Transportcapaciteit werkzaamheden Urk

netontwikkelingen Urk

De vraag naar energie in en rondom Urk neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet uitbreiden. De uitbreiding maakt economische ontwikkelingen en energietransitie in dit gebied mogelijk. De werkzaamheden zijn naar verwachting in medio 2022 gereed. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij uitvoeren voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet rondom Urk.

Wilt u een e-mail ontvangen zodra er meer informatie bekend is over de transportcapaciteit rondom Urk? Meld u dan aan voor het e-mailalert

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen?
Juni - november 2020
 • Aanleg voedingskabel Emmeloord - Urk Zuid (gereed)
 • Aanleg 10kV kabel Urk Zuid - Oranjewijk en industrieterrein Molenhoek (gereed)

September 2020 - medio 2022
 • Uitbreiding onderstation Emmeloord
Januari 2021 - medio 2022
 • Bouw nieuw regelstation Urk Zuid gereed
Vierde kwartaal 2021 - eind 2022
 • Aanleg voedingskabel Emmeloord - Tollebeek
Eerste kwartaal 2022 - medio 2023
 • Bouw regelstation Tollebeek

Veelgestelde vragen

 • Binnen de gemeente Urk groeit het aantal woningen met de uitbreiding van de Oranjewijk en de aanleg van de Zeeheldenwijk flink. Ook de bedrijvigheid blijft groeien in Urk. Door de beperkte huidige capaciteit en de toenemende vraag naar elektriciteit is het noodzakelijk om in de regio de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten. De beperkte capaciteit heeft alleen mogelijke gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit. Om het capaciteitsprobleem op te lossen wordt in de omgeving van Urk-Zuid een nieuw regelstation gerealiseerd. Het regelstation bestaat uit een installatiegebouw met drie transformatorruimten. Hierin komen drie 20 MVA transformatoren te staan.

 • Omwonenden en andere belanghebbenden worden over de komst van het regelstation geïnformeerd per brief. In de brief staan contactgegevens van de omgevingsmanager. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op het bestemmingsplan dat op korte termijn ter inzage gaat. Voorkeur heeft het om direct contact met Liander op te nemen om mogelijke bezwaren of wensen te bespreken.

 • Liander heeft voor het bepalen van de locatie een haalbaarheidsstudie uitgevoerd . Het perceel aan de Domineesweg is in samenspraak met de gemeente gekozen. De gemeente had de gronden in eigendom en de locatie viel binnen de zoeklocatie voor een nieuw regelstation.

 • EM-velden

  Voor de blootstelling, kortdurend of langdurend, aan magnetische velden zijn in Nederland geen wettelijke grenswaarden vastgesteld. Wel hebben het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Europese Commissie adviezen gegeven voor grenswaarden voor de blootstelling aan magnetische velden.

  Voor 50 Hz magnetische velden volgt uit de richtlijn van de Europese Commissie als advies een grenswaarde van 100 microtesla voor de hele bevolking. Dit advies is gebaseerd op de aanbevelingen van de International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en worden tevens onderschreven door de World Health Organization en de Nederlandse Gezondheidsraad.

  Op basis van eerdere onderzoeken naar de 100 microtesla contour kan worden gesteld dat deze contour binnen de terreingrenzen valt van het regelstation. Daarnaast is de afstand van het regelstation tot gevoelige bestemmingen ruim 150 meter.

  Geluid

  Er is in de toekomstige situatie sprake van een inrichting met de milieucategorie 3.2 met een richtafstand van 100 meter. De dichtstbijzijnde gevoelige objecten (woningen) bevinden zich op een afstand van circa 150 meter en liggen hiermee buiten de richtafstand voor geluid. Een geluidonderzoek is hiermee wettelijk niet verplicht. Liander voert toch een akoestisch onderzoek uit om te borgen dat er binnen de geluidruimte van het station in de toekomst geen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt worden.