Alle veelgestelde vragen

 • Facturen

  • In Mijn Liander vindt u een factuuroverzicht tot maximaal zeven jaar terug. U kunt verschillende zoekfuncties gebruiken, waarna u vervolgens de factuur kunt downloaden. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • In Mijn Liander vindt u een overzicht met al uw facturen. Hier kunt u de factuur downloaden en opnieuw uitprinten. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer alle openstaande facturen inzien. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • In Mijn Liander kunt u bij Bedrijfsgegevens een e-mailadres aan het juiste klantnummer toevoegen. Hier kunt u ook aangeven om een factuur via e-mail te ontvangen. Het e-mailadres is na 2 dagen zichtbaar. Met Mijn Liander vindt u een factuuroverzicht tot maximaal zeven jaar terug. U kunt verschillende zoekfuncties gebruiken, waarna u vervolgens de factuur kunt downloaden. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • U kunt hier de SEPA-machtiging downloaden, uitprinten, ondertekenen en naar ons opsturen. Het adres staat op het formulier. Gescande formulieren kunnen wij niet verwerken.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer de status van uw facturen zien. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • U ontvangt van Liander een factuur bij aanleg of wijziging van een aansluiting  die we op uw verzoek uitvoeren. Dit zijn eenmalige facturen. Voor periodieke kosten van onderhoud en beheer en transport van energie ontvangt u periodieke facturen.

  • Het kan voorkomen dat de aanmaning en de verwerking van uw betaling elkaar net hebben gekruist. Via Mijn Liander kunt u zien of de betaling al verwerkt is. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

 • Aansluitingen en tarieven

 • Gegevens wijzigen

  • Met Mijn Liander kunt u via het aansluitoverzicht uw gecontracteerde transportvermogen of -capaciteit wijzigen. Liander beoordeelt of uw verzoek mogelijk is. Zo ja, dan voeren we het uit. Is de gewenste wijziging niet mogelijk, dan nemen we contact met u op. Een wijziging gaat altijd de eerste dag van de volgende maand in werking. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u bij bedrijfsgegevens per klantnummer het mailadres wijzigen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u bij bedrijfsgegevens het factuuradres per klantnummer wijzigen. Het gewijzigde adres is na 2 dagen zichtbaar. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

 • Terugleveren

  • Neem contact met Liander op om uw plannen door nemen. Wij helpen u graag met de berekening van de capaciteit die u nodig heeft. Teruglevering met zonnepanelen regelt u via het webformulier aanvraag teruglevering (zonnepanelen).

  • Om met uw grootverbruikaansluiting terug te leveren meldt u zich eerst aan bij uw netbeheerder via dit aanmeldformulier. Zo blijven we op de hoogte van invoeding in het net en blijft de betrouwbaarheid van het energienet gegarandeerd.

  • U kunt zelf energie opwekken met uw bedrijf. Daarmee kunt u flink besparen op uw energiekosten. Kijk hier voor onze aansluitcalculator voor zonnepanelen, meer informatie over financiële voordelen, een stappenplan en een aanvraagformulier voor teruglevering

  • U kiest voor uw bedrijf de meest geschikte opwekinstallatie. Bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. Als u de investering te groot vindt, is een collectief misschien iets voor u. Lees hier meer over opwekken met mijn bedrijf of met een collectief.

  • Dat kan. Wanneer het collectief de installatie op het dak van een andere partij plaatst zijn er twee opties:
   1. SDE+-regeling met bijbehorende brutoproductiemeter.
   2. Postcoderoosregeling met een fysiek tweede aansluiting voor de teruglevering. Als alternatief hiervoor is de LDE-aansluiting ontwikkeld.

  • Wanneer u energie teruglevert, kunt u recht hebben op een terugleververgoeding. Daarnaast zijn er subsidies en belastingregelingen en certificaten die de terugverdientijd kunnen verkorten.

  • Als u meer energie opwekt dan u op dat moment verbruikt, kunt u het overschot op het netwerk van de netbeheerder kwijt. Dit noemen we ‘terugleveren’. De energieleverancier trekt de energie die u teruglevert af van de energie die u geleverd heeft gekregen. Dit heet ‘salderen’

  • Om duurzame energie op te wekken verenigen steeds meer mensen zich in Lokaal Duurzame Energiecollectieven (LDE's). Het kan hier bijvoorbeeld gaan om bewoners van een wijk die samen investeren in duurzame opwek. Als collectief kunnen ze ook eenvoudiger samenwerking zoeken met bedrijven. Meer informatie over LDE's vindt u binnen onze mkb-omgeving.

  • Als u een draaischijfmeter meter heeft, kan het zijn dat deze automatisch saldeert. U ziet de meter dan teruglopen als u teruglevert aan het net. Maar hier zitten risico’s aan vast:

   • U kunt op de meter niet zien hoeveel u teruglevert. U kunt dus niet controleren of de saldering klopt.
   • Het is mogelijk dat er in het verleden een terugloopblokkering is aangebracht. Dit is pas te zien als u teruglevert, de meter loopt dan namelijk niet terug. U saldeert dus niets.

   Wij adviseren uw draaischijfmeter gratis te laten vervangen door een slimme meter na uw aanmelding op energieleveren.nl.

  • Informeer bij uw gemeente of provincie naar de subsidiemogelijkheden. U kunt subsidie aanvragen via de website www.rvo.nl.

  • Met de aansluitcalculator heeft u inzicht in de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de omvang van de installatie en de aansluiting op het net. Daarbij houden wij specifiek rekening met de techniek van curtailment (aftoppen).

  • Om dit mogelijk te maken ontwikkelden wij samen met de coöperatie Duurzame Energie Ramplaan en Netbeheer Nederland de LDE-aansluiting. De LDE-aansluiting is een virtuele aansluiting met meerdere meetvelden waarbij de partij die energie opwekt gebruik kan maken van een al bestaande grootverbruikaansluiting. 

  • Daar is niet één weg voor te noemen. Onze partner HIER opgewekt heeft daarvoor een stappenplan opgesteld waarvan je hieronder een beknopte versie vindt. Als u niet zelf een LDE wilt starten, kunt u zich ook aansluiten bij een al bestaande LDE in uw buurt.

  • Voor energiecollectieven bestaan twee regelingen die collectieve opwek financieel interessant maken. Lees meer over de regelingen

  • Wij hebben als ambitie de energietransitie mogelijk te maken. En om een verbindende rol in de regio te spelen. Energiecollectieven helpen ons hierbij.

 • Verbruik

  • Met Mijn Liander kunt u via het aansluitoverzicht  wijzigen. Liander beoordeelt of uw verzoek mogelijk is. Zo ja, dan voeren we het uit. Is de gewenste wijziging niet mogelijk, dan nemen we contact met u op. Een wijziging gaat altijd de eerste dag van de volgende maand in werking. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u per klantnummer uw verbruik inzien. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • De keuze is aan u. Op www.tennet.eu/nl vindt u alle erkende meetbedrijven. U bent vrij om bij alle meetbedrijven offertes op te vragen, te vergelijken en te kiezen. Vanuit Liander hebben wij geen zicht op wat voor u de beste keuze is.

  • Met Mijn Liander kunt u uw capaciteitsprognose invullen. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

  • Met Mijn Liander kunt u in het tarievenoverzicht zien welke tarieven gelden voor uw actieve aansluitingen van uw organisatie. Elk jaar in december vindt u hier ook de tarieven die het volgend jaar gaan gelden. Registreert u zich hier voor Mijn Liander of log direct in.

 • Overheden

  • Bent u consument? Dan meldt u een storing aan de openbare verlichting bij uw gemeente. Bent u werkzaam bij een gemeente? Dan kunt u de storing melden in de OV-portal.

  • Wij stellen deze gegevens kosteloos beschikbaar voor gemeenten via Energie In Beeld. Wilt u ook inzicht als organisatie? Neem dan een abonnement op EnergieAtlas.

  • Per wijk, en zelfs op kleinere schaal hebben wij energieverbruiksdata beschikbaar. Kijk hiervoor op de pagina van de open data. Ook hebben wij data beschikbaar over het gemiddeld verbruik van een type woning, zoals een appartement of een vrijstaand huis. Ook daarvoor kunt u op de pagina van open data terecht. Wilt u data per aansluiting? Dat kunt u bij het maatwerkdataloket opvragen. Deze data kan alleen opgevraagd worden door de bewoner, of middels een mandaat van de bewoner. Dit kost ons veel tijd en wij vragen hier daarom een bedrag om de kosten te dekken.

  • In de brief die u hebt ontvangen over de werkzaamheden, staat een telefoonnummer en contactpersoon die u hiervoor kunt benaderen.  Raadpleeg anders onze contactpagina.

  • Als u als gemeente een geschakelde aansluiting heeft, is uw aansluiting geschikt voor FlexOVL.

  • FlexOVL is niet geschikt voor eigen netten voor de openbare verlichting.

  • Toonfrequent (TF) is verouderde techniek en zit aan het eind van de levensduur. Daarom wordt TF in delen door Liander uitgefaseerd. Dit gebeurt in de meeste gemeentes niet voor 2020. Zodra dit voor uw gemeente van toepassing is, nemen wij contact met u op.

  • De apparaten binnen het huidige schakelsysteem moeten vervangen worden. In principe merkt u niets van deze vervanging. Alle openbare verlichting blijft tijdens het ombouwen van de apparaten werken. De ombouw vindt overdag plaats in de technische installatieruimtes van Liander (middenspanningsruimtes). Er zijn geen werkzaamheden aan kabels en er hoeft niet gegraven te worden. Wij stellen de nieuwe apparaten aansluitend aan de montage in bedrijf met het oorspronkelijke schakelschema. Het kan voorkomen dat de openbare verlichting een paar minuten later of eerder dan voorheen schakelt. Ook kan er tussen verschillende gebieden een verschil van een paar minuten zijn. Dit hoort bij de werking van het nieuwe systeem.

  • Er zijn geen extra kosten voor het gebruik van FlexOVL. Wel worden de verantwoordelijkheden in een contract vastgelegd. Het FlexOVL contract heeft een minimale looptijd van 1 jaar. Na 1 jaar is de overeenkomst per maand opzegbaar. Om als gebruiker met FlexOVL te mogen werken, dient de e-learning 'Flexibele openbare verlichting' succesvol gevolgd te worden. Deze e-learning is gebaseerd op de Bei regelgeving en is 3 jaar geldig, daarna moet deze opnieuw worden gevolgd.

  • Alle officiële gebruikers van de online FlexOVL-omgeving mogen schakelen. Om het u gemakkelijk te maken, is er een e-learning ‘Flexibele openbare verlichting’. Het is nodig dat alle gebruikers deze succesvol afronden, voordat zij gebruik maken van de online FlexOVL-omgeving. Ook moeten gebruikers persoonsgebonden inloggegevens hebben. Wanneer het gaat om een externe beheerder moet deze eerst door de gemeente gemachtigd worden. 

  • Storingen aan de openbare verlichting of aan de online FlexOVL-omgeving kunt u, net als voorheen, melden via OV portal. Als de communicatieverbinding niet werkt, dan zal het apparaat het schakelschema volgen wat op dat moment in het apparaat aanwezig is en tijdig de openbare verlichting schakelen.

  • Er kan alleen per apparaat geschakeld worden. Het is dus niet mogelijk om groepen afzonderlijk te schakelen.

  • In de gebieden waar nu al nacht- en avond/ochtendbranders aanwezig zijn, kunnen deze door de gemeente gebruikt worden. Met FlexOVL kan de gemeente nu zelf de tijdstippen bepalen wanneer deze aan en uit gaan. 

  • Wanneer het een geschakelde aansluiting van Liander betreft, kunt u gebruik maken van de FlexOVL dienst. Indien het geen geschakelde aansluiting betreft, kan er geen gebruik gemaakt worden van FlexOVL. Als u niet in het gebied van Liander zit, kunt u geen gebruik maken van FlexOVL.

  • Als er in uw gemeente aansluitingen zijn die niet zijn bemeten, kunt u per apparaat een ander schakelschema instellen, als u weet welke lichtmasten achter welk apparaat zitten. Weet u in geval van aansluitingen die niet zijn bemeten niet welke lichtmasten achter welk apparaat zitten? Dan raden wij u aan om slechts één schakelschema voor de hele gemeente te gebruiken.

  • De e-learning gaat in op de technische infrastructuur van het Liander netwerk en hoe de online FlexOVL-omgeving gebruikt kan worden. De e-learning is daarnaast gebaseerd op de BEI regelgeving.

  • FlexOVL is via diverse manieren beveiligd. Zo communiceert de online omgeving met de apparaten via ons eigen beveiligde draadloze CDMA communicatienetwerk. Externen hebben geen toegang tot dit CDMA netwerk. Daarnaast is het inloggen op de online FlexOVL-omgeving voor een gebruiker dubbel beveiligd: persoonlijke inloggegevens en een extra verificatie via een token. Deze token is een code die u ontvangt via een verificatieapp op uw mobiele telefoon. 

  • Helaas weten we nog niet precies wanneer we in welke gemeente starten met de ombouw. De totale uitrol van FlexOVL duurt t/m 2019. Daarna zijn alle schakelkasten in alle gemeentes vervangen.

 • Veelgestelde vragen over Mijn Liander

  • U kunt zich hier aanmelden voor Mijn Liander. Hiervoor heeft u uw klantnummer en een factuurnummer nodig van een recente factuur die niet ouder dan 3 maanden mag zijn. Uw klant- en factuurnummer kunt u op uw factuur vinden.

  • Vul dan hier het e-mailadres in waarmee u zich bij Liander heeft geregistreerd. Wij versturen dan een e-mail waarmee u uw nieuwe wachtwoord kunt instellen.

  • Heeft u problemen met inloggen? Misschien komt het doordat:

   * het e-mailadres of wachtwoord onjuist is ingevuld
   * Het account is geblokkeerd omdat meer dan 5 keer is geprobeerd in te loggen

   U kunt nu een nieuw wachtwoord aanvragen. Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact met ons op.

  • Accounts op Mijn Liander zijn strikt persoonlijk. Alleen u weet het wachtwoord van uw eigen account. Wanneer u langer dan 30 minuten niets in Mijn Liander doet, wordt u automatisch uitgelogd. 

  • Met Mijn Liander kunt u via het aansluitoverzicht uw gecontracteerde transportvermogen of -capaciteit wijzigen. Liander beoordeelt of uw verzoek mogelijk is. Zo ja, dan voeren we het uit. Is de gewenste wijziging niet mogelijk, dan nemen we contact met u op. Een wijziging gaat altijd de eerste dag van de volgende maand in werking.