Overzicht veelgestelde vragen

 • Facturen

  • In Mijn Liander vindt u een factuuroverzicht tot maximaal zeven jaar terug. U kunt verschillende zoekfuncties gebruiken, waarna u vervolgens de factuur kunt downloaden. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u per factuur zien of het mogelijk is om uitstel van betaling aan te vragen. Registreer of log in op Mijn Liander. 

  • In Mijn Liander vindt u een overzicht met al uw facturen. Hier kunt u de factuur downloaden en opnieuw uitprinten. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer alle openstaande facturen inzien. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • In Mijn Liander kunt u bij Bedrijfsgegevens een e-mailadres aan het juiste klantnummer toevoegen. Hier kunt u ook aangeven om een factuur via e-mail te ontvangen. Het e-mailadres is na 2 dagen zichtbaar. Met Mijn Liander vindt u een factuuroverzicht tot maximaal zeven jaar terug. U kunt verschillende zoekfuncties gebruiken, waarna u vervolgens de factuur kunt downloaden. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • U kunt hier de SEPA-machtiging downloaden, uitprinten en ondertekenen. U kunt de getekende machtiging inscannen en mailen naar sepa.machtiging@liander.nl.

  • In Mijn Liander kunt u per aansluiting een kenmerk (PO-nummer) doorgeven. Dit kenmerk wordt vervolgens op nieuwe facturen vermeld. Het kenmerk wordt niet met terugwerkende kracht op uw facturen geplaatst. Registreer of log in op Mijn Liander. 

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer de status van uw facturen zien. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • U ontvangt van Liander een factuur bij aanleg of wijziging van een aansluiting die we op uw verzoek uitvoeren. Dit zijn eenmalige facturen. Voor periodieke kosten van onderhoud en beheer en transport van energie ontvangt u periodieke facturen.

  • Het kan voorkomen dat de aanmaning en de verwerking van uw betaling elkaar net hebben gekruist. Via Mijn Liander kunt u zien of de betaling al verwerkt is. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • U verbruikt energie voor uw bedrijfsvoering. Dit noemen we werkzame energie. Daarnaast verbruikt u energie om uw netwerk op spanning te houden en voor het transport van energie. Dit noemen we blindenergie. Uw verbruik van blindenergie vindt u ook terug op uw factuur.

   Blindenergie op uw factuur

   We vermelden blindenergie op uw factuur om u inzicht te geven in het verbruik van blindenergie.Voor het transport van blindenergie brengen wij, net als voorgaande jaren, geen kosten in rekening.

   Grens verbruik blindenergie

   U mag vrij blindenergie verbruiken tot een bepaalde grens. Bij normaal gebruik overschrijdt u deze grens niet. Als u wel boven die grens komt, dan vindt u dat terug op uw factuur onder het kopje 'bovenmatig blindverbruik'. Wij hebben ervoor gekozen om ook bovenmatig blindverbruik niet bij u in rekening te brengen.

 • Aansluitingen en tarieven

  • U kunt een nieuwe aansluiting aanvragen voor een vaste aansluiting, bouwaansluiting of een tijdelijke aansluiting. Of uw aansluiting wijzigen door een verzwaring, verlichting of verplaatsing. Dit regelt u via het formulier 'advies en offerte'. U kunt ook eerst een kostenindicatie voor een nieuwe aansluiting opvragen via de kostenindicatie. Wilt u een nieuwe of gewijzigde kleinverbruiksaansluiting? Dit vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer de capaciteit van de aansluitingen inzien en aanpassen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • In Mijn Liander vindt u het vermogen en de kosten van uw grootzakelijke aansluiting(en). Heeft u nog geen Mijn Liander account? In enkele stappen kunt u zich hiervoor aanmelden. Houdt daarvoor uw klantnummer en factuurnummer bij de hand. Deze zijn te vinden op de factuur voor periodieke kosten. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  • U heeft een kleinverbruikaansluiting als u:

   • Alleen energierekeningen van uw energieleverancier ontvangt (dit geldt voor alle huishoudens en een deel van het mkb).
   • Een elektriciteitsaansluiting heeft van 3x80A (ampère) of minder.
   • Een gasaansluiting heeft met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 40 kubieke meter normaal per uur (40 m3/h).


   U heeft een grootverbruikaansluiting als u:

   • Naast energierekeningen van uw energieleverancier ook maandelijks facturen van Liander ontvangt voor de kosten van het netbeheer (dit geldt voor het mkb met heel zware aansluitingen en voor veel grote ondernemingen).
   • Een elektriciteitsaansluiting heeft van meer dan 3x80A (ampère).
   • Een gasaansluiting heeft met een capaciteit van meer dan 40 kubieke meter normaal per uur (40 m3/h).
  • Hier vindt u de tarieven voor alle producten en diensten die wij aanbieden. Met de kostenindicatie kunt u een snelle kostenindicatie krijgen voor het realiseren van een nieuwe aansluiting.

  • U kunt uw aansluiting stopzetten bij een verhuizing, verwijdering of wanneer deze spanningsloos is. Dit regelt u via het formulier 'advies en offerte'. Wilt u dit voor een kleinverbruikaansluiting? Dit regelt u via www.mijnaansluiting.nl.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer zien welke aansluitingen hierbij horen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Door tekorten bij netbeheerders zijn onze levertijden helaas fors toegenomen. De gemiddelde levertijd van Liander bedraagt momenteel 1,5 jaar. Deze levertijd is afhankelijk van het soort aansluiting en de complexiteit van uw aanvraag. Wij raden u dus aan om op tijd uw aanvraag in te dienen via onze website

  • Naast de netbeheerder heeft u in ieder geval de volgende partijen nodig:

   • Een energieleverancier, deze zorgt ervoor dat u daadwerkelijk stroom of gas ontvangt en rekent het verbruik met u af.
   • Een meetbedrijf die uw meter installeert en de standen en het verbruiken doorgeeft aan uw energieleverancier en netbeheerder.
   • Een aannemer en installateur die ervoor zorgen dat uw eigen installatie en de ruimte waarin deze staat aan alle richtlijnen voldoet. 
   • Een installatieverantwoordelijke (bij een aansluiting op midden- of hoogspanning) die eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van uw installatie.
  • Er zijn regelementen verbonden aan het aanvragen van een aansluiting, namelijk:

   • Alle aansluitingen voldoen aan de technische en bouwkundige eisen van Liander. Meer beknopte informatie vind u ook op deze pagina.
   • Iedere grootverbruik aansluiting staat op een andere naam geregistreerd. Dit betekent dat u niet twee (kleinere) grootverbruik aansluitingen mag hebben wanneer een (grotere) grootverbruik aansluiting volstaat. Dit geldt zelfs als er meerdere percelen zijn.
   • De aansluiting die wij realiseren is van het net tot de meter. Voor een aansluiting groter dan 160KVA (middenspanning) betekent dit dat u zelf ook nog een deel van de aansluiting moet realiseren. De meter zit hier namelijk in de middenspanningsruimte. 
   • Als u akkoord geeft op de offerte, dan gaat u akkoord met de kosten.
  • Koppelingen achter de meter zijn niet toegestaan. Bij hoge uitzondering - als het een maatschappelijk doel dient - kan er in overleg met Liander naar worden gekeken.

 • Gegevens wijzigen

  • Met Mijn Liander kunt u bij bedrijfsgegevens per klantnummer het mailadres wijzigen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u via het aansluitoverzicht uw gecontracteerde transportvermogen of -capaciteit wijzigen. Liander beoordeelt of uw verzoek mogelijk is. Zo ja, dan voeren we het uit. Is de gewenste wijziging niet mogelijk, dan nemen we contact met u op. Een wijziging gaat altijd de eerste dag van de volgende maand in werking. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u de naam van de contactpersoon veranderen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u uw bankrekeningnummer wijzigen via het wijzigingsformulier. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u bij bedrijfsgegevens het factuuradres per klantnummer wijzigen. Het gewijzigde adres is na 2 dagen zichtbaar. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u bij bedrijfsgegevens het adres voor betalingsherinneringen per klantnummer wijzigen. Het gewijzigde adres is na 2 dagen zichtbaar. Registreer of log in op Mijn Liander. 

  • In Mijn Liander kunt u per aansluiting een kenmerk (PO-nummer) doorgeven. Dit kenmerk wordt vervolgens op nieuwe facturen vermeld. Het kenmerk wordt niet met terugwerkende kracht op uw facturen geplaatst. Registreer of log in op Mijn Liander. 

 • Terugleveren

  • U heeft hiervoor een grootverbruikaansluiting nodig.
   Heeft u nog geen grootverbruikaansluiting? Kijk op deze pagina hoe u deze kunt aanvragen.
   Als u al een grootverbruikaansluiting heeft, dan kunt u uw aansluiting wijzigen. Kijk op deze pagina hoe u dit kunt doen.

   Teruglevering met zonnepanelen regelt u via het webformulier aanvraag teruglevering (zonnepanelen).

  • Om met uw grootverbruikaansluiting terug te leveren meldt u zich eerst bij ons aan via het aanmeldformulier. Zo blijven we op de hoogte van invoeding in het net en blijft de betrouwbaarheid van het energienet gegarandeerd.

  • U kunt zelf energie opwekken met uw bedrijf. Daarmee kunt u flink besparen op uw energiekosten. Lees hier meer over de financiële voordelen, een stappenplan en een aanvraagformulier voor teruglevering

  • U kiest voor uw bedrijf de meest geschikte opwekinstallatie. Bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. Als u de investering te groot vindt, is een collectief misschien iets voor u. Lees hier meer over opwekken met mijn bedrijf of met een collectief.

  • Dat kan. Wanneer het collectief de installatie op het dak van een andere partij plaatst zijn er twee opties:
   1. SDE+-regeling met bijbehorende brutoproductiemeter.
   2. Postcoderoosregeling met een fysiek tweede aansluiting voor de teruglevering. Als alternatief hiervoor is de LDE-aansluiting ontwikkeld.

  • Wanneer u energie teruglevert, kunt u recht hebben op een terugleververgoeding. Daarnaast zijn er subsidies en belastingregelingen en certificaten die de terugverdientijd kunnen verkorten.

  • Als u meer energie opwekt dan u op dat moment verbruikt, kunt u het overschot op het netwerk van de netbeheerder kwijt. Dit noemen we ‘terugleveren’. De energieleverancier trekt de energie die u teruglevert af van de energie die u geleverd heeft gekregen. Dit heet ‘salderen’

  • Om duurzame energie op te wekken verenigen steeds meer mensen zich in Lokaal Duurzame Energiecollectieven (LDE's). Het kan hier bijvoorbeeld gaan om bewoners van een wijk die samen investeren in duurzame opwek. Als collectief kunnen ze ook eenvoudiger samenwerking zoeken met bedrijven. Meer informatie over LDE's vindt u binnen onze mkb-omgeving.

  • Als u een draaischijfmeter meter heeft, kan het zijn dat deze automatisch saldeert. U ziet de meter dan teruglopen als u teruglevert aan het net. Maar hier zitten risico’s aan vast:

   • U kunt op de meter niet zien hoeveel u teruglevert. U kunt dus niet controleren of de saldering klopt.
   • Het is mogelijk dat er in het verleden een terugloopblokkering is aangebracht. Dit is pas te zien als u teruglevert, de meter loopt dan namelijk niet terug. U saldeert dus niets.

   Wij adviseren uw draaischijfmeter gratis te laten vervangen door een slimme meter na uw aanmelding op energieleveren.nl.

  • Informeer bij uw gemeente of provincie naar de subsidiemogelijkheden. U kunt subsidie aanvragen via de website www.rvo.nl.

  • Met de aansluitcalculator heeft u inzicht in de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de omvang van de installatie en de aansluiting op het net. Daarbij houden wij specifiek rekening met de techniek van curtailment (aftoppen).

  • Om dit mogelijk te maken ontwikkelden wij samen met de coöperatie Duurzame Energie Ramplaan en Netbeheer Nederland de LDE-aansluiting. De LDE-aansluiting is een virtuele aansluiting met meerdere meetvelden waarbij de partij die energie opwekt gebruik kan maken van een al bestaande grootverbruikaansluiting. 

  • Daar is niet één weg voor te noemen. Onze partner HIER opgewekt heeft daarvoor een stappenplan opgesteld waarvan je hieronder een beknopte versie vindt. Als u niet zelf een LDE wilt starten, kunt u zich ook aansluiten bij een al bestaande LDE in uw buurt.

  • Voor energiecollectieven bestaan twee regelingen die collectieve opwek financieel interessant maken. Lees meer over de regelingen

  • Wij hebben als ambitie de energietransitie mogelijk te maken. En om een verbindende rol in de regio te spelen. Energiecollectieven helpen ons hierbij.

 • Verbruik

  • Met Mijn Liander kunt u via het aansluitoverzicht  wijzigen. Liander beoordeelt of uw verzoek mogelijk is. Zo ja, dan voeren we het uit. Is de gewenste wijziging niet mogelijk, dan nemen we contact met u op. Een wijziging gaat altijd de eerste dag van de volgende maand in werking. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer uw verbruik inzien. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • De keuze is aan u. Op www.tennet.eu/nl vindt u alle erkende meetbedrijven. U bent vrij om bij alle meetbedrijven offertes op te vragen, te vergelijken en te kiezen. Vanuit Liander hebben wij geen zicht op wat voor u de beste keuze is.

  • Met Mijn Liander kunt u uw capaciteitsprognose invullen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u in het tarievenoverzicht zien welke tarieven gelden voor uw actieve aansluitingen van uw organisatie. Elk jaar in december vindt u hier ook de tarieven die het volgend jaar gaan gelden. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

 • Overheden

  • Bent u consument? Dan meldt u een storing aan de openbare verlichting bij uw gemeente. Bent u werkzaam bij een gemeente? Dan kunt u de storing melden in de OV-portal.

  • Wij stellen deze gegevens kosteloos beschikbaar voor gemeenten via Energie In Beeld. Wilt u ook inzicht als organisatie? Neem dan een abonnement op EnergieAtlas.

  • Per wijk, en zelfs op kleinere schaal hebben wij energieverbruiksdata beschikbaar. Kijk hiervoor op de pagina van de open data. Ook hebben wij data beschikbaar over het gemiddeld verbruik van een type woning, zoals een appartement of een vrijstaand huis. Ook daarvoor kunt u op de pagina van open data terecht. Wilt u data per aansluiting? Dat kunt u bij het maatwerkdataloket opvragen. Deze data kan alleen opgevraagd worden door de bewoner, of middels een mandaat van de bewoner. Dit kost ons veel tijd en wij vragen hier daarom een bedrag om de kosten te dekken.

  • In de brief die u hebt ontvangen over de werkzaamheden, staat een telefoonnummer en contactpersoon die u hiervoor kunt benaderen.  Raadpleeg anders onze contactpagina.

  • Als u als gemeente een geschakelde aansluiting heeft, is uw aansluiting geschikt voor FlexOVL.

  • FlexOVL is niet geschikt voor eigen netten voor de openbare verlichting.

  • Toonfrequent (TF) is verouderde techniek en zit aan het eind van de levensduur. Daarom wordt TF in delen door Liander uitgefaseerd. Dit gebeurt in de meeste gemeentes niet voor 2020. Zodra dit voor uw gemeente van toepassing is, nemen wij contact met u op.

  • De apparaten binnen het huidige schakelsysteem moeten vervangen worden. In principe merkt u niets van deze vervanging. Alle openbare verlichting blijft tijdens het ombouwen van de apparaten werken. De ombouw vindt overdag plaats in de technische installatieruimtes van Liander (middenspanningsruimtes). Er zijn geen werkzaamheden aan kabels en er hoeft niet gegraven te worden. Wij stellen de nieuwe apparaten aansluitend aan de montage in bedrijf met het oorspronkelijke schakelschema. Het kan voorkomen dat de openbare verlichting een paar minuten later of eerder dan voorheen schakelt. Ook kan er tussen verschillende gebieden een verschil van een paar minuten zijn. Dit hoort bij de werking van het nieuwe systeem.

  • Er zijn geen extra kosten voor het gebruik van FlexOVL. Wel worden de verantwoordelijkheden in een contract vastgelegd. Het FlexOVL contract heeft een minimale looptijd van 1 jaar. Na 1 jaar is de overeenkomst per maand opzegbaar. Om als gebruiker met FlexOVL te mogen werken, dient de e-learning 'Flexibele openbare verlichting' succesvol gevolgd te worden. Deze e-learning is gebaseerd op de Bei regelgeving en is 3 jaar geldig, daarna moet deze opnieuw worden gevolgd.

  • Alle officiële gebruikers van de online FlexOVL-omgeving mogen schakelen. Om het u gemakkelijk te maken, is er een e-learning ‘Flexibele openbare verlichting’. Het is nodig dat alle gebruikers deze succesvol afronden, voordat zij gebruik maken van de online FlexOVL-omgeving. Ook moeten gebruikers persoonsgebonden inloggegevens hebben. Wanneer het gaat om een externe beheerder moet deze eerst door de gemeente gemachtigd worden. 

  • Storingen aan de openbare verlichting of aan de online FlexOVL-omgeving kunt u, net als voorheen, melden via OV portal. Als de communicatieverbinding niet werkt, dan zal het apparaat het schakelschema volgen wat op dat moment in het apparaat aanwezig is en tijdig de openbare verlichting schakelen.

  • Er kan alleen per apparaat geschakeld worden. Het is dus niet mogelijk om groepen afzonderlijk te schakelen.

  • In de gebieden waar nu al nacht- en avond/ochtendbranders aanwezig zijn, kunnen deze door de gemeente gebruikt worden. Met FlexOVL kan de gemeente nu zelf de tijdstippen bepalen wanneer deze aan en uit gaan. 

  • Wanneer het een geschakelde aansluiting van Liander betreft, kunt u gebruik maken van de FlexOVL dienst. Indien het geen geschakelde aansluiting betreft, kan er geen gebruik gemaakt worden van FlexOVL. Als u niet in het gebied van Liander zit, kunt u geen gebruik maken van FlexOVL.

  • Als er in uw gemeente aansluitingen zijn die niet zijn bemeten, kunt u per apparaat een ander schakelschema instellen, als u weet welke lichtmasten achter welk apparaat zitten. Weet u in geval van aansluitingen die niet zijn bemeten niet welke lichtmasten achter welk apparaat zitten? Dan raden wij u aan om slechts één schakelschema voor de hele gemeente te gebruiken.

  • De e-learning gaat in op de technische infrastructuur van het Liander netwerk en hoe de online FlexOVL-omgeving gebruikt kan worden. De e-learning is daarnaast gebaseerd op de BEI regelgeving.

  • FlexOVL is via diverse manieren beveiligd. Zo communiceert de online omgeving met de apparaten via ons eigen beveiligde draadloze CDMA communicatienetwerk. Externen hebben geen toegang tot dit CDMA netwerk. Daarnaast is het inloggen op de online FlexOVL-omgeving voor een gebruiker dubbel beveiligd: persoonlijke inloggegevens en een extra verificatie via een token. Deze token is een code die u ontvangt via een verificatieapp op uw mobiele telefoon. 

  • Helaas weten we nog niet precies wanneer we in welke gemeente starten met de ombouw. De totale uitrol van FlexOVL duurt t/m 2019. Daarna zijn alle schakelkasten in alle gemeentes vervangen.

 • Mijn Liander

  • U kunt zich hier aanmelden voor Mijn Liander. Hiervoor heeft u uw klantnummer en een factuurnummer nodig van een recente factuur die niet ouder dan 3 maanden mag zijn. Uw klant- en factuurnummer kunt u op uw factuur vinden.

  • Vul dan hier het e-mailadres in waarmee u zich bij Liander heeft geregistreerd. Wij versturen dan een e-mail waarmee u uw nieuwe wachtwoord kunt instellen.

  • Heeft u problemen met inloggen? Misschien komt het doordat:

   * het e-mailadres of wachtwoord onjuist is ingevuld
   * Het account is geblokkeerd omdat meer dan 5 keer is geprobeerd in te loggen

   U kunt nu een nieuw wachtwoord aanvragen. Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact met ons op.

  • Accounts op Mijn Liander zijn strikt persoonlijk. Alleen u weet het wachtwoord van uw eigen account. Wanneer u langer dan 30 minuten niets in Mijn Liander doet, wordt u automatisch uitgelogd. 

 • Transportschaarste

  • Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor het vrijkomen van capaciteit op het net. Hieronder lichten we ze toe.

   We hebben een knelpunt opgelost
   We breiden het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. Dit doen we om knelpunten in het net op te lossen. Zo voldoen we aan de toenemende vraag naar stroom en het toenemende aanbod van duurzame stroom.

   Het gebied blijft transparant zolang er voldoende capaciteit is op het net. Dit kan veranderen door een groei in de vraag naar stroom of in het lokale aanbod van groene stroom. Kabels en installaties kunnen hierdoor weer vol raken. Het gevolg daarvan is dat er opnieuw geen ruimte voor nieuwe aanvragen beschikbaar is.

   We hebben congestiemanagement toegepast
   Congestiemanagement is een manier om klanten van hun gewenste (extra) capaciteit te voorzien. Met congestiemanagement wordt de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet verdeeld, door aan grootverbruikers en grote producenten van elektriciteit te vragen om tijdelijk minder elektriciteit af te nemen, of juist meer elektriciteit aan het net te leveren. Daardoor komt er meer vermogen beschikbaar.

   De vraag naar stroom of het aanbod van groene stroom verandert
   Het kan voorkomen dat één of meer klanten hun vermogensvraag intrekken. De vraag naar stroom en het aanbod van duurzaam opgewekte stroom verandert namelijk continu. Daardoor komt er tijdelijk capaciteit beschikbaar.

   Beter inzicht door gebruik van data
   Liander werkt hard aan de digitalisering van het elektriciteitsnet. Zo krijgen we beter zicht op het benutten van de capaciteit van onze netten. Daarvoor plaatsen we bijvoorbeeld sensoren in transformatorruimten. We kunnen ook gebruik maken van de informatie uit de slimme meters. Dat doen we alleen wanneer klanten ons daar toestemming voor geven.

   Met de inzichten uit deze data:

   • bepalen we waar we het net gaan uitbreiden.
   • komen we tot nieuwe inzichten over de druk op het net.
   • bedenken we oplossingen, die op korte termijn ruimte bieden.
  • Via deze pagina heeft u toegang tot onze transportprognoses (T-prognoses) en realisaties per deelnet. Gegevens worden 's nachts automatisch bijgewerkt.

  • Door de groeiende economie neemt de vraag naar vermogen snel toe, vooral bij bedrijven. Daarnaast wordt op steeds meer plekken duurzame energie opgewekt. Dat maakt de belasting op het net steeds groter. De vraag naar elektriciteit gaat sneller dan Liander had kunnen voorspellen en sneller dan wij het elektriciteitsnet kunnen aanpassen. In de meeste gebieden van ons verzorgingsgebied zit ons netwerk daardoor aan de maximale beschikbare capaciteit. 

  • Een actueel overzicht van de gebieden waar ons netwerk de maximale capaciteit heeft bereikt, vindt u op onze website.

  • Waar de druk op het netwerk toeneemt, zijn wij bezig om het stroomnet uit te breiden. Wanneer de uitbreiding van het stroomnet minder snel gaat dan dat de vraag naar elektriciteit toeneemt, zijn we soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. Dan heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen mogelijkheid de volledige capaciteit van de aansluiting te gebruiken. Heeft een klant al een aansluiting en wil hij meer verbruiken? Dan kan hij mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting.

  • Er zijn drie redenen om als netbeheerder een transportbeperking af te geven. Vanwege capaciteitsproblemen, spanningsproblemen of vanwege het overschrijden van het kortsluitvermogen. Dit staat beschreven in de Netcode Elektriciteit.

  • Nee, vooralsnog kunnen we alleen zakelijke klanten met een aansluiting voor grootverbruik soms niet de gevraagde capaciteit bieden. Een transportbeperking geldt vooralsnog niet voor consumenten.

  • Heeft u één of meerdere malen een brief ontvangen over het overschrijden van uw transportbeperking? U kunt meer informatie vinden over wat u kunt doen, maar ook over de noodzaak om een overschrijding te voorkomen en de drukte op ons net.

  • Dat doen de netbeheerders, in dit geval Liander. Liander heeft inzicht in de capaciteit en het gebruik van het elektriciteitsnet. Als netbeheerder is Liander ook verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en leveringszekerheid en zorgen daarom dat het net niet wordt overbelast. 

 • Congestiemanagement

  • Op basis van de transportprognoses die klanten doorgeven, bepalen netbeheerders waar en wanneer ze congestie verwachten. Om die congestie te voorkomen, is het bijvoorbeeld nodig dat klanten op dat moment minder elektriciteit verbruiken. Een oproep hiervoor verschijnt in GOPACS, waarna klanten in het gebied een aanbod kunnen plaatsen. Klanten van buiten het gebied zetten een vraag uit. Via GOPACS worden vraag en aanbod aan elkaar verbonden, waarbij de landelijke balans op het net gelijk blijft. De netbeheerders betalen het prijsverschil tussen vraag en aanbod. Meer algemene informatie over GOPACS staat op https://gopacs.eu.

  • Via het congestiemanagementportal van GOPACS melden grootzakelijke klanten zich aan om zelf deel te nemen aan congestiemanagement. Dit hoeven ze niet te doen wanneer ze gebruik maken van een aggregator. In het congestiemanagementportal plaatsen deelnemers hun biedingen, die bijdragen aan het oplossen van congestie. Klanten die zelf deelnemen aan congestiemanagement ontvangen persoonlijk bericht over de aanmeldprocedure van het congestiemanagementportal. Deelname via het congestiemanagementportal is kosteloos. 

  • Een aggregator is een tussenpartij die op afstand uw apparaten kan aansturen om uw verbruik of opwek bij te stellen. Aggregators weten hoe ze uw flexibele vermogen kunnen optimaliseren. Dit doet hij op basis van een energieverbruiksprofiel, dat hij opstelt door te handelen op de flexibiliteits- en energiemarkten. U hoeft daardoor niet handmatig uw biedingen te doen en verbruik bij te stellen. De aggregator kan bijvoorbeeld uw energieleverancier, programmaverantwoordelijke of een andere commerciële partij zijn.

  • In een congestiegebied is de maximale transportcapaciteit van het elektriciteitsnet bereikt. Dit betekent dat er geen ruimte is voor nieuwe aansluitingen. Er moet eerst worden uitgebreid of er moet extra ruimte komen via bijvoorbeeld het toepassen van congestiemanagement.

  • De klant speelt vanzelfsprekend een grote rol in het ontlenen van lokale flexibiliteit op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Meedoen aan congestiemanagement levert extra verdienkansen op voor grootverbruikers en grote producenten van wind- en zonnestroom met flexibel vermogen of klanten met kleinere aansluitingen die zich groeperen via een congestie service provider (CSP). Daarnaast draagt dit bij aan de duurzaamheid van het net doordat er meer duurzame opwek gerealiseerd kan worden.   

  • CSPs zijn de partijen die het flexibel vermogen daadwerkelijk ontsluiten naar Liander. Voor hen is vooral van belang dat zij de noodzaak tot levering van flexibiliteit via de verschillende congestiemanagementproducten goed begrijpen en eventuele voorkeuren kunnen aangeven op welke wijze (IT) zij dit aan Liander gaan aanbieden. Daarnaast spelen de BRPs een belangrijke rol in het aanleveren van transportprognoses aan de netbeheerder.   

  • De netbeheerders maken gebruik van het systeem van GOPACS om congestiemanagement toe te passen. Via de GOPACS website kunt u zich aanmelden.

  • Wanneer Liander als gevolg van een transportverzoek in een gebied fysieke congestie verwacht die niet met technische oplossingen verholpen kan worden, dient Liander een vooraankondiging op onze website te plaatsen waarin dit aangegeven wordt. Vervolgens start Liander een congestiemanagementonderzoek. Lees meer hierover op deze pagina.

  • Met congestiemanagement proberen we zoveel mogelijk klanten te helpen, maar het is mogelijk dat de nieuwe aanvragen naar transportcapaciteit ook de mogelijkheden van congestiemanagement overstijgen. Misschien is er bijvoorbeeld te weinig flexibel vermogen aanwezig, of de financiële of technische grens is bereikt. Deze klanten krijgen dan alsnog een transportbeperking.  

  • Het geaggregeerd aanbieden van flexvermogen in congestiegebieden is reeds mogelijk via GOPACS. Daarvoor moet de CSP-contact opnemen met de netbeheerder om dit te bespreken. Voor wat betreft de officiële CSP-erkenning & gerelateerde processen op GOPACS: dit wordt op GOPACS geïmplementeerd. Voorwaarden voor aggregatie zijn dat alle geaggregeerde aansluitingen behoren tot dezelfde BRP (Balance Responsible Party), telemetrisch bemeten zijn, op kwartierwaarden worden gealloceerd en ze binnen hetzelfde congestiegebied vallen. Zie voor verdere toelichting over wanneer een CSP voor een groep biedingen kan doen o.a. artikelen 9.32 en 9.34 uit de Netcode elektriciteit. 

  • De financiële bovengrens moet volgens de ACM in verhouding staan tot de (maatschappelijke) waarde van het extra transport dat met congestiemanagement kan worden gefaciliteerd. Als er geen financiële bovengrens zou worden vastgelegd, zou dat betekenen dat een netbeheerder ongelimiteerd financiële middelen moet inzetten om afnemers tegen betaling te verzoeken om hun vraag naar transport aan te passen, ook al zouden de maatschappelijke baten van de extra getransporteerde elektriciteit lager zijn dan de kosten voor congestiemanagement. De regelgeving stelt daarom dat de netbeheerder per congestiegebied geen congestiemanagement hoeft toe te passen voor de vraag naar transport als geldt dat de kosten voor congestiemanagement gedurende de periode waarvoor het congestiegebied is aangewezen groter zijn dan de financiële grens. Deze financiële grens bedraagt EUR 1,02 per MWh van de hoeveelheid energie die met de aanwezige transportcapaciteit kan worden getransporteerd in het congestiegebied gedurende de congestieperiode. De formule om de financiële grens te berekenen is: capaciteit knelpunt [MW] * verwachte duur congestie [h] * factor (€1,02 per MWh) 

  • Het is goed om te benoemen dat de hoeveelheid extra transportcapaciteit die in een net gecreëerd kan worden via congestiemanagement eindig is. De fysieke transportcapaciteit neemt door het uitvoeren van congestiemanagement namelijk niet toe. Zolang de uitvoering van de verzwaring duurt, wordt door congestiemanagement de fysieke transportcapaciteit verdeeld over klanten door het invoeden of afnemen op specifieke momenten aan te (laten) passen. Hier zit uiteraard een grens aan, gekeken naar netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen in een net(deel). In de regelgeving vraagt de ACM de netbeheerders te gaan tot 110-150% van de technische grens, afhankelijk van de aanwezigheid van regelbaar vermogen. Het doel van de congestiemanagementonderzoeken is dan ook om een passende oplossing te vinden, waarin voldoende maatregelen te nemen zijn om het risico van congestiemanagement voor de overige aangeslotenen te beperken.