Overzicht veelgestelde vragen

 • Facturen

  • In Mijn Liander vindt u een factuuroverzicht tot maximaal zeven jaar terug. U kunt verschillende zoekfuncties gebruiken, waarna u vervolgens de factuur kunt downloaden. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u per factuur zien of het mogelijk is om uitstel van betaling aan te vragen. Registreer of log in op Mijn Liander. 

  • In Mijn Liander vindt u een overzicht met al uw facturen. Hier kunt u de factuur downloaden en opnieuw uitprinten. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer alle openstaande facturen inzien. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • In Mijn Liander kunt u bij Bedrijfsgegevens een e-mailadres aan het juiste klantnummer toevoegen. Hier kunt u ook aangeven om een factuur via e-mail te ontvangen. Het e-mailadres is na 2 dagen zichtbaar. Met Mijn Liander vindt u een factuuroverzicht tot maximaal zeven jaar terug. U kunt verschillende zoekfuncties gebruiken, waarna u vervolgens de factuur kunt downloaden. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • U kunt hier de SEPA-machtiging downloaden, uitprinten en ondertekenen. U kunt de getekende machtiging inscannen en mailen naar sepa.machtiging@liander.nl.

  • In Mijn Liander kunt u per aansluiting een kenmerk (PO-nummer) doorgeven. Dit kenmerk wordt vervolgens op nieuwe facturen vermeld. Het kenmerk wordt niet met terugwerkende kracht op uw facturen geplaatst. Registreer of log in op Mijn Liander. 

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer de status van uw facturen zien. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • U ontvangt van Liander een factuur bij aanleg of wijziging van een aansluiting die we op uw verzoek uitvoeren. Dit zijn eenmalige facturen. Voor periodieke kosten van onderhoud en beheer en transport van energie ontvangt u periodieke facturen.

  • Het kan voorkomen dat de aanmaning en de verwerking van uw betaling elkaar net hebben gekruist. Via Mijn Liander kunt u zien of de betaling al verwerkt is. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

 • Aansluitingen en tarieven

  • U kunt een nieuwe aansluiting aanvragen voor een vaste aansluiting, bouwaansluiting of een tijdelijke aansluiting. Of uw aansluiting wijzigen door een verzwaring, verlichting of verplaatsing. Dit regelt u via het formulier 'advies en offerte'. U kunt ook eerst een kostenindicatie voor een nieuwe aansluiting opvragen via de kostenindicatie. Wilt u een nieuwe of gewijzigde kleinverbruiksaansluiting? Dit vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer de capaciteit van de aansluitingen inzien en aanpassen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • In Mijn Liander vindt u het vermogen en de kosten van uw grootzakelijke aansluiting(en). Heeft u nog geen Mijn Liander account? In enkele stappen kunt u zich hiervoor aanmelden. Houdt daarvoor uw klantnummer en factuurnummer bij de hand. Deze zijn te vinden op de factuur voor periodieke kosten. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  • U heeft een kleinverbruikaansluiting als u:

   • Alleen energierekeningen van uw energieleverancier ontvangt (dit geldt voor alle huishoudens en een deel van het mkb).
   • Een elektriciteitsaansluiting heeft van 3x80A (ampère) of minder.
   • Een gasaansluiting heeft met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 40 kubieke meter normaal per uur (40 m3/h).


   U heeft een grootverbruikaansluiting als u:

   • Naast energierekeningen van uw energieleverancier ook maandelijks facturen van Liander ontvangt voor de kosten van het netbeheer (dit geldt voor het mkb met heel zware aansluitingen en voor veel grote ondernemingen).
   • Een elektriciteitsaansluiting heeft van meer dan 3x80A (ampère).
   • Een gasaansluiting heeft met een capaciteit van meer dan 40 kubieke meter normaal per uur (40 m3/h).
  • Hier vindt u de tarieven voor alle producten en diensten die wij aanbieden. Met de kostenindicatie kunt u een snelle kostenindicatie krijgen voor het realiseren van een nieuwe aansluiting.

  • U kunt uw aansluiting stopzetten bij een verhuizing, verwijdering of wanneer deze spanningsloos is. Dit regelt u via het formulier 'advies en offerte'. Wilt u dit voor een kleinverbruikaansluiting? Dit regelt u via www.mijnaansluiting.nl.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer zien welke aansluitingen hierbij horen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Door tekorten bij netbeheerders zijn onze levertijden helaas fors toegenomen. De gemiddelde levertijd van Liander bedraagt momenteel 1,5 jaar. Deze levertijd is afhankelijk van het soort aansluiting en de complexiteit van uw aanvraag. Wij raden u dus aan om op tijd uw aanvraag in te dienen via onze website

  • Naast de netbeheerder heeft u in ieder geval de volgende partijen nodig:

   • Een energieleverancier, deze zorgt ervoor dat u daadwerkelijk stroom of gas ontvangt en rekent het verbruik met u af.
   • Een meetbedrijf die uw meter installeert en de standen en het verbruiken doorgeeft aan uw energieleverancier en netbeheerder.
   • Een aannemer en installateur die ervoor zorgen dat uw eigen installatie en de ruimte waarin deze staat aan alle richtlijnen voldoet. 
   • Een installatieverantwoordelijke (bij een aansluiting op midden- of hoogspanning) die eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van uw installatie.
  • Er zijn regelementen verbonden aan het aanvragen van een aansluiting, namelijk:

   • U heeft een contract bij een energieleverancier
   • U schakelt een meetbedrijf in om de meting te verrichten 
   • Een installatieverantwoordelijke (bij een aansluiting op midden- of hoogspanning) die eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van uw installatie.
   • Alle aansluitingen voldoen aan de technische en bouwkundige eisen van Liander. Meer beknopte informatie vind u ook op deze pagina.
   • Iedere grootverbruik aansluiting staat op een andere naam geregistreerd. Dit betekent dat u niet twee (kleinere) grootverbruik aansluitingen mag hebben wanneer een (grotere) grootverbruik aansluiting volstaat. Dit geldt zelfs als er meerdere percelen zijn.
   • De aansluiting die wij realiseren is van het net tot de meter. Voor een aansluiting groter dan 160KVA (middenspanning) betekent dit dat u zelf ook nog een deel van de aansluiting moet realiseren. De meter zit hier namelijk in de middenspanningsruimte. 
   • Als u akkoord geeft op de offerte, dan gaat u akkoord met de kosten.
  • Koppelingen achter de meter zijn niet toegestaan. Bij hoge uitzondering - als het een maatschappelijk doel dient - kan er in overleg met Liander naar worden gekeken.

 • Gegevens wijzigen

  • Met Mijn Liander kunt u bij bedrijfsgegevens per klantnummer het mailadres wijzigen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u via het aansluitoverzicht uw gecontracteerde transportvermogen of -capaciteit wijzigen. Liander beoordeelt of uw verzoek mogelijk is. Zo ja, dan voeren we het uit. Is de gewenste wijziging niet mogelijk, dan nemen we contact met u op. Een wijziging gaat altijd de eerste dag van de volgende maand in werking. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u de naam van de contactpersoon veranderen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u uw bankrekeningnummer wijzigen via het wijzigingsformulier. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u bij bedrijfsgegevens het factuuradres per klantnummer wijzigen. Het gewijzigde adres is na 2 dagen zichtbaar. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u bij bedrijfsgegevens het adres voor betalingsherinneringen per klantnummer wijzigen. Het gewijzigde adres is na 2 dagen zichtbaar. Registreer of log in op Mijn Liander. 

  • In Mijn Liander kunt u per aansluiting een kenmerk (PO-nummer) doorgeven. Dit kenmerk wordt vervolgens op nieuwe facturen vermeld. Het kenmerk wordt niet met terugwerkende kracht op uw facturen geplaatst. Registreer of log in op Mijn Liander. 

 • Terugleveren

  • U heeft hiervoor een grootverbruikaansluiting nodig.
   Heeft u nog geen grootverbruikaansluiting? Kijk op deze pagina hoe u deze kunt aanvragen.
   Als u al een grootverbruikaansluiting heeft, dan kunt u uw aansluiting wijzigen. Kijk op deze pagina hoe u dit kunt doen.

   Teruglevering met zonnepanelen regelt u via het webformulier aanvraag teruglevering (zonnepanelen).

  • Om met uw grootverbruikaansluiting terug te leveren meldt u zich eerst bij ons aan via het aanmeldformulier. Zo blijven we op de hoogte van invoeding in het net en blijft de betrouwbaarheid van het energienet gegarandeerd.

  • U kunt zelf energie opwekken met uw bedrijf. Daarmee kunt u flink besparen op uw energiekosten. Lees hier meer over de financiële voordelen, een stappenplan en een aanvraagformulier voor teruglevering

  • U kiest voor uw bedrijf de meest geschikte opwekinstallatie. Bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. Als u de investering te groot vindt, is een collectief misschien iets voor u. Lees hier meer over opwekken met mijn bedrijf of met een collectief.

  • Dat kan. Wanneer het collectief de installatie op het dak van een andere partij plaatst zijn er twee opties:
   1. SDE+-regeling met bijbehorende brutoproductiemeter.
   2. Postcoderoosregeling met een fysiek tweede aansluiting voor de teruglevering. Als alternatief hiervoor is de LDE-aansluiting ontwikkeld.

  • Wanneer u energie teruglevert, kunt u recht hebben op een terugleververgoeding. Daarnaast zijn er subsidies en belastingregelingen en certificaten die de terugverdientijd kunnen verkorten.

  • Als u meer energie opwekt dan u op dat moment verbruikt, kunt u het overschot op het netwerk van de netbeheerder kwijt. Dit noemen we ‘terugleveren’. De energieleverancier trekt de energie die u teruglevert af van de energie die u geleverd heeft gekregen. Dit heet ‘salderen’

  • Om duurzame energie op te wekken verenigen steeds meer mensen zich in Lokaal Duurzame Energiecollectieven (LDE's). Het kan hier bijvoorbeeld gaan om bewoners van een wijk die samen investeren in duurzame opwek. Als collectief kunnen ze ook eenvoudiger samenwerking zoeken met bedrijven. Meer informatie over LDE's vindt u binnen onze mkb-omgeving.

  • Als u een draaischijfmeter meter heeft, kan het zijn dat deze automatisch saldeert. U ziet de meter dan teruglopen als u teruglevert aan het net. Maar hier zitten risico’s aan vast:

   • U kunt op de meter niet zien hoeveel u teruglevert. U kunt dus niet controleren of de saldering klopt.
   • Het is mogelijk dat er in het verleden een terugloopblokkering is aangebracht. Dit is pas te zien als u teruglevert, de meter loopt dan namelijk niet terug. U saldeert dus niets.

   Wij adviseren uw draaischijfmeter gratis te laten vervangen door een slimme meter na uw aanmelding op energieleveren.nl.

  • Informeer bij uw gemeente of provincie naar de subsidiemogelijkheden. U kunt subsidie aanvragen via de website www.rvo.nl.

  • Met de aansluitcalculator heeft u inzicht in de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de omvang van de installatie en de aansluiting op het net. Daarbij houden wij specifiek rekening met de techniek van curtailment (aftoppen).

  • Om dit mogelijk te maken ontwikkelden wij samen met de coöperatie Duurzame Energie Ramplaan en Netbeheer Nederland de LDE-aansluiting. De LDE-aansluiting is een virtuele aansluiting met meerdere meetvelden waarbij de partij die energie opwekt gebruik kan maken van een al bestaande grootverbruikaansluiting. 

  • Daar is niet één weg voor te noemen. Onze partner HIER opgewekt heeft daarvoor een stappenplan opgesteld waarvan je hieronder een beknopte versie vindt. Als u niet zelf een LDE wilt starten, kunt u zich ook aansluiten bij een al bestaande LDE in uw buurt.

  • Voor energiecollectieven bestaan twee regelingen die collectieve opwek financieel interessant maken. Lees meer over de regelingen

  • Wij hebben als ambitie de energietransitie mogelijk te maken. En om een verbindende rol in de regio te spelen. Energiecollectieven helpen ons hierbij.

 • Verbruik

  • Met Mijn Liander kunt u via het aansluitoverzicht  wijzigen. Liander beoordeelt of uw verzoek mogelijk is. Zo ja, dan voeren we het uit. Is de gewenste wijziging niet mogelijk, dan nemen we contact met u op. Een wijziging gaat altijd de eerste dag van de volgende maand in werking. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer uw verbruik inzien. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • De keuze is aan u. Op www.tennet.eu/nl vindt u alle erkende meetbedrijven. U bent vrij om bij alle meetbedrijven offertes op te vragen, te vergelijken en te kiezen. Vanuit Liander hebben wij geen zicht op wat voor u de beste keuze is.

  • Met Mijn Liander kunt u uw capaciteitsprognose invullen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u in het tarievenoverzicht zien welke tarieven gelden voor uw actieve aansluitingen van uw organisatie. Elk jaar in december vindt u hier ook de tarieven die het volgend jaar gaan gelden. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

 • Overheden

  • Bent u consument? Dan meldt u een storing aan de openbare verlichting bij uw gemeente. Bent u werkzaam bij een gemeente? Dan kunt u de storing melden in de OV-portal.

  • Wij stellen deze gegevens kosteloos beschikbaar voor gemeenten via Energie In Beeld. Wilt u ook inzicht als organisatie? Neem dan een abonnement op EnergieAtlas.

  • Per wijk, en zelfs op kleinere schaal hebben wij energieverbruiksdata beschikbaar. Kijk hiervoor op de pagina van de open data. Ook hebben wij data beschikbaar over het gemiddeld verbruik van een type woning, zoals een appartement of een vrijstaand huis. Ook daarvoor kunt u op de pagina van open data terecht. Wilt u data per aansluiting? Dat kunt u bij het maatwerkdataloket opvragen. Deze data kan alleen opgevraagd worden door de bewoner, of middels een mandaat van de bewoner. Dit kost ons veel tijd en wij vragen hier daarom een bedrag om de kosten te dekken.

  • In de brief die u hebt ontvangen over de werkzaamheden, staat een telefoonnummer en contactpersoon die u hiervoor kunt benaderen.  Raadpleeg anders onze contactpagina.

  • Als u als gemeente een geschakelde aansluiting heeft, is uw aansluiting geschikt voor FlexOVL.

  • FlexOVL is niet geschikt voor eigen netten voor de openbare verlichting.

  • Toonfrequent (TF) is verouderde techniek en zit aan het eind van de levensduur. Daarom wordt TF in delen door Liander uitgefaseerd. Dit gebeurt in de meeste gemeentes niet voor 2020. Zodra dit voor uw gemeente van toepassing is, nemen wij contact met u op.

  • De apparaten binnen het huidige schakelsysteem moeten vervangen worden. In principe merkt u niets van deze vervanging. Alle openbare verlichting blijft tijdens het ombouwen van de apparaten werken. De ombouw vindt overdag plaats in de technische installatieruimtes van Liander (middenspanningsruimtes). Er zijn geen werkzaamheden aan kabels en er hoeft niet gegraven te worden. Wij stellen de nieuwe apparaten aansluitend aan de montage in bedrijf met het oorspronkelijke schakelschema. Het kan voorkomen dat de openbare verlichting een paar minuten later of eerder dan voorheen schakelt. Ook kan er tussen verschillende gebieden een verschil van een paar minuten zijn. Dit hoort bij de werking van het nieuwe systeem.

  • Er zijn geen extra kosten voor het gebruik van FlexOVL. Wel worden de verantwoordelijkheden in een contract vastgelegd. Het FlexOVL contract heeft een minimale looptijd van 1 jaar. Na 1 jaar is de overeenkomst per maand opzegbaar. Om als gebruiker met FlexOVL te mogen werken, dient de e-learning 'Flexibele openbare verlichting' succesvol gevolgd te worden. Deze e-learning is gebaseerd op de Bei regelgeving en is 3 jaar geldig, daarna moet deze opnieuw worden gevolgd.

  • Alle officiële gebruikers van de online FlexOVL-omgeving mogen schakelen. Om het u gemakkelijk te maken, is er een e-learning ‘Flexibele openbare verlichting’. Het is nodig dat alle gebruikers deze succesvol afronden, voordat zij gebruik maken van de online FlexOVL-omgeving. Ook moeten gebruikers persoonsgebonden inloggegevens hebben. Wanneer het gaat om een externe beheerder moet deze eerst door de gemeente gemachtigd worden. 

  • Storingen aan de openbare verlichting of aan de online FlexOVL-omgeving kunt u, net als voorheen, melden via OV portal. Als de communicatieverbinding niet werkt, dan zal het apparaat het schakelschema volgen wat op dat moment in het apparaat aanwezig is en tijdig de openbare verlichting schakelen.

  • Er kan alleen per apparaat geschakeld worden. Het is dus niet mogelijk om groepen afzonderlijk te schakelen.

  • In de gebieden waar nu al nacht- en avond/ochtendbranders aanwezig zijn, kunnen deze door de gemeente gebruikt worden. Met FlexOVL kan de gemeente nu zelf de tijdstippen bepalen wanneer deze aan en uit gaan. 

  • Wanneer het een geschakelde aansluiting van Liander betreft, kunt u gebruik maken van de FlexOVL dienst. Indien het geen geschakelde aansluiting betreft, kan er geen gebruik gemaakt worden van FlexOVL. Als u niet in het gebied van Liander zit, kunt u geen gebruik maken van FlexOVL.

  • Als er in uw gemeente aansluitingen zijn die niet zijn bemeten, kunt u per apparaat een ander schakelschema instellen, als u weet welke lichtmasten achter welk apparaat zitten. Weet u in geval van aansluitingen die niet zijn bemeten niet welke lichtmasten achter welk apparaat zitten? Dan raden wij u aan om slechts één schakelschema voor de hele gemeente te gebruiken.

  • De e-learning gaat in op de technische infrastructuur van het Liander netwerk en hoe de online FlexOVL-omgeving gebruikt kan worden. De e-learning is daarnaast gebaseerd op de BEI regelgeving.

  • FlexOVL is via diverse manieren beveiligd. Zo communiceert de online omgeving met de apparaten via ons eigen beveiligde draadloze CDMA communicatienetwerk. Externen hebben geen toegang tot dit CDMA netwerk. Daarnaast is het inloggen op de online FlexOVL-omgeving voor een gebruiker dubbel beveiligd: persoonlijke inloggegevens en een extra verificatie via een token. Deze token is een code die u ontvangt via een verificatieapp op uw mobiele telefoon. 

  • Helaas weten we nog niet precies wanneer we in welke gemeente starten met de ombouw. De totale uitrol van FlexOVL duurt t/m 2019. Daarna zijn alle schakelkasten in alle gemeentes vervangen.

 • Mijn Liander

  • U kunt zich hier aanmelden voor Mijn Liander. Hiervoor heeft u uw klantnummer en een factuurnummer nodig van een recente factuur die niet ouder dan 3 maanden mag zijn. Uw klant- en factuurnummer kunt u op uw factuur vinden.

  • Vul dan hier het e-mailadres in waarmee u zich bij Liander heeft geregistreerd. Wij versturen dan een e-mail waarmee u uw nieuwe wachtwoord kunt instellen.

  • Heeft u problemen met inloggen? Misschien komt het doordat:

   * het e-mailadres of wachtwoord onjuist is ingevuld
   * Het account is geblokkeerd omdat meer dan 5 keer is geprobeerd in te loggen

   U kunt nu een nieuw wachtwoord aanvragen. Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact met ons op.

  • Accounts op Mijn Liander zijn strikt persoonlijk. Alleen u weet het wachtwoord van uw eigen account. Wanneer u langer dan 30 minuten niets in Mijn Liander doet, wordt u automatisch uitgelogd.