasleidingen zichtbaar. Deze leidingen zullen worden vervangen op het moment dat de grond open gaat voor welke werkzaamheden dan ook. Deze dienen allen voor 2040 verwijderd te zijn.

  • Liander is altijd bezig het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. Wanneer een leiding na een bepaalde tijd toe is aan vervanging, dan vervangen wij deze. Ook speuren we dagelijks met zeer gevoelige apparatuur door heel Nederland naar kleine gaslekken. Zo kunnen we minimale gaslekken, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium aanpakken. Daarbij blijft veiligheid altijd voorop staan. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s en vervangen de leidingen indien nodig met hoge prioriteit. De grondroeringsgevoelige leidingen die getoond worden zijn veilig, maar er ontstaat een klein risico wanneer er op die plek wordt gegraven. Daarom is het beleid deze te verwijderen wanneer er werkzaamheden in de buurt van de leiding zijn.  

  • Per wijk, en zelfs op kleinere schaal hebben wij energieverbruiksdata beschikbaar. Kijk hiervoor op de pagina van de open data. Ook hebben wij data beschikbaar over het gemiddeld verbruik van een type woning, zoals een appartement of een vrijstaand huis. Ook daarvoor kunt u op de pagina van open data terecht. Wilt u data per aansluiting? Dat kunt u bij het maatwerkdataloket opvragen. Deze data kan alleen opgevraagd worden door de bewoner, of middels een mandaat van de bewoner. Dit kost ons veel tijd en wij vragen hier daarom een bedrag om de kosten te dekken.

  • Per wijk, en zelfs op kleinere schaal hebben wij energieverbruiksdata beschikbaar. Kijk hiervoor op de pagina van de open data. Ook hebben wij data beschikbaar over het gemiddeld verbruik van een type woning, zoals een appartement of een vrijstaand huis. Ook daarvoor kunt u op de pagina van open data terecht. Wilt u data per aansluiting? Dat kunt u bij het maatwerkdataloket opvragen. Deze data kan alleen opgevraagd worden door de bewoner, of middels een mandaat van de bewoner. Dit kost ons veel tijd en wij vragen hier daarom een bedrag om de kosten te dekken.

  • Het meest actuele wil zeggen op basis van de meest actuele peildatum of meest recente verbruiksperiode die wij kunnen opleveren. Wat deze datum of periode precies is, verschilt per aansluiting. Slechts een klein deel van onze aansluitingen wordt continu of maandelijks gemeten. Voor veel aansluitingen vindt de update een keer per jaar plaats

 • Marktfacilitering

  • In het geval van een gevaarlijke situatie, zoals een gaslek, openliggende hoofdkabel of vonken uit de meter, kunt u de klant contact op laten nemen met het landelijke storingsnummer (0800 – 9009) om de gevaarlijke situatie te melden. Wilt u hierbij aangeven dat het gaat om een gevaarlijke situatie zodat met spoed actie ondernomen kan worden.

  • Als de klant een storing vermoedt kunt u de klant contact op laten nemen met het landelijke storingsnummer. Het telefoonnummer is 0800 – 9009. Dit kunnen wij de klant niet uit handen nemen omdat de storingsmonteur direct een afspraak wil maken met de klant.

  • Binnen de dispuuttermijn van 3 maanden kunt u als leverancier correctie- of dispuutstanden zoals in de markt afgesproken, via het berichtenverkeer indienen. Daarnaast heeft u natuurlijk altijd de mogelijkheid nieuwe periodieke meterstanden in te dienen.

  • De afhandeling van disputen worden niet meer door Service Marktpartijen in behandeling genomen.
   De ingang voor 'contractloos disputen' is: 088 542 63 11 optie 1 en mailadres Disputen.Contractloos@liander.nl.
   De ingang voor 'distributieservices disputen' is: 088 542 63 11 optie 2 en mailadres Disputen.Distributieservices@liander.nl.

  • Sinds 1 april 2017 zijn wij gestopt met het aanpassen van meterstanden buiten de dispuuttermijn. Mede op basis van klantsignalen hebben wij besloten om een uitzonderingsituatie toe te voegen met betrekking tot meterwissels. Deze klantvragen n.a.v. onjuist doorgevoerde meterbonnen nemen wij wél in behandeling. Klantvragen welke wij eerder hebben afgewezen, maar nú in aanmerking komen voor aanpassing kunt u opnieuw insturen naar de leveranciersingang.

  • U kunt zelf meehelpen het standaardjaarverbuik (SJV) zo snel mogelijk naar beneden bij te stellen door klantstanden in te dienen. Als leverancier heeft u de mogelijkheid om 6 x per jaar meetdata aan te leveren via het berichtenverkeer. Hoe meer klantstanden, hoe betrouwbaarder de meetreeks en hoe realistischer het standaardjaarverbruik (SJV).

  • Wij adviseren leveranciers bij een switch, verhuizing of einde levering werkelijke standen mee te sturen door middel van het berichtenverkeer/EDSN. Hierbij moet rekening gehouden worden met de hiervoor geldende termijn van 15 werkdagen na de datum van indienen. Op deze manier worden er geen standen berekend. Ook wordt hiermee een correctie achteraf voorkomen. Bovendien wordt er dan een begin- of eindstand gehanteerd die de klant zelf heeft aangeleverd. Na het verstrijken van de termijn (15 werkdagen) zal er een automatische systeemschatting plaatsvinden. U heeft dan nog 3 maanden de tijd om in dispuut te gaan over de standen.

  • Conform de marktafspraken bij kleinverbruik-aansluitingen mag een leverancier in plaats van een inhuizing ook een leveranciersswitch indienen. Als hierbij de tenaamstelling van een klant wordt meegegeven, dan zal in beide gevallen de tenaamstelling worden overgenomen in het CAR.

  • Het kan in dit geval gaan om een tussenmeter. Dit kan de klant navragen bij de eigenaar, makelaar of verhuurder van het pand. Vaak zijn dan de energiekosten opgenomen in de huurovereenkomst. Tussenmeters worden geplaatst door de pandeigenaar en komen niet voor in de administratie van de netbeheerder. Het is ook mogelijk dat er een meterwissel heeft plaatsgevonden, echter dat deze nog niet administratief is verwerkt. Neem in dat geval contact op met de netbeheerder.

  • Via het ean-codeboek kunt u op basis van de postcode de juiste netbeheerder bij een aansluiting zoeken.

 • Energietransitie

  • Nederland wil vanwege de volgende aanleidingen van het aardgas af:

   1. Klimaatakkoord van Parijs.
   2. Nationale Energieagenda.
   3. De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardschokken waardoor woningen beschadigd raken en maatschappelijke onrust ontstaat. Terugdringing van de aardgaswinning in Groningen is daarom vereist.
   4. Geopolitieke situatie - Over ongeveer 20 jaar is het Nederlandse aardgas op en zijn we steeds meer aangewezen op import (nu nog vooral uit Noorwegen). Deze groeiende importafhankelijkheid is ongewenst, mede gezien de geopolitieke situatie (Rusland).
  • De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en kraanwater, noemen we de warmtetransitie. Duurzame alternatieven zijn grofweg onder te verdelen naar:

   1. All electric
   2. (rest)Warmte
   3. Duurzaam gas (biogas, groengas)

   De warmtetransitie vindt lokaal plaats in wijken en buurten en heeft grote impact op wonen (onder andere woningaanpassingen, isolatie) en (energie-)infrastructuur.

  • Met onze kennis over energienetten, de energievraagontwikkeling en alternatieve warmtebronnen kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.

  • Flexibiliteit is het vermogen van energieaanbieders en -vragers om vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen. Flexibiliteit ontstaat door gebruik van elektriciteit te verplaatsen, elektriciteit niet te gebruiken of (opgewekte) energie tijdelijk op te slaan. Een markt voor flexibiliteit kan voordeel opleveren voor alle betrokken partijen. Een flexibiliteitsmarkt is voor netbeheerders één van de manieren om slim om te gaan met de toename van transport van (duurzame) energie.

  • Voor Liander als netbeheerder is een flexibiliteitsmarkt belangrijk omdat hiermee de pieken in vraag een aanbod van elektriciteit kunnen worden opgevangen. Grote investeringen in bijvoorbeeld een (tijdelijke) nieuwe kabel zijn dan niet nodig. Terwijl de energievoorziening wel betaal- en betrouwbaar blijft. Op een flexibiliteitsmarkt koopt Liander flexibiliteit in bij zogenaamde agggregators. Binnen DYNAMO Flexmarktontwikkeling willen we ervaring opdoen met de inkoop van flexibiliteit en de samenwerking met alle partijen binnen een flexibiliteitsmarkt. Ook willen we ons voorbereiden op de inkoop van flexibiliteit.

  • Als netbeheerder beschikken wij over veel gegevens van ons elektriciteits- en gasdistributienetwerk en de energiestromen die hierover worden getransporteerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld data over energieverbruik, ligging en eigenschappen van kabels en leidingen en onderhoudswerkzaamheden. Deze data kunnen ook onze partners ondersteunen om de energietransitie verder op weg te helpen naar een duurzame samenleving. Binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving delen wij deze gegevens graag met u. Op www.liander.nl/partners/datadiensten vindt u een overzicht.