Indicatie voor terugleveren

Terugleveren

Overzichtskaart terugleveren 30092019

Oranje - In deze gebieden is nog beperkt ruimte beschikbaar op het net. Liander bekijkt per aanvraag hoeveel ruimte er nog is.

Rood - In deze gebieden heeft onderzoek uitgewezen dat congestiemanagement – het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod – geen oplossing biedt. Dit betekent dat klanten die extra elektrisch vermogen willen hebben, helaas moeten wachten totdat het net hier uitgebreid is. Nieuwe klanten worden in deze gebieden wel aangesloten op het net, maar krijgen zeer beperkt vermogen toegewezen. Dit geldt niet voor klanten met een aansluiting groter dan 2 MVA. Deze worden namelijk direct op een onderstation aangesloten. Als het specifieke station nog voldoende capaciteit heeft, is een transportbeperking niet nodig.

Deze kaarten zijn indicatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Ze worden regelmatig aangepast op basis van de nieuwste ontwikkelingen. De oranje gebieden in deze kaarten zijn van juli 2019. De rode gebieden in deze kaarten zijn van september 2019.